Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Particula” -şi: între intensificare şi indefinire

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 277
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The goal of the paper is to examine, especially on the basis of Coresi’s Evanghelie cu învăţătură (a text from the 16th century), the features and functions of the enclitic element -şi. Despite the apparent heterogeneity of values and instances, -şi’s common features originate from the usage of this clitic as a co-referring element, which evolves either towards an intensifier, or (in relative constructions) as a component of distributive indefinites. The possibility of a common source becomes an argument in the ongoing etymological debate, supporting the origin of -şi in a dative reflexive pronoun.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 10

18Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
43David CrystalA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell1985; 1991; 1997; 2003; 2008
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
4Georgeta CiompecObservații asupra particulelor adverbiale din limba românăLR, XXIX (2), 851980
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: