“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

„Particula” -şi: între intensificare şi indefinire

Author:
Publication: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 277
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:The goal of the paper is to examine, especially on the basis of Coresi’s Evanghelie cu învăţătură (a text from the 16th century), the features and functions of the enclitic element -şi. Despite the apparent heterogeneity of values and instances, -şi’s common features originate from the usage of this clitic as a co-referring element, which evolves either towards an intensifier, or (in relative constructions) as a component of distributive indefinites. The possibility of a common source becomes an argument in the ongoing etymological debate, supporting the origin of -şi in a dative reflexive pronoun.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 5

References in this publication: 10

18Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
43David CrystalA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell1985; 1991; 1997; 2003; 2008
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
4Georgeta CiompecObservații asupra particulelor adverbiale din limba românăLR, XXIX (2), 851980
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: