“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Originile scrisului în limba română

Authors:
Publisher:Editura Științifică și Enciclopedică
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 69

0Ioana CiobanuParticularităţi fonetice în „Dentru Mathei sfîntă bună-vestire” în versiunile evanghelice de la 1553 şi 1561AUS, 34 (1), 253-2612020pdf
html
0Giuseppe StabileThe Translation of “High Priest” in the Slavo-Romanian Tetraevangelion of Sibiu. Does it Reveal a Western Influence?Bibl. Jass., 7, 83-1022019-2020pdf
0Vladimir AgrigoroaeiUne mise en page générative pour les manuscrits bilingues ? Les similitudes entre les temoins latin-français (XIIe s.) et slavo-roumains (XVIe s.)Bibl. Jass., 7, 25-472019-2020pdf
0Gheorghe ChivuNames of Gods and Goddesses in Old Romanian CultureOnom. Sacr. Prof., 332019
0Violeta ButiseacăIntensity operators in Romanian and SpanishDICE, XVI (1), 1752019pdf
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu
  • Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830
  • The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830
Diacronia, 7, A1032018pdf.ro
pdf.en
2Cristinel SavaConsideraţii filologice şi lingvistice privind o cazanie manuscrisă de la sfârşitul secolului al XVIII-leaLR, LXVII (1), 73-892018pdf
1Gheorghe ChivuLes écrits religieux et l’unité de la langue roumaineTDR, IX, 13-242018pdf
html
1Gheorghe ChivuScrisul religios și unitatea limbii româneLRM, XXVIII (5-6), 7-192018pdf
0Camelia Stan
  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
1Camelia StanScurte considerații asupra nominalizării participiului în limba română vecheDindelegan, 3732017
1Gheorghe ChivuNume de zei și de zeiţe în cultura româneasca vecheICONN 4, 11702017pdf
html
1Liliana AgacheCâteva observaţii referitoare la adaptarea morfologică a cuvintelor de provenienţă maghiară, cu circulaţie în limba vecheLR, LXVI (3), 2972017pdf
0Roxana VieruDraghicame – un hapax legomenon în textele biblice românești?Chivu, 563-5692017
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Floarea VîrbanDespre aşa-zisele grafii duble în româna veche. Cazul grafiilor de tipul: н, нн, нрMareș, 2982016
1Gheorghe ChivuAlfabetele vechilor noastre scrieri bisericeştiTDR, VIII, 9-192016pdf
html
0Adina Chirilă
  • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
  • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)
Diacronia, 1, A22015pdf.ro
pdf.en
0Floarea VârbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (I)LR, LXIV (1), 992015pdf
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
1Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
0Enikő PálReflection on the Status of Hungarian Loanwords in Old Romanian TranslationsActa Sap., 6 (2), 211-2262014pdf
html
1Octavian GordonRejoice, o, Full of Gifts! A Translation Theory Analysis of ΚεχαριτωμενηRRL, LIX (1), 77-902014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Aura MocanuContribuția Diaconului Coresi la dezvoltarea limbii române literare în opinia lui Ion Gheție (1930-2004)AUT, LI-LII, 712013-2014pdf
html
1Alexandru MareșDouă note coresiene LR, LXII (4), 481-4912013pdf
html
1Aura MocanuPortretul unui filolog bucureștean: Ion Gheție (1930–2004)Munteanu, 429-4412013pdf
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
0Eugenia DimaVechiul Testament nella versione di Daniil Panoneanul e la Biblia de la 1688AUI, LIX, 173-1812013pdf
1Eugenia DimaVechiul Testament nella versione di Daniil Panoneanul e la Biblia de la 1688TDR, V, 61-682013pdf
html
2Gheorghe Chivu„Dialectele literare”, o „problemă capitală” a vechii române literare, în concepţia lui G. Ivănescu şi Ion GheţieALIL, LIII, 75-832013pdf
html
0Sabina RotenșteinGender Alternations Within the Toponymic Pair Sodom and GomorrahSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
5Camelia StanAspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba românăDirecții, I, 2392012pdf
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 26-372012pdf
html
1Eugenia DimaL’identificazione dei tratti linguistici dai testi rumeni del boiardo Spatar Nicolae (Milescu). Questioni metodologicheTDR, IV, 107-1232012pdf
html
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
1Gheorghe ChivuTraductions multiples dans un Évangéliaire manuscrit du XVIIe siècleSyn. Roum., 7, 285-2942012pdf
html
2Marius MaziluVechi anale privind istoria Ţării Româneşti de la începutul secolului al XVIII-leaLR, LXI (2), 218-2252012pdf
html
5Rodica Zafiu„Particula” -şi: între intensificare şi indefinireDirecții, I, 2772012pdf
0Tatiana MîrzaDin istoria punctuaţiei româneştiPhilM, LIV (1-2), 98-1032012pdf
html
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
0Alexandru MareșInterpretarea grafiilor de tipul мынѕуль din documentele slavo-române din secolul al XV-lea şi vechimea opoziţiei |ă| : |î| în dacoromână LR, LX (4), 529-5412011pdf
html
3Cristina-Ioana DimaCoborârea Maicii Domnului la iad. Criterii de clasificare LR, LX (1), 47-582011pdf
html
1Eugen PavelLiturghierul în limba română (privire sintetică) LR, LX (1), 127-1382011pdf
html
2Gheorghe ChivuTexte scrise cu litere latine în epoca veche a culturii româneștiExplorări, I, 852011pdf
3Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
0Elena FireaBiserică şi societate reflectate în producţia de carte manuscrisă în Moldova secolelor XV–XVI (I)AB, XVII (2)2010pdf
0Eugen MunteanuLes reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)Bibl. Jass., 1, 912010pdf
html
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
1Alexandru MareșŞcoala filologică din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”LR, LVIII (1), 65-702009pdf
html
3Dragoș MoldovanuFinalitatea textelor slavo-române intercalate din Evul Mediu românescTDR, I, 103-1232009pdf
html
11Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
1Carmen-Gabriela PamfilTimotei Cipariu, primul filolog românLRM, XVIII (1-2), 1852008pdf
3Marius MaziluLegenda Sfântului Sisinie. Redacţiile româneşti LR, LVII (1), 75-882008pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
3Dragoș MoldovanuPsaltirea în versuri a lui Ştefan din Făgăraş (Fogarasi). Comentarii filologiceALIL, XLVII-XLVIII, 272007-2008pdf
html
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
3Alexandru NiculescuTatăl nostruDR, s.n., XI-XII, 17-752006-2007pdf
html
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
0Melinte ȘerbanNicolae Sulică – cercetător al cărţilor vechi româneştiLibraria, I2002pdf
html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
1Eugen PavelPrima bucoavnă tipărită în limba română și posteritatea eiDR, s.n., III-IV, 2171998-1999pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].