“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830
  • The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830

Authors:
Publication: Diacronia, 7, A103
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Deși problema transpunerii numelor proprii străine în limba română dinaintea epocii moderne este insuficient studiată, este cunoscut faptul că procesul se caracterizează (ca întregul scris românesc al epocii) prin lipsa unor norme general valabile care să îl reglementeze. Transpunerea numelor proprii străine în limba română este influențată de diverși factori, între care: existența unor alfabete și a unor sisteme ortografice și fonetice diferite; influența modelului lingvistic al textului-sursă vs. existența unor modele tradiționale de pronunțare; preluarea numelor proprii prin diverse filiere lingvistice (franceză, germană, italiană etc.); conținutul divers de nume proprii al textelor; pregătirea lingvistică a traducătorilor. Ne propunem să discutăm, din perspectiva strategiilor de traducere, problema adaptării formale a toponimelor din trei texte cu conținut istoric traduse în limba română din limba germană în perioada 1780–1830.
  • Although the translation of foreign proper names into Romanian before its modern stage is insufficiently explored, it is known that the process is characterized (as the whole Romanian writing of the time) by the lack of generally valid norms. The process was influenced by various factors, including: the existence of different alphabets, orthographic and phonetic systems; the influence of the source-text vs. the existence of traditional pronunciation and writing patterns; the translation of a proper name from various languages (French, German, Italian, etc.); the diversity of proper names; the translator’s personality (linguistic knowledge, cultural formation). Starting from the translation strategies adopted by translators, our aim is to analyse the way in which the toponyms from three historical texts translated into Romanian from German in pre-modern stage (1780–1830) were adapted to the formal system of Romanian.
Key words:
  • contact lingvistic, onomastică, toponimie, traducere, scriere laică
  • language contact, onomasiology, toponymy, translation, secular literature
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 19

8Pârvu BoerescuDin istoria scrierii româneștiEditura Academiei2014
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
4Domnița Ichim-TomescuObservații asupra adaptării morfologice a toponimelor străine în limba românăLR, XXVII (3), 2371978
2Diomid StrungaruPe marginea interpretării normelor ortografice în recentele ediții a două vechi gramatici româneștiLR, XXV (2), 1971976
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
2Laurențiu ThebanDin nou despre transliterarea denumirilor geografice străineLR, XIV (1), 1391965
2A. BârsanConsiderații asupra scrierii numelor geografice străineLR, X (5), 4151961
2Gheorghe BolocanDespre redarea numelor proprii dintr-o limbă în altaLR, X (6), 5821961
3Livia GrămadăIstoria lui Millot în tălmăcirea lui Ioan Piuariu MolnarStudia UBB, V, 1611960
3P. CrețiaNumele proprii grecești în romîneșteLR, VII (2), 54-591958pdf
3Traian CostaNumele proprii latinești în romîneșteLR, VII (4), 70-771958pdf
2C.M. ȘtefănescuTranscrierea numirilor geografice străine în text românescLR, VI (4), 76-801957pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN