“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Contribuții la istoria culturii românești. Studii și note filologice

Author:
Publisher:Cronica
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 26

0Carmen Livia TudorIthiсa Iеrοрοlitiсa – unpublished text in the Romanian cultureGIDNI, 6, 276-2832019pdf
html
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu
  • Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830
  • The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830
Diacronia, 7, A1032018pdf.ro
pdf.en
0Ana-Maria Minuț, Ion Lihaciu
  • Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)
  • The influence of foreign patterns in the morphology section of Ioan Piuariu-Molnar’s grammar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Vienna, 1788)
Diacronia, 7, A1012018pdf.ro
pdf.en
1Ana-Maria Minuț, Ion LihaciuReligious Terminology in Ioan Piuariu-Molnar‘s Grammar: Deutsch-Walachische Sprachlehre, Vienna, 1788TDR, IX, 85-922018pdf
html
0Ana-Maria Minuț, Ion LihaciuEinige Bemerkungen zur Etymologie des rumänischen Wortschatzes in Ioan-Piuariu „Molnars Deutsch-Walachische Sprachlehre” (1788) und „Wörterbüchlein deutsch und walachisches” (1822)DICE, XV (2), 131-1482018pdf
html
1Eugen PavelThe Transylvanian School – Premises Underlying the Critical Editions of TextsDR, s.n., XXIII (2), 109-1332018pdf
html
0Cristian Ungureanu
  • Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo)
  • Notes on proper names in the 18th century Romanian translations of the Life of Peter (by Antonio Catiforo)
Diacronia, 5, A682017pdf.ro
pdf.en
1Mădălina Ungureanu, Ana-Maria GînsacObservaţii asupra transpunerii antroponimelor străine în limba română (perioada premodernă, 1780–1840)ICONN 4, 4312017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Ana-Maria Minuț, Ion LihaciuStudiu de caz. Un tip de stereotipie în actul traduceriiAUS, 26 (1), 57-692016pdf
html
2Eugen PavelThe beginnings of textual criticism in Old Romanian writingDR, s.n., XXI (1), 172016pdf
html
2Eugen PavelPremise ale criticii textuale în cultura scrisă românească din secolul al XVIII-leaMareș, 1792016
1Eugenia DimaN.A. Ursu, şapte decenii de cercetare academicăALIL, LVI, 732016pdf
html
0Mirela AioaneAllocutive address formulae in the picaresque novel „Le Bachelier de Salamanque” by René Lesage. A study on the first translation into Romanian (the 18th century)LDMD, 4, 91-982016pdf
html
2Raluca-Mihaela NedeaStudiu asupra dacorom., arom. păstură. Probleme lexico-semantice şi de etimologie (I)LR, LXIV (4), 476-4852015pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Bogdan CrețuDimitrie Cantemir şi cultura română. Probleme de apartenenţăMetafore migr.2013pdf
html
1Eugenia DimaContribuţii privitoare la viaţa şi activitatea lui Ienăchiţă VăcărescuRITL, VII (1-4), 792013pdf
1Ovidiu Adrian EnacacheArgumentative Strategies in Cuvînt de îngropare vechiului Ştefan voevod, domnul Moldovei, ce s’a numit «mare» pentru marile vrednicii şi vitejii ale saleTDR, V, 267-2742013pdf
html
1Eugenia DimaUna versione inedita della cronaca della Moldavia dal 1709 al 1711 di Nicolae Costin, interpolata nella Viaţa lui PetruAUI, LVIII, 75-862012pdf
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
1Anuța-Rodica CiorneiAnaliza semică a cîmpului lexico-semantic al numelor de arbori în BiblieExplorări, I, 1092011pdf
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
1Marius SalaUn monument al filologiei româneştiLR, LX (1), 32011pdf
html
0Liliana SoareLucrări de popularizare a ştiinţei alcătuite în Transilvania în jurul anului 1800ELI, 2 (1), 912006pdf
html
0Doru MihăescuNumele BasarabieiLRM, XIII (6-10), 1562003pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].