“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativ

Author:
Publication: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, I, p. 295
p-ISSN:2285-5580
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:This study, Lexical Aspects in Biblia de la Bucureşti (1688) and Şapte taine a besearecii (1644). Comparative Study, will provide some particular aspects regarding two old Romanian texts: Biblia de la Bucureşti and Şapte taine a besearecii. The present analysis highlights old Romanian lexical elements. Thus, our research will focus on the missing or less known words in Romanian actual language. The aim is to highlight some specific lexical items as old Romanian language is recorded in these texts or, on the contrary, their replacement by other terms. Our research is based also on the synonymic series common to old Romanian language.
Key words:old Romanian language, lexical items, missing or less known words, synonymic series
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 13

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: