“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: Leviticus

Authors:
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Table of contents:

Studiu lingvistic asupra cărții a treia (Preoția) din Biblia de la București (1688), în comparație cu Ms. 45 și cu Ms. 4389 (Vasile Arvinte)
  • Indice de termeni
  • Cuprins
  • Ordinea cărților biblice – abrevieri
  • Bibliografie. Alte referințe. Abrevieri
Notă asupra ediției
Texte
  • Coloana I: Facsimile după ediția din 1688 (p. 70-92) (clișee de la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române)
  • Coloanele II–IV: Texte transcrise de Ioan Caproșu. Text stabilit de Vasile Arvinte și Ioan Caproșu
  • Coloana a V-a: Versiune modernă de Eugen Munteanu
  • Note (Ioan Caproșu)
  • Comentarii (Eugen Munteanu)
  • Indice (Paul Miron și Elsa Lüder)
• Fotocopii (Ms. 45, f. 46 v. – 59 v.; Ms. 4389, f. 44 v. – 59 v.)
Erată (la Pars II, Exodus)
Cuprins
Mulțumire (Vasile Arvinte)
Addenda (Biblia 1688, Pars III, Leviticus. Adăugiri la Bibliografie)

Cover:

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: Leviticus

Citations to this publication: 37

0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Ana-Maria Minuț
  • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
  • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)
Diacronia, 5, A662017pdf.ro
pdf.en
1Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
0Ana-Maria GînsacLes noms propres de la première traduction en roumain de la Septante. Observations sur la catégorie grammaticale du genrePhil. Jass., XII (2), 95-1032016pdf
html
1Ana-Maria MinuțNote morfologice pe marginea manuscrisului 45. Particularități semantice și gramaticale ale adjectivelorTDR, VIII, 55-632016pdf
html
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
1Florentina NicolaePerspectivă diacronică asupra unor cuvinte rare din limbajul biblic românescSIL5, 370-3782015pdf
0Ana-Maria MinuțNote de morfologie istorică românească. Adverbul în Manuscrisul 45AUI, LX, 1892014pdf
0Anuța-Rodica ArdeleanCâmpul lexico-semantic al numelor de plante din tradiția biblică românească. Analiză semicăExplorări, III, 39-492014pdf
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușZoonimia biblică românească. Microcâmpul denumirilor pentru animale sălbaticeExplorări, III, 1272014pdf
0Elena-Cristina PopaUn document de consolidare a limbii române literare – Biblia de la București (1688)Explorări, III, 3572014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
0Ancuța-Rodica ArdeleanTermeni fitonimici neatestați în dicționare. Inventar comentatMunteanu, 147-1592013pdf
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuBiblia de la Blaj (1795) și problematica traduceriiExplorări, II, 3372012pdf
1Anuța-Rodica CiorneiAspecte privind echivalarea termenilor fitonimici în vechile versiuni biblice româneștiExplorări, II, 552012pdf
1Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușProblematica traducerii unor nume de animale în tradiția biblică româneascăExplorări, II, 332012pdf
4Dana-Luminița TeleoacăInovații lexicale în textul biblic actualExplorări, II, 3772012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
1Ana-Veronica Catană-SpenchiuAspecte ale traducerii în Biblia de la București (1688) și în revizia lui Samuil Micu din 1795Explorări, I, 612011pdf
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușCîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice româneștiExplorări, I, 2592011pdf
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
2Niculina IacobAtestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760–1761 (II)AUG/XXIV, II, 2642009pdf
0Petre SemenObservații critice cu privire la traducerea Bibliei de la 1688TDR, I, 135-1462009pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
2Roxana VieruConsideraţii privitoare la clasa substantivului în Palia de la OrăştieAUI, LII, 91-1022006pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Elena ComșuleaCâteva corespondențe lexicale în vechi versiuni ale BiblieiDR, s.n., I (1-2), 2131994-1995pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].