“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Hipercorectitudinea. Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)

Author:
ISBN:9731256894
Publisher:Editura Universităţii de Vest
Place:Timişoara
Year:

Table of contents:

Cover:

Hipercorectitudinea

Citations to this publication: 0

References in this publication: 96

15Adrian TurculețIntroducere în fonetica generală și româneascăCasa Editorială „Demiurg”1999
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
45Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
17Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
16Christian BaylonSociolinguistique: société, langue et discoursNathan1991; 2002
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
31Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
2Adrian TurculețPalatalizarea labialelor f, v, la s(i, z(iALIL, XXXI, 2631986-1987pdf
html
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
16Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
2Andrei AvramCu privire la cronologia transformării în africate a oclusivelor (pre)palatale în graiurile dacoromâneSCL, XXX (3), 1991979
5Constantin Ciuchindel (ed.)Psaltirea Hurmuzaki1979
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
4Marilena TiuganThe Depalatalization of d before e. A Sociolinguistic ApproachRRL, XXIII (supl.), 551978
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
4Marilena TiuganSociolinguistic analysis of a phonological variableRRL, XXII (4), 4311977
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
4G.R. CardonaIntroduzione all'etnolinguisticaIl Mulino; UTET1976, 1980, 1985; 2006
9Emese KisÎncadrarea substantivelor de origine maghiară în sistemul morfologic al limbii româneEditura Academiei1975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
42Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
5Petru NeiescuÎn legătură cu palatalizarea labialelorCL, XVII (2), 2271972
3Stelian DumistrăcelAdaptarea fonetică a neologismului în graiurile populare româneşti. Acomodarea, asimilarea, propagarea, diferenţierea şi disimilarea sunetelorALIL, XXIII, 51972pdf
html
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
3Jean PaulusLa fonction symbolique du langageDessart & Mardaga1969
3Andrei AvramLa voyelle [u] dans umbla, umfla, umple(a) et quelques questions connexesRRL, XIII (1), 731968
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
11Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
4Gr. RusuProbleme de morfonologie în Atlasul lingvistic romînCL, VIII (1), 591963
7Petru NeiescuUn arhaism în fonetismul din graiul bănățeanCL, VIII (1), 451963
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
3Emil PetroviciTrăsăturile distinctive ale fonemelor romîneștiCL, VII (2), 2091962
5Th. HristeaConceptul de „hipercorectitudine”LR, XI (2), 1711962
5Emil PetroviciEvoluție fonetică, substituire de sunete sau adaptare morfologică? (În legătură cu tratamentul lui o final în elementele slave ale limbii romîne)CL, VI (1), 251961
3Valeriu RusuTermeni pentru denumirea tifosului (pe baza ALR)FD, II, 2091960
2Matilda Caragiu MarioțeanuInfluența dacoromînă asupra graiului unei familii aromîne din R.P.R.FD, I, 791958
6Emil PetroviciSistemul fonematic al limbii romîneSCL, VII (1-2), 71956
11Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
10Dimitrie MacreaProbleme de foneticăEditura Academiei1953
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
4M. GregorianGraiul din ClopotivaGS, VII, 1321937
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
4Jules MarouzeauLexique de la terminologie linguistiqueLibrairie Orientaliste Paul Geuthner1933
11Sextil PușcariuConsiderațiuni asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii româneDR, VII, 1-551931-1933pdf
1Al. VasiliuDescîntece din HuniedoaraGS, V (1-2), 501931-1932
8Emil PetroviciDe la nasalité en RoumainInstitutul de Arte Grafice „Ardealul”1930
7Sextil PușcariuMorfonemul și economia limbeiDR, VI, 211-2431929-1930pdf
12Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
2I. I. StoianTexte folklorice din Rîmnicul-SăratGS, III (2), 2961928
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
3Alexandrina IstrătescuTexte populare din județul PrahovaGS, III (1), 1531927
2I. I. StoianTexte folklorice din Rîmnicul-SăratGS, III (1), 1011927
3Iosif PopoviciVocalele româneştiEditura Ardealul1927
17Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
1Ecaterina ȚenescuTexte populare din Bistrița-NăsăudGS, II (2), 3281926
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
10T. DinuGraiul din Țara OltuluiGS, I (1), 1071923
4Sextil PușcariuContribuțiuni fonologiceDR, III, 3781922-1923pdf
6W. Meyer-LübkePalatalizarea labialelorDR, II, 1-191921-1922pdf
3Iosif PopoviciFiziologia vocalelor româneşti Ă şi ÎEditura Ardealul1921
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
18Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
11Antoine MeilletIntroduction à l’etude comparative des langues indo-européenesHachette; Cambridge University Press1903, 1908, 1912, 1924, 1937; 2010
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
11Alexandru CihacDictionnaire d’étymologie daco-romane
2. Éléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais
Ludolphe St-Goar1879
9Alexandru CihacDictionnaire d’étymologie daco-romane
1. Éléments latins comparés avec les autres langues romanes
Ludolphe St-Goar1870

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].