“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Originea romînilor. I. Ce spun izvoarele istorice

Author:
Publisher:Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:
Links:

Cover:

Originea romînilor. I

Citations to this publication: 70

0Cristina Bezea
  • B.P. Hasdeu – ipostază a „specialistului român”
  • B.P. Hasdeu – hypostasis of the “Romanian specialist”
Diacronia, 14, A2002021pdf.ro
pdf.en
0Eugen MunteanuO revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (IV)LRM, XXX (4-5), 122-1332020pdf
html
0Ion TaloșTraianus vs. Troianus. Când antropologia culturală se întâlnește cu lingvistica, istoria și arheologiaPhil. Jass., XVI (1), 275-2792020pdf
html
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Ion ȚurcanuDespre o chestiune foarte veche şi mult discutată: spaţiul vital al romanicilor răsăriteni. Reflecţii târzii pe marginea unor date lingvisticeLR, LXVIII (3), 333-3522019pdf
2Petre Gheorghe BârleaThe concept of “Latinitas”. A diachronic approachDICE, XVI (2), 572019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
1Dinu MoscalToponimul Iaşi. Probleme de etimologie și pronunțiePhil. Jass., XIII (2), 1052017pdf
0Ioan Milică
  • Fațetele diacroniei
  • The facets of diachrony
Diacronia, 5, A652017pdf.ro
pdf.en
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
2Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
0Lucian ChișuUn recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru GaftonGafton DHC Târgoviște, 522016pdf
0Dragoș Vlad TopalăTurkish lexical elements in Nicolae Bălcescu’s worksSCOL, VIII (1-2), 3162015html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 57, 2014). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2014LR, LXIV (2), 1832015pdf
0Simona-Andreea Șova
  • Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca
  • The critical spirit of Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca
Diacronia, 2, A252015pdf.ro
pdf.en
0Simona-Andreea ȘovaOriginea romînilor – The fundamental work of Romanian linguisticsJRLS, 7, 833-8402015pdf
html
0Inna Negrescu-BabușSubstratul şi superstratul − rezultate ale contactului lingvisticBLM, 15-16, 852014-2015pdf
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuApelativul păstoresc comarnic şi numele topice Comarnic, Comarna... Consideraţii etnografice şi etimologiceAB, XXI (1), 225-2392014pdf
0Simona-Andreea ȘovaRomanian linguistic context of Alexandru I. Philippide’s era. PreliminariesCCI, 3, 911-9202014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
0Marilena MilcuLangues minoritaires en Roumanie : preservation, affirmation et developpement de l’identite linguistique par des politiques affirmativesLDMD, 1, 107-1142013pdf
html
0Radu DrăgulescuPrecizări cu privire la autenticitatea denumirilor geto-dacice de plante din operele lui Dioscorides şi Pseudo-ApuleiusEITM, 5, 455-4662013pdf
html
1Roxana VieruOriginea Romînilor - din nou sub tiparAUI, LIX, 75-782013pdf
1Simona-Andreea ȘovaPolemica la Alexandru I. PhilippideAUI, LIX, 65-742013pdf
0Simona-Andreea ȘovaThe polemic discourse of Alexandru I. PhilippideLDMD, 1, 463-4712013pdf
html
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuOn the Toponym ComarnicSCOL, V (1-2), 612012pdf
html
0Nicolae SaramanduÎn legătură cu teritoriul de formare a limbii române (perspectivă istorică)SID14, 3552012pdf
1Rozalia ColciarGraiul din Feleacu (jud. Cluj)SID14, 722012pdf
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
1Petru ZugunGlose şi comentarii la „torna”, „retorna” şi „fratre”LR, LX (2), 151-1562011pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
1Emanuela DimaLexicul păstoresc românesc în perspectivă romanică. Poziţia elementelor lexicale moştenite din latină în ansamblul romanic LR, LIX (1), 49-712010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
2Mirela Zamilia DanciuToponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager)AUT, XLV, 107-1382007pdf
html
1Traian Diaconescu, Filologia clasică la Universitatea din IaşiPhil. Jass., III (1), 303-3062007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
0Sergiy LuchkanynTeoria şi practica curentului neogramatic în lingvistica română în comparaţie cu lingvistica est-slavăIdent. cult.2006pdf
html
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
0Cristina DafinoiuProductivitatea unor elemente vechi greceşti comune limbilor balcaniceAOU, XVI, 187-2022005pdf
html
0Eugen MunteanuEtno-horonimia românească (EHR). Dicţionar istoric al numelor de ţări şi de popoare în română. Prezentarea unui proiectAUI, LI, 299-3212005pdf
0Ioan LobiucÎn contra neo-roeslerianismului străin şi autohton actualAUI, LI, 245-2582005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
0Cristina Croitoru DafinoiuDin nou despre cuvintele vechi greceşti pătrunse în mod indirect în limbile balcaniceAOU, XV, 73-862004pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
0Ioan DănilăBiografia unui termen – ceangău / ceangăiAOU, XIV, 69-782003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
2Nicolae SaramanduTorna, torna, fratreFD, XX-XXI, 2332001-2002pdf
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
4Helmuth FrischRelațiile dintre lingvistica română și cea europeană
O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea
Editura Saeculum I.O.1995
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
7Vasile ArvinteLimita de vest a teritoriului romanizat de la baza limbii româneALIL, XX, 5-181969pdf
html
2Dimitrie MacreaOpera lingvistică a lui Bogdan Petriceicu-HasdeuLR, III (3), 5-211954pdf
3Dimitrie MacreaDespre originea și structura limbii romîneLR, III (4), 11-301954pdf

Reviews of this publication: 1

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].