“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Contacte lingvistice. Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară

Author:
Publisher:Editura Facla
Place:Timişoara
Year:

Citations to this publication: 33

0Livia Caruntu-CaramanEnglezisme recente − din uz în dicționarPhilM, LXIII (2), 103-1102021pdf
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (I) GeneralitățiLRM, XXIX (1)2019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
1Cristian MoroianuVariantele fonetice ale împrumuturilor moderne ‒ analiză etimologicăSCOL, XI (1-2), 183-2002018pdf
html
0Dragoș Moldovanu, Ana-Maria PrisacaruProfilul unui câmp toponimic polinuclear de origine est-slavă comună din valea mijlocie a SiretuluiALIL, LVIII, 892018pdf
html
0Dumitru LoșonțiContribuţii la studiul numelor de familie din România (I)SCOL, XI (1-2), 70-892018pdf
html
1Cristian MoroianuVariantele accentuale libere – precizări și actualizăriStoichițoiu Ichim, 181-2002017pdf
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
1Victor CelacO etimologie complicată: ciorchinePhil. Jass., XII (1), 152016pdf
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
1Sorin GuiaTratamentul africatelor prepalatale ĉ-ĝ în dacoromâna actualăAUI, LXI, 1312015pdf
0Andrei AvramNote etimologiceLR, LXIII (4), 4652014pdf
1Andrei AvramEvoluţie fonetică sau substituire de sunete? În legătură cu unele împrumuturi româneşti din maghiarăCoteanu, 65-722014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
0Simion DănilăTratamentul sl. -ov în unele graiuri româneşti şi consecinţele sale în onomasticăSID14, 1022012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
1Roxana VieruPalia de la Orăştie – The Reflection of the Sources in the Romanian TranslationELI, 6, 1282010pdf
html
3Roxana VieruPalia de la Orăștie: impactul izvoarelor asupra textului românesc. Cîteva aspecteTDR, I, 229-2372009pdf
html
1Simona Goicu-CealmofTermeni regionali în opera lui Ioan SlaviciLR, LVIII (1), 12-192009pdf
html
0Pârvu BoerescuNote, completări şi comentarii etimologice (2). Din nou despre: ciopată, ciob, hahalerăLR, LVII (2), 117-1302008pdf
html
1Pârvu BoerescuCodex Comanicus: corespondenţe lexicale româno-cumane LR, LVII (4), 434-4582008pdf
html
3Dragoș MoldovanuPsaltirea în versuri a lui Ştefan din Făgăraş (Fogarasi). Comentarii filologiceALIL, XLVII-XLVIII, 272007-2008pdf
html
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
1Cristina TănaseAspecte ale adaptării fonetice a cuvintelor franceze în limba românăPhil. Ban., I, 59-792007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
2Maria MicleTerminologie militară în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de HaţegFrățilă, 381-3942005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
0Ioan DănilăBiografia unui termen – ceangău / ceangăiAOU, XIV, 69-782003pdf
html
1Simion DănilăOiconimul Remetea și variantele sale. O controversăDR, s.n., VII-VIII, 1772002-2003pdf
html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html

Reviews of this publication: 1

Alexandru GaftonAUI, XL1994

References in this publication: 13

9Emese KisÎncadrarea substantivelor de origine maghiară în sistemul morfologic al limbii româneEditura Academiei1975
4Ioan Pătruț„Împrumuturi prin filieră”CL, X (2), 3271965
3Emese KisOglindirea evoluției consoanelor tematice maghiare -ly și -ny în tema substantivelor romînești de origine maghiarăCL, VII (2), 3051962
4Emese KisSufixul -ău în cuvintele de origine maghiară din limba romînăCL, V (1-2), 751960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
7Ioan PătruțContribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîneCL, III, 631958
8Petru NeiescuExistă legături între cantitate și accent? Observații asupra cuvintelor de origine romînească din limba maghiară și asupra celor de origine maghiară din limba romînăCL, III, 1351958
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
11Simeon C. MândrescuElemente ungureşti în limba românăTipografia Curții Regale1892

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].