“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Contribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîne

Author:
Publication: Cercetări de lingvistică, III, Section Istoria limbii, p. 63
p-ISSN:0373-1545
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 7

0Ioan-Mircea FarcașFata pădurii  consideraţii dialectaleBSLR, XXVIII, 37-442019pdf
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Alexandru GaftonCaracterul neîntrerupt al influențelor maghiare asupra româneiDimitrescu – Niculescu, II, 443-4602013pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].