“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Influența limbii maghiare asupra limbii române. Perioada veche

Author:
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Links:

Table of contents:

Cuvînt înainte
Abrevieri
I. Preliminarii
  I.1. Precizări terminologice
  I.2. Considerații istorico-lingvistice asupra contactelor româno-maghiare
II. Statutul influenței limbii maghiare în comparație cu influența altor limbi
  II.1. Influența maghiară vs. Influența slavă
  II.2. Specificul influenței maghiare asupra limbii române
III. Influența maghiară la nivelul textelor românești vechi
  III.1. Începuturile culturii românești scrise – între condiție internă și influență externă
  III.2. Statutul influenței maghiare în funcție de repartizarea și filiația textelor
  III.3. Forme de manifestare a influenței maghiare asupra textelor românești vechi
IV. Compartimentele în care s-a manifestat influența lingvistică maghiară
  IV.1. Influența maghiară la nivel fonetic
  IV.2. Influențe maghiare asupra vocabularului românesc
  IV.3. Influențe maghiare asupra sistemului morfologic
  IV.4. Influențe maghiare în domeniul sintactic
Concluzii
V. Glosar al împrumuturilor maghiare din secolul al XVI-lea
Sigle și bibliografie
Indice selectiv

Cover:

Influența limbii maghiare asupra limbii române

Citations to this publication: 12

1Enikő PálStatutul maghiarismelor în citările biblice din Catehismul lui Fogarasi (1648) în comparație cu pasajele corespunzătoare din NTB (1648) și BB (1688)TDR, IX, 55-702018pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 60, 2017). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2017LR, LXVII (2), 127-2542018pdf
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
1Liliana AgacheCâteva observaţii referitoare la adaptarea morfologică a cuvintelor de provenienţă maghiară, cu circulaţie în limba vecheLR, LXVI (3), 2972017pdf
1Valentin TrifescuOn the Advantages of Minority Condition in the Romanian-Hungarian Cultural and Literary RelationsActa Sap., 9 (1), 7-162017pdf
2Enikő PálTraces of the Hungarian Source Text in the Catechism of Fogarasi István. Loan Translations and Hungarian Morphosyntactic PatternsRRL, LXI (1), 79-972016pdf
1Enikő PálNotes on a 17th century Calvinist catechismTDR, VII, 53-672015pdf
html
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
2Enikő PálStratul elementelor de origine maghiară în Catehismul Calvinesc din 1648AUT, LIII, 272015pdf
1Sorin GuiaTratamentul africatelor prepalatale ĉ-ĝ în dacoromâna actualăAUI, LXI, 1312015pdf
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014

Reviews of this publication: 1

Ioana RostoșAUS, 25 (2), 167-1722015pdf

References in this publication: 141

4Alexandru GaftonCaracterul neîntrerupt al influențelor maghiare asupra româneiDimitrescu – Niculescu, II, 443-4602013pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
4Alexandru GaftonAsupra unei traduceri din Noul Testament de la BălgradTDR, III, 205-2072011pdf
html
5Alexandru GaftonParticularităţi ale traducerii în Biblia de la Bucureşti şi în Noul Testament de la Bălgrad. Cu ilustrări din Epistola lui IacovLR, LX (2), 261-2722011pdf
html
5Alexandru GaftonTraducerea ca literă şi glosa ca spiritTabor, IV (4)2010pdf
html
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
7Alexandru GaftonPrincipiul diacronic în edificarea normei literareControverse, I, 3472010pdf
12Alexandru GaftonRelația dintre sursele traducerilor biblice și concepția de la baza acestoraTDR, I, 125-1342009pdf
html
3Alexandru GaftonTraducerea ca formă de achiziţie a conceptelor şi mentalităţilorTabor, III (2)2009pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
6Alexandru Niculescu„Romania hungarica” - contacte lingvistice şi culturale româno-maghiareStudia UPM, 4, 18-342005pdf
html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
8Ioan DănilăLimba română în graiul ceangăilor din MoldovaEditura Didactică și Pedagogică2005
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
4Alexandru GaftonIntroducere în paleografia româno-chirilică
Manual universitar
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001; 2003
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
15Adrian TurculețIntroducere în fonetica generală și româneascăCasa Editorială „Demiurg”1999
9Constantin FrâncuGeneza limbii și a poporului românCasa Editorială „Demiurg”1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
16Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
12Iosif PopoviciScrieri lingvisticeFacla1979
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
2Ion GhețieTermenii de origine maghiară și localizarea textelor rotacizanteLR, XXV (2), 1871976
9Emese KisÎncadrarea substantivelor de origine maghiară în sistemul morfologic al limbii româneEditura Academiei1975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
4Ion GhețieContribuții la localizarea Cazaniei a II-a (1581) a lui CoresiSCL, XXIII (2), 1471972
4Bela KelemenUnele aspecte ale împrumuturilor maghiare în limba românăCL, XVI (1), 171971
5Francisc KirályFonetica istorică și împrumuturile lexicale (În legătură cu e- (ă-) > a- în împrumuturile românești de origine maghiară)SCL, XXI (3), 3671970
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
2Francisc KirályProbleme ale adaptării fonetice: împrumutul și cuvintele străineLR, XVIII (5), 4591969
1Bela KelemenÎnsemnări lexicaleCL, XIII (2), 3411968
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
2Francisc KirályEtimologia și împrumuturile. Despre unele împrumuturi maghiareLR, XVI (5), 4071967
10Florica DimitrescuIntroducere în fonetica istorică a limbii româneEditura Științifică1967
19Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967
5Gr. RusuProbleme de fonetică și fonologie dialectală. În legătură cu palatalizarea dentalelor în graiurile dacoromâneCL, XI (2), 3451966
4Ioan Pătruț„Împrumuturi prin filieră”CL, X (2), 3271965
4Florica DimitrescuContribuții la repartizarea regională a lexicului romînesc în secolul al XVI-leaSCL, XV (4), 5391964
3L. BalázsAccentul în cuvintele romînești de origine maghiarăCL, IX (1), 671964
1Emil PetroviciNote etimologiceCL, VIII (2), 2911963
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
3Andrei AvramDespre dialectologia structuralăLR, XI (6), 6151962
3Emese KisOglindirea evoluției consoanelor tematice maghiare -ly și -ny în tema substantivelor romînești de origine maghiarăCL, VII (2), 3051962
1Leontin GhergariuNote lexicaleLR, XI (5), 5411962
4Viorica PamfilLexicul Paliei de la Orăștie. Observații generaleCL, VII (1), 1311962
5Emil PetroviciEvoluție fonetică, substituire de sunete sau adaptare morfologică? (În legătură cu tratamentul lui o final în elementele slave ale limbii romîne)CL, VI (1), 251961
4Emese KisSufixul -ău în cuvintele de origine maghiară din limba romînăCL, V (1-2), 751960
2Vladimir DrimbaMateriale pentru studiul raporturilor lingvistice romîno-maghiareCL, V (1-2), 1151960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
2Theodor HristeaCorectări și precizări etimologiceSCL, X (2), 2591959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
3Emese KisCu privire la terminaţia -ă a substantivelor romîneşti de origine maghiarăStudia UBB, III, 1451958
1Gyula MártonRomán tükörszók és tükörkifejezések a moldvai csángó nyelvjárásbanStudia UBB, III, 1871958
7Ioan PătruțContribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîneCL, III, 631958
8Petru NeiescuExistă legături între cantitate și accent? Observații asupra cuvintelor de origine romînească din limba maghiară și asupra celor de origine maghiară din limba romînăCL, III, 1351958
4Vasile BrebanNote despre influența maghiară asupra limbii romîneCL, III, 2191958
13Viorica PamfilElemente regionale în lexicul „Paliei de la Orăștie”CL, III, 2271958
13Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967
11Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
3Emil PetroviciContribuții la studiul fonemelor limbii romîneSCL, VI (1-2), 291955
2Gavril IstrateDespre însemnătatea cercetărilor dialectaleSCL, VI (1-2), 1091955
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
40Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)
10Ioan PătruțInfluențe maghiare în limba românăSCL, IV, 2131953
14Iorgu IordanNume de locuri românești în Republica Populară RomânăEditura Academiei1952
9Jean AitchisonLanguage Change
Progress or Decay?
Cambridge University Press1950; 1991; 2001; 2012
2Alexandru RosettiSlavo-romanicaSCL, I (1), 881950
5Emil PetroviciNote slavo-române. IIIDR, XI, 184-1931948pdf
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
15Damian P. BogdanGlosarul cuvintelor românești din documentele slavo-româneTipografia „Cărţilor Bisericeşti”1946
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
8Ion PătruțVelarele, labialele și dentalele palatalizateDR, X (2), 298-3081938-1941pdf
1Sextil PușcariuDisimilarea, diferențierea, despicarea, disocierea și înmugurirea sonantelor – Un capitol de fonetică româneascăDR, X (2), 3741938-1941pdf
2Ștefan PașcaÎn legătură cu rom. „mereu”DR, X (2), 3151938-1941pdf
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
1Nicolae DrăganuEtimologiiDR, VIII, 132-1371934-1935pdf
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
11Sextil PușcariuConsiderațiuni asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii româneDR, VII, 1-551931-1933pdf
2Sextil PușcariuEtimologiiDR, VII, 103-1231931-1933pdf
15Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
6Sextil PușcariuEtimologiiDR, IV (2), 671-7381924-1926pdf
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
2Sextil PușcariuEtimologiiDR, III, 6571922-1923pdf
6G. GiugleaCuvinte și lucruri. Elemente vechi germane în orientul romanicDR, II, 327-4021921-1922pdf
2G. GiugleaEtimologiiDR, II, 6331921-1922pdf
5Nicolae DrăganuUn fragment din cel mai vechiu molitvenic românescDR, II, 254-3261921-1922pdf
1Nicolae DrăganuCatehisme luteraneDR, II, 5821921-1922pdf
2Nicolae DrăganuUn pasaj din Evangheliarul dela 1560–61 al lui Coresi rău înțeles până acumDR, I, 3491920-1921pdf
2Vasile BogreaElementele ungureștiDR, I, 2691920-1921pdf
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
19Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
11Simeon C. MândrescuElemente ungureşti în limba românăTipografia Curții Regale1892

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].