“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dicționar de științe ale limbii

Authors:
ISBN:973-569-762-9
Publisher:Editura Nemira
Place:București
Year:

Cover:

Dicționar de științe ale limbii

Citations to this publication: 273

0Aurelia-Loredana AlexandrescuRethorical-pragmatic particularities in the current Romanian TV interviewCCI, 6, 217-2262020pdf
0Cecilia Mihaela PopescuPragmaticalisation et polysémie de la particule AȘA du roumain contemporain. Une perspective typologique et contrastiveStudia UBB, LXV (4), 351-3662020
0Vali GaneaValea Sălăuței
Repere onomastice
Editura Mega2020
0Ana-Maria Botezatu TilițăCommon lexic / lexic specialized – political languageJRLS, 18, 1114-11192019pdf
0Anamaria-Larisa DumitrașcuNume comerciale de ceasuri de mânăSCOL, XII (1-2), 228-2372019pdf
0Crinela MarcTerminological aspects of the article in the didactic works from the Romanian pre-university systemGIDNI, 6, 385-3942019pdf
html
0Delia-Mihaela Toarnă Răuț-BratiloveanuElemente de frazeologie științifică în limbajul medicalSCOL, XII (1-2), 302-3092019pdf
0Iulia-Maria SoareValues of the proforms in Romanian literatureGIDNI, 6, 268-2752019pdf
html
0Sorin GuiaPhonetic changes explained through semantic causesJRLS, 16, 264-2672019pdf
html
0Ioana-Steliana TătulescuThe abuse of neologisms in the current Romanian languageJRLS, 14, 594-6022018pdf
0Lavinia Dălălău NastaArticolul şi categoria gramaticală a determinării – între afirmare şi negareClas. mod., 159-1682018pdf
html
0Silvia PopoviciElements of language economy in Romanian and Spanish social mediaLDMD, 6, 142-1502018pdf
html
0Alina GioroceanuCuvântul și partea de propozițieCIL2016/L, 2092017pdf
0Beatrice Diana BurceaThe posterity of Émile Benveniste’s ideasGIDNI, 4, 368-3772017pdf
html
0Cipriana ElenapeicaViews on the morphology and syntax concepts in the contemporary Romanian languageJRLS, 12, 385-3912017pdf
html
2Margareta Manu MagdaGramatică și pragmatică. Un studiu de caz: interjecția Doamne! în limba românăDindelegan, 2632017
1Oana Zamfirescu
  • Nomenclatura botanică populară – între lexic structurat și lexic nestructurat
  • Folk botanical nomenclature – between structured and non-structured lexis
Diacronia, 5, A702017pdf.ro
pdf.en
0Oxana ChiraThe relationship between euphemisms and other linguistic phenomenaGIDNI, 4, 230-2332017pdf
html
0Adina Matrozi-MarinTerminologia cromatică popularăGăitănaru, 2512016
2Adriana Stoichițoiu Ichim„Romgleza” turismului în contextul globalizăriiPerspective, 3592016pdf
2Adriana Stoichițoiu IchimSens și definiție în terminologia turistică referitoare la cazareFelecan, 3162016
0Anca Lorena SacalîșGreetings. Forms of address. Addressing – which is which?GIDNI, 3, 261-2712016pdf
html
1Carmen LozinskiSinonimia din perspectiva lexicografiei bilingvePerspective, 2972016pdf
0Corina CristoreanuThe features of the linguistic means of address in the online environmentGIDNI, 3, 566-5762016pdf
html
0Cristina Bocoș, Diana Maria RomanOn the tense of ‘present’ infinitives in RomanianGIDNI, 3, 996-10062016pdf
html
0Georgiana PîrvulețO tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română vechePerspective, 512016pdf
0Ioana Vintilă-RădulescuIndicaţii duble de uz în DOOM2 şi DELR IIMareș, 2852016
1Iulia Barbu-ComaromiVerba dicendi latine circumscrise limbajului religios, moştenite în limbile romaniceFelecan, 660-6682016
0Liviu GrozaDouă pseudo-perifraze: țara dimineților linștite și țara soarelui răsarePerspective, 2812016pdf
0Mihaela HribanPhraseological units with multiple etimologyJRLS, 9, 272-2772016pdf
html
2Monica Ardeleanu GomoescuStadiul de pragmaticalizare a marcatorilor pragmatici de suspendare a enunțării în limba română vorbităPerspective, 772016pdf
0Oana Magdalena CenacWord vs. term in the present day scientific terminologyGIDNI, 3, 1128-11382016pdf
html
0Reka SubaPragmatic elements in Hungarian radio textsLDMD, 4, 46-502016pdf
html
0Roxana JoițaFeminizarea numelor de profesii ȋn domeniul mass-medieiPerspective, 2912016pdf
0Roxana PașcaTaboo and communication. A pragmatic analysis of commercials for feminine hygiene productsGIDNI, 3, 539-5542016pdf
html
0Simona Nicoleta StaicuTerminology and phraseology. Medical domainLDMD, 4, 107-1132016pdf
html
0Valerica SporișDin terminologia sintactică: sintaxem și sintemGăitănaru, 3512016
1Adrian ChircuUn mot relativement nouveau en roumain, mais pourtant ancien: roum. corpusStudia UBB, LX (4), 812015
1Adrian ChircuObservaţii asupra locuţiunilor adverbiale de tipul: la nimereală, din greşeală, la repezealăSIL5, 4462015pdf
3Adriana Stoichițoiu-IchimVariație terminologică în domeniul turismuluiVariația, 2, 2932015pdf
0Alexandra Sorina IliescuApelative neconvenționale noi în discursul politico-publicistic actualICONN 3, 1902015pdf
2Alexandru Dan AnghelinaAspecte metaforice în terminologia ITVariația, 2, 1532015pdf
1Alina GioroceanuLatin lexical models in the linguistic encoding of the participants to civil juridical relationsLDMD, 3, 249-2572015pdf
html
3Alina-Mihaela BursucObservații privind dicționarele poliglote de termeni lingvisticiVariația, 2, 1672015pdf
1Anamaria PredaObservații asupra subordonatei concesiveVariația, 1, 1332015pdf
0Anatol Lența, Nicolae ChiricencoDespre funcționarea unor eurisemante lexicale într-un text literarLRM, XXV (1-2), 2622015pdf
3Andreea-Victor GrigoreEvoluţia inventarului în terminologia meteorologiei. Niveluri de utilizareSIL5, 4782015pdf
0Armanda Ramona StroiaAntroponime clișeizate în emisiunile de tip pamflet: între persiflare și manipulareICONN 3, 3512015pdf
2Carmen LozinskiMărcile diastratice în dicționarele bilingve româno-spanioleVariația, 2, 2452015pdf
0Cosmin CăprioarăGraiuri româneşti în contact: un grai transcarpatic în estul MoldoveiSIL5, 712015pdf
2Daiana Felecan
  • Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)
  • Conventional vs unconventional linguistic means of address. (Old and new greetings in Romanian)
Diacronia, 1, A42015pdf.ro
pdf.en
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
3Emanuela I. DimaTextul gastronomic românesc între dialectal și literar. Studiu de caz: Buna menajeră de Ecaterina (colonel) SteriadVariația, 2, 1872015pdf
0Inga Druță, Eugenia MincuConsiderations on terminological neosemySCOL, VIII (1-2), 1712015html
2Ioan MilicăRecursul la metaforă în opera ştiinţifică a lui Sextil PușcariuCSP, I, 1092015pdf
1Ioana-Crina CoroiSur la terminologie scientifique cynégétique en langue couranteAUS, 24 (1), 211-2182015pdf
html
0Ionela Matilda BreazuPrepoziția în argoul românescCIL2015/L, 892015pdf
1Ionuț-Valentin RomanGrupul sintactic și sintagma. Două unități?Neamțu, 5632015pdf
0Iulia DrăghiciThe terminology of cosmetics in Romanian dictionariesSCOL, VIII (1-2), 1592015html
0Maria Vulișici AlexandrescuConsiderații pe marginea pro-formelorNeamțu, 6652015pdf
0Nicoleta NeșuPremise de filosofia limbajului în didactica limbilor străine. Cazul – studiu de cazVariația, 1, 792015pdf
0Roxana PașcaOficial vs. neoficial în denumirile unor plante din zona ChioaruluiICONN 3, 7862015pdf
4Veronica Ana VlasinCâteva consideraţii asupra statutului morfologic al locuţiunilor prepoziţionale cu genitivulNeamțu, 6452015pdf
0Veronica OnețLiterary onomastics: theoretical guidelines regarding the anthroponyms in the Romanian fairy talesLDMD, 3, 761-7722015pdf
html
0Ștefan GăitănaruContextul diagnostic al substantivului în limba românăNeamțu, 317-3232015pdf
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
1Adriana DănilăIpostaze ale oralităţii în construcţia titlului jurnalisticDiacronie–sincronie, II, 592014pdf
0Alina GioroceanuThe etymon. Short considerationsLDMD, 2, 446-4512014pdf
html
0Alina GioroceanuDeontic marks in the text of criminal procedureGIDNI, 1, 598-6042014pdf
html
0Alina Gioroceanu, Alina PătruScurtă analiză terminologică: arbitrariul în jurisprudenţa CEDOCIL2014/L, 1972014pdf
0Ana-Veronica Catană-SpenchiuThe Role of Punctuation in Old Romanian Bible TranslationsPhil. Jass., X (1), 27-382014pdf
html
1Angela Bidu-VrănceanuPerspectiva lingvistică în terminologieDiacronie–sincronie, II, 2512014pdf
1Carmen LozinskiStructuri semantice în dicţionarele bilingve româno-spanioleDiacronie–sincronie, II, 3352014pdf
0Carmen RărișAccentul secundar al cuvintelor compuse – o analiză optimalistăDiacronie–sincronie, I, 2432014pdf
0Cecilia Căpățînă, Anamaria PredaObservaţii asupra colocaţiilor verbului a daDiacronie–sincronie, II, 2672014pdf
0Claudia CemârtanConsideraţii privind categoria gramaticală a aspectului verbal în limba românăLRM, XXIV (2), 702014pdf
0Claudia PisoschiEnglish Borrowings in I.L. Caragiale’s “Momente Şi Schiţe”ELI, 15, 742014pdf
1Cristina Radu-GoleaA Fully Dynamic Lexico-Semantic Field: Mobile TelephonySCOL, VII (1-2), 2582014pdf
html
0Cristina Radu-GoleaThe synonymic expansion field of the verb a bate. The series of the meaning “to strike”GIDNI, 1, 281-2872014pdf
html
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușZoonimia biblică românească. Microcâmpul denumirilor pentru animale sălbaticeExplorări, III, 1272014pdf
1Daniela BurlacuThe phrase – a fundamental designation type in artistic gymnasticsCCI, 3, 677-6852014pdf
html
0Daniela BurlacuThe artistic components of gymnastics. Why is the gymnastics artistic?CCI, 3, 723-7322014pdf
html
1Daniela BurlacuUniversal and national terminology in artistic gymnasticsGIDNI, 1, 910-9142014pdf
html
1Doina ButiurcăRecurrence and Religious Structures in Paremiology: ProtectionTDR, VI, 271-2762014pdf
html
3Doina ButiurcăFundamentele lingvistice ale terminologiei economiceStudia UPM, 16, 342014pdf
html
1Domnița TomescuGramatica de bază a limbii române de Ion Coteanu. Sugestii metodologiceCoteanu, 355-3612014pdf
0Dora VăetușLexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the PhariseeTDR, VI, 77-922014pdf
html
1Dorel FînaruUniversaliile limbajuluiAUS, 22 (1), 159-1712014pdf
html
1Dragoș Vlad TopalăThe marketing terminology (onomastic elements)GIDNI, 1, 80-832014pdf
html
0Florina-Maria BăcilăValori stilistice ale superlativului în lirica lui Traian DorzPhil. Ban., VIII (2), 1052014pdf
0Inga DruțăTermenul şi limbajele specializate: abordări diversePhilM, LVI (3-4), 872014pdf
html
1Iulia DrăghiciThe Terminology of Cosmetics in the Romanian Language – the Assimilation of AnglicismsSCOL, VII (1-2), 1602014pdf
html
1Iulia DrăghiciAsimilarea anglicismelor din terminologia cosmeticii în româna actualăDiacronie–sincronie, II, 2952014pdf
0Iuliana BoboacăThe Contextualization of Communication through DeixisELI, 14, 442014pdf
0Lilia TrincaTimpul etnic – o dimensiune a viziunii etnolingvale româneşti (în baza experimentului asociativ)PhilM, LVI (5-6), 742014pdf
html
0Liliana Florina Andronache, Cristina Veronica AndreescuMajor Domains “Invaded” by English Loan-WordsELI, 14, 362014pdf
2Magdalena Popescu-MarinConcordanţe româno-retoromane: particulele -a, -ș(a) la adverbeCoteanu, 283-2862014pdf
2Margareta Manu MagdaForme de exprimare a modalităţii alocutive în graiurile populareSID15, 2132014pdf
0Marius Daniel CiobotăAffective Valencies of the Homiletic DiscourseTDR, VI, 155-1692014pdf
html
1Mirela CopcaLa dérivation dans la presse écrite de RoumanieANADISS, 17, 662014pdf
0Mădălina DănciulescuParticularités diaphasiques du langage de Jupân Dumitrache dans la comédie O noapte furtunoasă (Éléments lexicaux et phraséologiques)SCOL, VII (1-2), 2982014pdf
html
0Nina CuciucAfixoido-compunerea – procedeu de formare lexicală a derivatelor de tip sintagmatic (formaţii sintagmatice prefixoidate)Phil. Jass., X (1), 51-622014pdf
html
0Oana NiculescuAnaliza structurilor vocalice de tip hiat din limba română contemporană. O anchetă lingvisticăDiacronie–sincronie, I, 2292014pdf
0Oana ZamfirescuFew metaterminological issuesCCI, 3, 437-4432014pdf
html
2Oana ZamfirescuDiatopic, diastratic and diaphasic variation in the Romanian folk names of lower plantsLDMD, 2, 475-4852014pdf
html
0Roxana Joița KhalifaAspecte ale influenţei limbii engleze în terminologia mass-medieiDiacronie–sincronie, II, 3252014pdf
0Ruxandra Cosma, Stefan EngelbergSubjektsätze als alternative Argumentrealisierungen im Deutschen und RumänischenKompl. Arg., 339-4202014html
2Stanca Măda, Răzvan Săftoiu(Un)detecting irony. Analysing responses to irony in three different discursive contextsBul. UTBv, 7 (1), 232014pdf
html
0Viorica CebotaroșMijloace lingvale de reducere a responsabilităţii în scuza politicăPhilM, LVI (3-4), 1052014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
0Adriana BriceagLes compétences linguistiques en evolutionELI, 12, 352-3572013pdf
html
12Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 186-2082013pdf
html
0Alina GioroceanuIllocutionary force in criminal judgmentsLDMD, 1, 1088-10952013pdf
html
0Anamaria PredaThe prepositional regime of verbsLDMD, 1, 328-3342013pdf
html
0Angela IconaruLe factitif en roumain et en français. Approche contrastiveELI, 13, 3682013pdf
html
0Cecilia CăpăţânăObservations regarding the locutional nounLDMD, 1, 51-562013pdf
html
1Cristina Radu-GoleaColours and SlangSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
0Cristina Radu-GoleaThe “grammar” of eloquence in Take Ionescu’s discourse Pentru România Mare / For Great RomaniaLDMD, 1, 969-9752013pdf
html
3Daiana FelecanAntroponimia formelor de numire neconvenționale – Perspectivă lingvistică și culturalăICONN 2, 7562013pdf
html
0Delia-Anamaria RăchișanStilistica antroponimelor în universul ludic, în balade, în basmeICONN 2, 9382013pdf
html
1Georgiana Lungu-BadeaTraduire la traductologie. Sur la légitimité de la méthode en traduction à l’époque du cyberespaceMéth. trad., 652013pdf
0Ion BărbuțăFactorii extralingvistici şi nivelurile de codificare a informaţiei în structura enunţuluiBLM, 14, 602013pdf
html
2Ionuț PomianObservații pe marginea conceptelor sintactice de procaz și profuncție în sintaxa limbii româneDR, s.n., XVIII (2), 120-1312013pdf
html
0Ionuț PomianAdnotări la gramatica grupările [prepoziţie+adjectiv], ca fenomenalizări ale predicaţiei secunde (I)Studia UPM, 14, 1062013pdf
html
0Maria-Laura RusComplexitatea funcţiei de apoziţieEITM, 5, 339-3422013pdf
html
3Mariana BaraMigraţie şi terminologieMetafore migr.2013pdf
html
1Nina CuciucSincronizarea cercetărilor lingvistice din domeniul derivatologiei în spaţiul ştiinţific franco-românMetafore migr.2013pdf
html
2Nina CuciucProiecţia dualităţii lingvistico-culturale în actul autotraductiv al autorului din diasporaDiaspora cult.2013pdf
html
1Raluca Mihaela LevonianUn tip complex de alteritate: imaginea Statelor Unite ale Americii în presa româneascăTradiție/inovație2013pdf
html
0Roxana PașcaStatutul poreclei într-o comunitate de țigani din nord-vestul RomânieiICONN 2, 7932013pdf
html
1Veronica PăcuraruCu privire la inovaţiile lexicale şi dezambiguizarea lor semantică prin expansiune contextuală (abordare epistemologico-lexicografică)PhilM, LV (1-2), 59-692013pdf
html
0Vlad PredaThe present stage of lexical neologisms adaptation (with reference to Anglicisms and Americanisms)LDMD, 1, 1073-10772013pdf
html
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
10Dinu MoscalTeoria câmpurilor lexicale
Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
1Adina Elena CocliciA semiotic perspective on the biblical parableTDR, IV, 177-1902012pdf
html
2Adrian ChircuDespre fel „în multe chipuri”. Observaţii asupra lexicalizării şi gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, românescul fel LR, LXI (1), 54-602012pdf
html
2Adrian ChircuÎntre predicativul suplimentar şi circumstanţialul opoziţional. Observaţii asupra locuţiunii prepoziţionale pe post deDirecții, I, 612012pdf
0Alexandra SîrghiImage des femmes politiques dans le discours journalistique: approche socio-discursiveELI, 11, 4022012pdf
html
1Bogdan HarhătăCollocations and Dictionaries: a Case-study Applied to RomanianDR, s.n., XVII (2), 147-1532012pdf
html
5Carmen LozinskiCuvinte şi sensuri recente în noul Dicţionar Român-SpaniolDirecții, II, 1272012pdf
1Carmen RărișO nouă abordare a accentului secundar în limba românăDirecții, I, 2952012pdf
0Cecilia Căpățînă, Anamaria PredaRealizări locuţionale ale unor funcţii sintacticeDirecții, I, 512012pdf
1Cristina Radu-GoleaEchivalenţa semantică dintre un numeral şi un substantiv, în limba românăStudia UPM, 13, 1822012pdf
html
5Daiana FelecanAntroponime cu valoare generică în limba românăDirecții, II, 792012pdf
0Ion BărbuțăNote privind semantica şi sintaxa părţilor de propoziţieBLM, 13, 32012pdf
html
4Isabela NedelcuStructuri de tematizare cu infinitivul în limba românăDirecții, I, 1792012pdf
1Luminița MartonSimbolul păianjenului în poezia lui Lucian BlagaDirecții, II, 2512012pdf
0Mariana PredaThe Polysemy of Jurisdictional TermsSCOL, V (1-2), 1932012pdf
html
0Mihaela Miron-FuleaTemporalité et nom propreAOU, XXIII (2), 156-1612012pdf
html
1Mihaela Moraru StancuIronia în jurnalul lui I. D. Sîrbu. Consideraţii pragmastilisticeDirecții, II, 2672012pdf
1Mirela BădoiLivresque Lexemes in Romanian (the Adjective)SCOL, V (1-2), 2782012pdf
html
0Sorinela Gheorghe OlteanuGrammatical Structures in Antim Ivireanu’s DidahiiELI, 11, 712012pdf
html
0Tatiana BarbaneagraDeixisul personal: semnificaţie şi referinţăPhilM, LIV (5-6), 1072012pdf
html
2Valentin RomanFenomenalizări ale omonimiei și ambiguității sintactice (I)DR, s.n., XVII (1), 682012pdf
html
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
0Adina Barbu-ChirimbuConsidérations sur les calques linguistiques. Modèles pris à l’anglais dans le langage communautaireELI, 8, 56-592011pdf
html
6Adina DragomirescuThe Subject of the Supine Clause in Romanian and A-ChainsRRL, LVI (4), 371-3922011pdf
html
4Alina BugheșiuThe politics of Romanian brand names: Then and nowICONN 1, 5352011pdf
html
1Alina-Paula NemțuțIpostaze ale tematizării prin forme verbale nepersonaleEITM, 4, 557-5712011pdf
html
1Ana-Maria FlorescuRelevance and Intertextuality in Print Modern Advertising – A Conceptual ApproachANADISS, 11, 762011pdf
1Ana-Veronica Catană-SpenchiuAspecte ale traducerii în Biblia de la București (1688) și în revizia lui Samuil Micu din 1795Explorări, I, 612011pdf
1Anca-Patricia StoenescuInadecvări terminologice în gramatica limbii române actualePhil. Ban., V (2), 40-442011pdf
html
0Clementina NițăSemantic Aspects of the Verb Phrase in Romanian Avant-Garde PoetrySCOL, IV (1-2), 2092011pdf
html
1Cristina Radu-GoleaGramatica termenilor cromatici româneştiStudia UPM, 11, 1262011pdf
html
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușCîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice româneștiExplorări, I, 2592011pdf
6Daiana FelecanO categorie de apelative neconvenționale recente: numele comune atribuite persoanelor feminine din domeniul showbizului românescICONN 1, 2352011pdf
html
0Doina ButiurcăRelaţii paradigmatice şi strategii cognitive în discursul ştiintificStudia UPM, 10, 552011pdf
html
0Duduță IonelaHöflichkeitsstrategien zur Reduzierung von GesichtsbedrohungAOU, XXII (1), 139-1462011pdf
html
0Eugenia Arjoca-IeremiaRelations actancielles, généricité et engagement énonciatif: le pronom indéfini on et ses correspondants roumainsSL, 1, 29-442011pdf
html
1Harieta TopoliceanuItaliano e rumeno a confronto: analisi di alcuni problemi di apprendimento dell’italiano da parte dei madrelingua rumeniPhil. Jass., VII (1), 243-2552011pdf
html
3Ioan MilicăAgresarea numelui în discursul publicMass-media..., 183-2042011pdf
0Iuliana-Valentina BoboacăAbout the relationship between modality and aspect in old Romanian languageELI, 8, 712011pdf
html
9Margareta Manu MagdaPragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)ICONN 1, 5032011pdf
html
0Maria ChivereanuTemporal aspects in the Romanian fairy-taleELI, 8, 752011pdf
html
0Nina CuciucThe opposition of the mark of gender in the French meta-legal languageBSUMK, 202011pdf
html
1Octavian GordonDiferenţe confesionale în redarea în limba română a numelor proprii de origine greacă și latină din spaţiul literaturii ecleziastice. O perspectivă traductologicăICONN 1, 4972011pdf
html
0Svetlana Stanțieru, Aurelia CodreanuStatutul xenismelor în limba română actualăBLM, 12, 812011pdf
html
1Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
1Adrian ChircuUnités phraséologiques adverbiales temporellesRRL, LV (3), 293-3002010pdf
html
2Adrian ChircuConstrucţii complexe cu EPS şi construcţii derivate de la sintagme cu EPSControverse, I, 212010pdf
2Adriana Stoichițoiu-IchimDouă morfeme lexicale cu statut ambiguu în româna actuală: emo, etnoControverse, I, 3052010pdf
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
0Ana Maria CozgareaLa contribution de l’élément français à la formation de la terminologie roumaine désignant l’énergie électrique et ses applications aux XVIIIe et XIXe sièclesAtel. Trad., 14, 2752010pdf
html
0Ana-Maria MinuțDie grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im AltrumänischenAUI, LVI, 53-582010pdf
1Ana-Maria TrantescuProbleme terminologice în definirea unităţilor frazeologice în română şi engleză. O perspectivă contrastivăAUG/XXIV, III (1), 1032010pdf
1Blanca CroitorEste dublarea complementului direct un fenomen de acord?Controverse, I, 272010pdf
6Carmen LozinskiSinonimie şi echivalenţă interlingvistică în dicţionarele bilingve româno-spanioleControverse, I, 2572010pdf
0Clementina NițăThe Lexical Level of the Romanian Avant-Garde PoetryELI, 6, 3142010pdf
html
0Cristina Radu-GoleaConsiderations on the Semantic Evolution of the Chromatic Term Verde in RomanianSCOL, III (1-2), 2142010pdf
html
2Cătălina PopescuPrincipiile pragmatice în discursul politic şi în anunţurile publicitareControverse, II, 2532010pdf
5Daniela RăuțuDespre cuvintele telescopate din presa actuală. Teorii, procedee şi valoriControverse, II, 2872010pdf
0Denisa DelcăCâteva note asupra poziţiei pasivului cu „a fi” în raport cu reflexiv-pasivul în româna vecheControverse, I, 512010pdf
0Elena ConstantinoviciCategoria diatezei în lumina cercetărilor recenteBLM, 11, 512010pdf
html
0Elena UngureanuIntertextualitatea şi obiectivul unei gramatici dialogiceBLM, 11, 1702010pdf
html
1Florentina PopaVerbal și paraverbal în discursul religiosTDR, II, 303-3122010pdf
html
0Ionuț PomianThe Semantic and Syntactic Relation between Subject and Predicate in Some Atypical StructuresELI, 6, 842010pdf
html
2Iulia TămașOpinii și soluții în cercetarea tradițională a elipseiDR, s.n., XV (2), 150-1642010pdf
html
1Luminița MartonCâmpuri semantice ale simbolului în poezia lui Tudor Arghezi, Lucian Blaga şi Ion Barbu. Câmpul semantic al apeiControverse, II, 1192010pdf
3Maria Vulișici AlexandrescuDespre proforme în GALRDR, s.n., XV (1), 182010pdf
html
0Mariana Oprea IancuRelaţia descrierii cu diversele tipuri de focalizare în proza postmodernăControverse, II, 2052010pdf
7Marta Donazzan, Alexandru MardaleAdditive and Aspectual Adverbs: Towards an Analysis of Romanian MaiRRL, LV (3), 247-2692010pdf
html
1Melania DumaCircumstanțialele exceptive, opozative și cumulative în GALRDR, s.n., XV (1), 822010pdf
html
0Petru ZugunCategorii de texte structurate intrinsec pe contexte morfosintactico­lexicaleAUI, LVI, 69-762010pdf
2Ramona-Maria NeculaRealizări directe şi indirecte ale actelor verbale expresive în limba românăControverse, II, 1852010pdf
1Roxana LupuAspecte ale limbajului religios: de la nume propriu la nume comunControverse, I, 2652010pdf
0Traian Marius TămagăThe Specific Features of the Voice among Other Grammatical Categories of the VerbELI, 6, 1212010pdf
html
1Viorica AvramDimensiunea afectiv-estetică a predicii religioase creştineControverse, II, 252010pdf
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
0Alina-Paula NemțuțThe Semantic Values of the Prepositions employed with the Romanian SupineSCOL, II (1-2), 1582009pdf
html
1Daiana Felecan, Oliviu FelecanLa satire politique post-communiste illustrée par les sobriquets des politiciens roumainsProc. 23. ICOS2009pdf
html
0Dana Camelia DiaconuSome remarks on French influence on informatics languageDICE, VI, 1372009pdf
html
0Dragoș Vlad TopalăCiocoii vechi şi noi: între lectura documentară şi lectura stilisticăAUT, XLVII, 2152009pdf
html
1Dragoș Vlad TopalăDin universul proverbelor româneşti: elemente de analiză etnolingvisticăDistorsionări, 353-3612009pdf
html
1Ioan LobiucConsideraţii asupra teoriilor cîmpurilor lexico-semanticeAUI, LV, 17-312009pdf
1Ioana JieanuInterferenţe lingvistice româno-spaniole – Context. Contextual. ContextualitateDistorsionări, 195-2072009pdf
html
5Ionuț PomianStilul funcțional electronicDR, s.n., XIV (2), 139-1502009pdf
html
0Iulia Cristina FrînculescuCross-Linguistic Influence in Medical LanguageELI, 5 (1), 3462009pdf
html
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
2Maria OsiacAspecte ale receptării unor xenisme în limba română actualăDistorsionări, 275-2822009pdf
html
0Mariana VârlanForms of the Absolute Superlative in Contemporary Spoken RomanianSCOL, II (1-2), 2142009pdf
html
0Nadia PăcurariL’interprétation échoique comme clé des techniques du dialogue théatral chez Eugène IonescoStudia UBB, LIV (4), 1272009html
0Nemtut, PaulaInterjecţia în momentele şi schiţele lui i.l. caragialeEITM, 3, 590-6012009pdf
html
5Oliviu FelecanRomanian-Ukrainian Connections in the Anthroponymy of the Northwestern Part of RomaniaProc. 23. ICOS2009pdf
html
0Otilia PaceaNew Worlds, New Words: On Language Change and Word Formation in Internet English and RomanianAOU, XX, 87-1022009pdf
html
2Petru ZugunCategorii de indici constanţi de coeziune textuală integralăAUI, LV, 91-972009pdf
0Stanca MădaConstructing and Maintaining Workplace Relationships through TalkBul. UTBv, 2, 2012009pdf
html
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
4Mihaela GheorgheLimba română. Probleme teoretice și aplicații
O introducere în sintaxa modernă a complementelor
Editura Universității Transilvania din Brașov2009
1Alina-Mihaela BursucO critică a teoriei prototipuluiAUI, LIV, 95-1062008pdf
0Alina-Paula NemțuțThe Semantic Diversity of Conversion in Emil Cioran’s Amurgul GândurilorSCOL, I (1-2), 1682008pdf
html
1Cristina Radu-GoleaRepere semantice şi culturale în definirea unui termen cromatic: albastruAUT, XLVI, 202-2102008pdf
html
1Ioan MilicăNote privind unele construcţii condiţionale (I)AUI, LIV, 139-1472008pdf
0Iulia BarbuVerbele dicendi contextual-figurate din limba română, derivate de la onomatopee LR, LVII (4), 549-5582008pdf
html
0Maria PașcaLexical Strategies of the Discourse of AdvertisingSCOL, I (1-2), 2092008pdf
html
1Marius PintiliiOralitatea – aspecte sintactice distinctive ale limbii vorbiteAUI, LIV, 157-1622008pdf
0Mădălina Nicolof DeaconuThe Semantics of the Symbol in Barbu’s Poetry – the First Stage of CreationSCOL, I (1-2), 1842008pdf
html
1Nicu StejereanValori morfosintactice ale lui “ca” al calităţii. Extensiuni normativeAUI, LIV, 163-1682008pdf
5Cristian MoroianuDicționar etimologic de antonime neologiceEditura Universității din București2008
0Ana ZăstroiuImportanţa elementului narativ în proza fantasticăPhil. Jass., III (2), 325-3392007pdf
html
0Ana ZăstroiuOrchestraţia planurilor temporale în naraţiunea fantasticăPhil. Jass., III (1), 275-2842007pdf
html
0Angelica HobjilăCoordonnées du discours politique roumain et français – forme et contenu, entre personnel, interpersonnel et surpersonnelANADISS, 3, 562007pdf
0Daniela ȚuchelEnglezoaice în ofensivă: spaţiu public în ramă de comedieCAPS, I (3), 361-3702007pdf
4Florin-Teodor OlariuInteracţiunea verbală, între ritual şi strategiePhil. Jass., III (2), 105-1362007pdf
html
1Liana MuthuDavid Lodge: The Art of (Re)Writing a TextStudia UBB, LII (2), 1952007
1Marius SalaO încercare de portretDindelegan2007pdf
2Mihaela BuzatuTeoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi englezăPhil. Jass., III (2), 155-1892007pdf
html
0Nina CuciucLimba română în Bucovina de Nord: interferenţe şi coabitări lingvisticeRom. major.2007pdf
html
2Roberto MerloInterferenţe lingvistice italo-române. Studiu de cazRom. major.2007pdf
html
2Adrian ChircuAdverbul românesc şi sufixele diminutivaleIdent. cult.2006pdf
html
2Ana-Maria MinuțAspecte controversate ale paronimieiAUI, LII, 127-1312006pdf
0Anamaria SăndulescuCuvinte noi în DOOM 2005 – litera AELI, 2 (1), 852006pdf
html
1Gabriela Pană DindeleganGALR, a Starting Point in Comparative and Typological Research on RomanianRRL, LI (1), 125-1422006pdf
html
0Mihaela GăitănaruDeclinarea în morfologia substantivului românescELI, 2 (1), 502006pdf
html
0Ștefan GăitănaruGramatica articoluluiELI, 2 (1), 532006pdf
html
0Alina GioroceanuUn triunghi analitic: cuvînt, termen, conceptAUI, LI, 181-1882005pdf
1Cecilia CăpăţînăDespre colocaţiiAUI, LI, 53-562005pdf
0Ioana Vintilă-RădulescuNormă şi norme în tradiţia filologică româneascăPhil. Jass., I (1-2), 87-982005pdf
html
0Ovidiu DrăghiciUn model simetric al semnului lingvistic sau despre natura conceptuală a semnificantuluiAUI, LI, 153-1592005pdf
2Ovidiu DrăghiciFonologia bilineară și accentul secundar românescAUC, XXVII (1-2), 992005pdf
html
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
3Gabriela Pană DindeleganAspecte ale substantivizării în româna actuală. Forme de manifestare a substantivizării adjectivuluiAspecte, II2003pdf
html
1Marek GawełkoQuelques remarques sur l’infinitif dans les langues roumaine et polonaiseAUT, XLI, 83-962003pdf
html
0Mihaela MancașDescrierea în proza postmodernăAspecte, II2003pdf
html
6Mioara AvramConsiderații asupra dinamicii limbii și asupra studierii ei în româna actualăAspecte, II2003pdf
html
4Monica Ardeleanu CruceruComportamentul morfologic al termenilor din domeniul informaticiiAspecte, II2003pdf
html
0Ovidiu DrăghiciCacosemie. Concept și termenAUC, XXV (1-2), 572003pdf
html
0Silvia Krieb StoianMijloace lingvistice de exprimare a aproximării în presa scrisă actualăAspecte, II2003pdf
html
0Ovidiu DrăghiciDespre principiul corectiv-funcțional în ortografia românească actualăAUC, XXII (1-2), 762000pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].