“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Câteva note asupra poziţiei pasivului cu „a fi” în raport cu reflexiv-pasivul în româna veche

Author:
Publication: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Section Gramatică, p. 51
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:[Some Notes on the Position of the Passive with “to be” in Relation to the Reflexive-Passive in Old Romanian Language] This article discusses the position of passive constructions with “to be” in relation to the reflexive-passive, diachronically, on a limited corpus consisting of translated writings from the XVI – XVIII centuries.
The purpose of the paper is to study the usage frequency of passive structures with "to be" in Old Romanian.
Hence, the article analyses the ways of expression and marking of the passive subject and complement of agent, as well as their position in passive structures with „to be” and reflexive-passive.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 9

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
1Gabriela Pană DindeleganNote asupra pasivului românescAUB, LII2003html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
16Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: