“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Gramatica pentru toți

Author:
Publisher:Editura Academiei; Humanitas
Place:București
Year:

Citations to this publication: 224

0Adina Chirilă
  • Observații despre uzul locuțiunii conjuncționale dar și în limba română actuală
  • On the use of dar și [but also] in current Romanian
Diacronia, 15, A2042022pdf.ro
pdf.en
0Coman LupuEstereotipos y tendencias en la prensa rumana actualStudia UBB, LXV (4), 223-2402020
0Lilia CuciucLinguistic calques in the Romanian language of the Republic of MoldovaDICE, XVII (1), 141-1622020pdf
html
0Ramona-Cătălina Corbeanu, Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin, Monica VasileanuNew Trends in the Assimilation of Verbal Anglicisms in RomanianRRL, LXV (1)2020pdf
html
0Vali GaneaValea Sălăuței
Repere onomastice
Editura Mega2020
0Adnana Boioc Apintei, Alexandru NicolaeDinamica flexionară verbală: studiu de corpus asupra variaţiei -esc/-ø în limba română contemporanăLR, LXVIII (4), 4632019pdf
0Cristina Mihaela NistorKey elements in teaching Romanian to multicultural groupsGIDNI, 6, 261-2672019pdf
html
0Elena PîrvuI pronomi interrogativi in italiano e in romenoPhil. Ban., XIII (1), 325-3312019pdf
1Ionuț PomianSubiectul şi complementul direct. Realizări atipiceDragoș, 224-2332019pdf
0Iulia-Maria SoareValues of the proforms in Romanian literatureGIDNI, 6, 268-2752019pdf
html
0Violeta ButiseacăIntensity operators in Romanian and SpanishDICE, XVI (1), 1752019pdf
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Ana VrăjitoruArticolul definirii în portugheză şi română. Analiză pe baza erorilor comise de vorbitorii portughezi în limba română scrisăClas. mod., 269-2862018pdf
html
0Cipriana-Elena PeicaO pledoarie pentru o gramatică oficială a limbii româneAUS, 30 (1), 49-532018pdf
1Emilia KelemenTheoretical Delimitations in the Syntax of the ImperativeStudia UBB, LXIII (3), 1432018html
0Florina-Maria BăcilăDerivate cu prefixul prea- integrate în numele divinității în poezia lui Traian DorzPhil. Ban., XII (1), 63-822018pdf
0Lavinia Dălălău-NastaObservații privind funcțiile sintactice din grupul nominalDR, s.n., XXIII (1), 382018pdf
0Manuela MarganFrom modality to gramaticalization in Romanian and EnglishGIDNI, 5, 1522018pdf
html
0Nicolae FelecanProbleme de sintaxă în gramatica lui Ioan Piuariu-MolnarPhil. Ban., XII (1), 143-1512018pdf
1Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
0Cipriana ElenapeicaViews on the morphology and syntax concepts in the contemporary Romanian languageJRLS, 12, 385-3912017pdf
html
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
0Florina-Maria BăcilăAdjectivul „divin” și categoria gramaticală a comparației în poezia lui Traian DorzStoichițoiu Ichim, 21-302017pdf
0G. G. NeamțuCîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frazăChivu, 426-4372017
0Ioana Vintilă-RădulescuProlegomene la Punctuaţia limbii româneSIL6, 647-6552017pdf
1Magdalena IurescuValori temporal-aspectuale ale imperfectului în română şi italianăAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Marcela CiorteaRelation and/or predicative object in a syntagm by EminescuGIDNI, 4, 193-2002017pdf
html
1Maria IliescuExistă un articol nehotărât plural în limbile romanice?SIL6, 50-632017pdf
0Monica BorșMistakes, tendencies and influences in contemporary RomanianLDMD, 5, 194-2012017pdf
html
1Oliviu FelecanO familie lexicală prolifică: „baron”Stoichițoiu Ichim, 138-1592017pdf
0Silvia IluțPrenumele diminutivate între sacru și profanICONN 4, 1982017pdf
html
0Ștefan GăitănaruConsiderații despre structura predicatului în limba românăChivu, 263-2802017
0Adina DumitruAspecte ale acordului în grupul nominalGăitănaru, 1672016
0Alina-Maria UngureanuPronumele personale nedeterminative în limbile română și englezăGăitănaru, 3632016
1Anca-Gabriela ApostuBifuncționalitatea predicatului complex cu operator copulativGăitănaru, 642016
0Cipriana Elena PeicaTradition vs modernity in (Romanian) grammatical synonymy and homonymyCCI, 4, 112-1252016pdf
html
0Cipriana Elena PeicaApposition and incidence – two syntactic (non) relationships!?GIDNI, 3, 947-9542016pdf
html
0Cristina BocoșSpecificul sistemului modal temporal propus de Observații sau băgări de seamă asupra regulelor și orânduelelor gramaticii rumânești (1787)Găitănaru, 1082016
1Cristina Corla HanțCâteva considerații privind regimul de acuzativ al prepoziției contraLRM, XXVI (1-2)2016pdf
0Daniela Marțole„Macbeth” în traducerea unui estetician românAUS, 27 (2), 117-1242016pdf
html
1Diana Maria Roman, Cristina BocoșThe romanian deictic particle -A to pronouns and pronominal adjectives – between allomorph of stem and flectiveGIDNI, 3, 516-5272016pdf
html
0Elena DumitrașcuMorphosyntactic features of present turistic discourse in Romanian and FrenchLDMD, 4, 145-1512016pdf
html
2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
4Ligia Stela FloreaIntroduction: optatif et types de phrase. Réécrire un chapitre de grammaire romaneDR, s.n., XXI (2), 137-1552016pdf
html
0Magdalena IurescuThe concept of aspect in Romanian specialty worksGIDNI, 3, 502-5152016pdf
html
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanÎn legătură cu funcțiile sintactice ale unor numeraleGăitănaru, 1742016
0Valerica SporișDin terminologia sintactică: sintaxem și sintemGăitănaru, 3512016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
2Adina DragomirescuUtilizări dialectale ale supinului. Dovezi pentru extinderea structurii funcționaleVariația, 1, 392015pdf
0Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeArticol hotărât referenţial vs articol hotărât expletiv. Situaţia numelor propriiNeamțu, 1682015pdf
1Anamaria PredaObservații asupra subordonatei concesiveVariația, 1, 1332015pdf
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
0Cipriana-Elena Macaveiu-PeicaConvenţional/ neconvenţional în cadrul câtorva particularităţi etimologice, semiotice, semantice și morfosintactice ale numelor de persoane în limba românăICONN 3, 2882015pdf
1Cipriana-Elena PeicaTipologia relaţiilor sintactice în limba românăVariația, 1, 952015pdf
0Cristina Corla HanțA problematic structure: “în juru-mi”GIDNI, 2, 559-5652015pdf
html
0Cristina Corla HanțObservații privind anularea regimului prepozițional în limba română – structura împotriva meaVariația, 1, 312015pdf
0Cristina Corla-HanțSubiectul construit prepoziţional în limba românăPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html
1Cristinel SavaComplementizatorii compuşi în limba română. Posibile interpretăriLR, LXIV (3), 3672015pdf
2Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
0Daiana Felecan, Nicolae FelecanCazurile gramaticale românești – perspectiva G. G. NeamțuNeamțu, 263-2732015pdf
0Delia Maria SilișteDificultăți, controverse, confuzii, în gramatica actuală, cu implicații la examenele de admitereLDMD, 3, 951-9602015pdf
html
0Gabriela Violeta AdamAuxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentarNeamțu, 472015pdf
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărții populare „Alexandria”. Sintaxa (4)PhilM, LVII (3-4), 822015pdf
1Ioana Vintilă-RădulescuPunctuația în GBLR: virgula și semnele echivalenteNeamțu, 6182015pdf
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanStructura semantico-sintactică a lexemelor pe şi laLRM, XXV (1-2), 3182015pdf
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
0Adina DumitruAbout a Specious Direct Object Doubling in RomanianELI, 14, 702014pdf
0Adrian Turculeț, Anca-Diana Bibiri, Mihaela MocanuMijloace prozodice de focalizare a adjectivului în enunţuri declarative Phil. Jass., X (1 supl.), 113-1292014pdf
html
0Anamaria PredaOn the supplementary predicativeGIDNI, 1, 845-8532014pdf
html
1Anca StoenescuPredicatul şi modalizatorii. O controversăPhil. Ban., VIII (2), 692014pdf
0Daniela MarțoleMacbeth in the 20th century. The Ștefănescu translationCCI, 3, 182-1892014pdf
html
0Eugenia DodonAcordul articolului posesiv: normă şi uzLRM, XXIV (2), 452014pdf
0Laura RusTransitivity as verbal inherent featureCCI, 3, 556-5622014pdf
html
2Margareta Manu MagdaForme de exprimare a modalităţii alocutive în graiurile populareSID15, 2132014pdf
1Maria-Laura RusNeomogenitatea clasei adverbului şi problema conversiuniiStudia UPM, 17, 662014pdf
html
0Maria-Loredana ȚancuForme diminutivale şi nuanţe stilisticeCIL2014/L, 1662014pdf
0Mariana Gherghina CălinFuncţii discursive ale demonstrativelor în textul jurnalistic actualDiacronie–sincronie, II, 492014pdf
1Marina Rădulescu SalaStatutul sintactic al adverbelor „câte” şi „vreo”Coteanu, 345-3512014pdf
0Mădălina DănciulescuParticularités diaphasiques du langage de Jupân Dumitrache dans la comédie O noapte furtunoasă (Éléments lexicaux et phraséologiques)SCOL, VII (1-2), 2982014pdf
html
1Ramona CorbeanuRepetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-leaLR, LXIII (3), 3332014pdf
html
0Roxana Corina Sfetea, Cristina Veronica AndreescuDifficulties in translation – rendering the onomatopoeia into another languageLDMD, 2, 255-2602014pdf
html
1Tae Hyun OumCharacteristics of Pleonastic Expressions in KoreanRRL, LIX (4), 381-3892014pdf
html
4Alexandru Laurențiu CohalMutamenti nel romeno di immigranti in ItaliaFrancoAngeli2014
0Florina BăcilăProbleme ale omonimiei gramaticale: elementul predicativ suplimentarAUT, LI-LII, 132013-2014pdf
html
0Adina DumitruAspects of Agreement in the Noun GroupELI, 12, 292013pdf
html
0Alina PădureanProper nouns in Romanian and German. A contrastive approachLDMD, 1, 115-1222013pdf
html
1Ana-Maria Iorga MihailRelevanţa tipologică a trăsăturii [± animat] în realizarea prepoziţională a dativului din construcţia ditranzitivăLR, LXII (2), 174-1852013pdf
html
2Carmen Mîrzea VasileUn tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcaniceLR, LXII (2), 247-2582013pdf
html
0Constantin ManeaRemarks on Intensification and Comparison in Romanian and EnglishELI, 13, 432013pdf
html
1Dan Mihai Bărbulescu, Ioana Mariela BărbulescuComparative Aspects of the Voices in English and RomanianELI, 12, 344-3512013pdf
html
0Florența-Eugenia VonicaThe Adverb in the Contemporary Romanian Language. Current Aspects and TendenciesELI, 12, 832013pdf
html
0Florina-Maria BăcilăConsiderations on constructional homonymy in RomanianLDMD, 1, 909-9192013pdf
html
0Ioana Vintilă-RădulescuOrtografia limbii române în dezbatere. LR, LXII (1), 27-292013pdf
html
1Karla Lupșan, Marianne MarkiZur Übersetzung der Form das ins RumänischeTBG, 10, 2212013pdf
html
0Michael Metzeltin, Thede KahlDie Numerusbildung in den romanischen Standardsprachen. Ein typologischer VergleichPhil. Jass., IX (1), 171-1812013pdf
html
1Raluca AlexeClassification of Complex Conditional Connectives in RomanianBul. UTBv, 6 (2), 352013pdf
html
0Ștefan GăitănaruPerifrazele prezumtive, aspect şi modalitateAUI, LIX, 79-882013pdf
0Ștefan GăitănaruPossessive and Secondary Objects – New Syntactic Positions?ELI, 12, 402013pdf
html
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Adriana CostăchescuLe progressif et ses périphrases en roumainDirecții, I, 872012pdf
0Adriana-Nicoleta Iftinchi-CrăciunPerspective pragmatique des variantes verbales dans le discours oralANADISS, 14, 952012pdf
2Carolina PopușoiNici un/nici o vs niciun/nicio în frazeologieLR, LXI (1), 81-902012pdf
html
0Constantin ManeaRemarks on the Passive Voice in English and RomanianSGC, 18, 54-732012pdf
html
1Cristina Radu-GoleaEchivalenţa semantică dintre un numeral şi un substantiv, în limba românăStudia UPM, 13, 1822012pdf
html
0Emilia OglindăAspecte ale sinonimiei gramaticaleLRM, XXII (11-12), 1312012pdf
4Gabriela Pană DindeleganFeminine Singular Pronouns with Neutral ValueRRL, LVII (3), 249-2612012pdf
html
2Ingmar SöhrmanLes valeurs possessives et localisatrices du génitif roumain et des prépositions de, de la et din – et de la juxtaposition dans une perspective romaneDR, s.n., XVII (1), 262012pdf
html
0Iuliana BoboacăThe Complex Verbal Predicate in Romanian LanguageELI, 11, 302012pdf
html
1Marina Rădulescu SalaGramatică şi ortografie: Despre pronumele de politeţeDirecții, I, 2092012pdf
0Nicoleta MincăThe Direct Object in English and RomanianSGC, 18, 74-812012pdf
html
5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
1Alina-Paula NemţuţOmonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneştiPhil. Jass., VII (2), 213-2322011pdf
html
1Anca-Patricia StoenescuInadecvări terminologice în gramatica limbii române actualePhil. Ban., V (2), 40-442011pdf
html
0Karla LupșanFolosirea articolului hotărât în contextul substantivului determinat sintactic în română şi în germană. Atributul adjectival exprimat prin numeral cardinalPhil. Ban., V (1), 47-522011pdf
html
0Mariana VârlanFormatii adjectivale recente derivate cu sufixele -izat, -at, -itAUG/XXIV, IV (1), 1962011pdf
2Mihaela GheorgheInfinitival Relative ClausesRRL, LVI (4), 393-4012011pdf
html
1Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
2Alexandru MeteaAtribut pronominal anticipat sau complement posesiv?AUT, XLVIII, 1962010pdf
html
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
1Andra VasilescuIar − operator pragmaticControverse, II, 3412010pdf
0Denisa DelcăCâteva note asupra poziţiei pasivului cu „a fi” în raport cu reflexiv-pasivul în româna vecheControverse, I, 512010pdf
0Elena ConstantinoviciCategoria diatezei în lumina cercetărilor recenteBLM, 11, 512010pdf
html
2Elena DragoșNote asupra enunțului ca unitate comunicativăDR, s.n., XV (1), 112010pdf
html
0Florina-Maria BăcilăAdjectivul dulce în volumul Osana, osana de Traian DorzAUT, XLVIII, 442010pdf
html
0Ionuț PomianThe Semantic and Syntactic Relation between Subject and Predicate in Some Atypical StructuresELI, 6, 842010pdf
html
2Karla LupșanInterkulturelle Kommunikation und Übersetzung: Der Artikelgebrauch im deutsch-rumänischen VergleichTBG, 7, 952010pdf
html
0Lizuca Mihuț, Bianca MiuțaPropoziţia – o unitate de bază a sintaxei – între cele două ediţii ale Gramaticii limbii românePhil. Ban., IV (2), 26-382010pdf
html
1Monica MunteanuReglementări ortograficePhil. Ban., IV (2), 137-1402010pdf
html
1Nicolae Felecan, Daiana FelecanCu privire la unele complemente (necircumstanțiale)DR, s.n., XV (1), 352010pdf
html
0Olga Șișcanu-BozComportamentul gramatical al adverbelor în limba românăBLM, 11, 165-1692010pdf
html
1Solomon Marcus, Andreea CaludeSyntactic Iconicity, Within and Beyond its Accepted PrinciplesRRL, LV (1), 19-442010pdf
html
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
0Alina-Paula NemțuțThe Semantic Values of the Prepositions employed with the Romanian SupineSCOL, II (1-2), 1582009pdf
html
0Bianca-Stela BoularandLe Pronom on, élément incontournable de la rythmique jazzée dans « Voyage au bout de la nuit » de Céline (étude comparative avec les traductions roumaines)ELI, 5 (2), 2142009pdf
html
9Cecilia-Mihaela PopescuLa grammaticalisation du présomptif en roumainRRL, LIV (1-2), 151-1602009pdf
html
0Constantin-Ioan MladinL’interjection hai(de) – entre grammaticalisation et pragmaticalisation ?RRL, LIV (1-2), 185-1952009pdf
html
0Dana Camelia DiaconuSome remarks on French influence on informatics languageDICE, VI, 1372009pdf
html
1Dorina ZaharescuA Contrastive Analysis of Proverbs Built as Phrases in English, Romanian and RussianStudia UBB, LIV (1), 752009
0Emina CăpălnășanJapița: o discuție despre nuanțe teritoriale, sociale, situaționaleAUT, XLVII, 1412009pdf
html
0Gabriela BirișThe Adverb undeva in Contemporary Romanian LanguageSCOL, II (1-2), 1022009pdf
html
1Ioana JieanuInterferenţe lingvistice româno-spaniole – Context. Contextual. ContextualitateDistorsionări, 195-2072009pdf
html
0Iuliana StanciuRepetitive Syntactic StructuresELI, 5 (1), 722009pdf
html
2Luminița ChioreanAdnotări la gramatica prepozițieiLRM, XIX (11-12), 812009pdf
0Mariana VârlanA few aspects related to the uses of the Romanian preposition dreptAUV, VII2009pdf
0Mariana VârlanForms of the Absolute Superlative in Contemporary Spoken RomanianSCOL, II (1-2), 2142009pdf
html
0Mihaela MituDe quelques termes d’adresse en roumain et en français. Correspondance référentielle - équivalence hétéronymiqueELI, 5 (2), 1792009pdf
html
0Mihaela StanAdjectival structures equivalences in the translations from German into Romanian of the Age of EnlightenmentDICE, VI, 1162009pdf
html
1Oana Magdalena CenacDespre valorile prepoziţiei de în limba românăAUG/XXIV, II, 2312009pdf
2Simona RedeșCategoria genului în limba română şi în limba engleză. Studiu comparativPhil. Ban., III (2), 46-592009pdf
html
0Valerica SporișRolul stilistic al articolului în limba românăStudia UPM, 8, 1092009pdf
html
0Violeta UngureanuRestricţii semantice privind transformările diatezialeRLSL, LI (1-2), 672009pdf
4Mihaela GheorgheLimba română. Probleme teoretice și aplicații
O introducere în sintaxa modernă a complementelor
Editura Universității Transilvania din Brașov2009
1Emina CăpălnășanRolul acordului în distingerea apoziției de atributul categorialAUT, XLVI, 117-1232008pdf
html
0Karla LupșanZur Übersetzung der deutschen SubstantivkompositaTBG, 6, 1052008pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
0Rodica FrențiuInterjections/Onomatopoeia and the Sense of Wonder at the World a Contrasting Look at Romanian and JapaneseStudia UBB, LIII (1), 2092008
1Silvia PitiriciuPrepoziția – aspecte de morfologie funcționalăAUT, XLVI, 196-2012008pdf
html
0Violeta UngureanuRestricții semantice privind transformările diatezialeLRM, XVIII (11-12), 1762008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Alina TigăuOn the nature of Romanian pronominal cliticsBWPL, IX (1)2007pdf
html
1Constantin Ioan MladinReal or Apparent Morphologic Tendencies? Observations and Clarifying Hypotheses Regarding the Concurrence between the Indicative and the Subjunctive in the Contemporary Romanian LanguageAOU, XVIII, 105-1122007pdf
html
0Elena DănilăElemente de sinonimie sintactică în limba românăAUI, LIII, 1432007
0Emina CăpălnășanJuxtapunerea incongruentă a unor morfeme – dezacord… cu şi fără acordAUT, XLV, 932007pdf
html
1G. G. NeamțuUne classification categorielle - relationnelle de l’atribut en roumain. Avec des annotationsStudia UBB, LII (2), 192007
0Gheorghe ColțunLes principes de classification des propositions subordonnéesELI, 3 (1), 1382007pdf
html
0Hortensia PârlogTranslating the BodyRRL, LII (3), 325-3362007pdf
html
0Karla LupșanFuncţia generică a articolului hotărât în română şi germanăPhil. Ban., I, 101-1132007pdf
html
2Maria MicleMărci ale exprimării reverențioase în Epistolariu românesc (Buda, 1841) al lui C.D. LogaAUI, LIII, 3872007
0Oana CenacOld and new in the problem of the adverbialELI, 3 (1), 1282007pdf
html
0Constantin MilașAdverbul bine ca marcă dialogalăDR, s.n., XI-XII, 1612006-2007pdf
html
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
0Constantin-Ioan MladinDespre permanenţa unor distincţii conceptuale şi terminologice în clasificarea atributului din gramatica românească modernăELI, 2 (1), 732006pdf
html
3Fernando Sánchez MiretRiqueza, complejidad y estabilidad en morfología: la situación del rumano y del españolRRL, LI (1), 113-1232006pdf
html
1Manuela SaramanduDiateza reflexivăELI, 2 (1), 812006pdf
html
0Maria ChivereanuStructura morfologică a numeralelor iterative şi adverbialeELI, 2 (1), 422006pdf
html
7Maria IliescuL’article adjectival roumain: un exemple de récurrence typologique cycliqueRRL, LI (1), 159-1642006pdf
html
0Maria Laura RusO eroare de exprimare ce face „carieră”: pleonasmulStudia UPM, 5, 1052006pdf
html
0Mihaela SecrieruEin notwendiger syntaktischer Begriff – die Null-(∅)-OppositionPhil. Jass., II (2), 121-1352006pdf
html
0Mihai MihăileanuConsideraţii privind modul prezumtiv în limba românăLRM, XVI (4-6), 902006pdf
2Rodica ZafiuConstituirea unei norme sintactico-stilistice: observaţii despre concatenarea genitivelor LR, LV (5-6), 431-4382006pdf
html
0Constantin Ioan MladinProcese şi structuri sintactice “marginalizate” în sintaxa românească actuală. Consideraţii terminologice din perspectivă diacronică asupra AOU, XVI, 219-2342005pdf
html
1Constantin-Ioan MladinDin nou despre predicativitatea modurilor nepredicative în gramatica românească. Perspective monografice şi atitudini interpretativeEITM, 1, 255-2652005pdf
html
0Ioana Vintilă-RădulescuNormă şi norme în tradiţia filologică româneascăPhil. Jass., I (1-2), 87-982005pdf
html
0Liuba ProcopiiPosibilități de conversie a participiuluiLRM, XV (10), 422005pdf
1Marcela CiorteaGerunziul-predicat în Divanul lui Dimitrie CantemirFrățilă, 169-1802005pdf
1Maria Laura RusValori ale supinuluiStudia UPM, 4, 128-1372005pdf
html
0Mircea FărcașConsiderații morfologice asupra articolului în subdialectul maramureșeanLRM, XV (11), 682005pdf
1Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
1Maria-Magdalena JianuAlte realizări ale relației sintactice de coordonare. Coordonarea cumulativă și cea negativăDR, s.n., IX-X, 259-2662004-2005pdf
html
0Rozalia Groza-ColciarImperfectul în discursul narativ al lui Max BlecherDR, s.n., IX-X, 2832004-2005pdf
html
1Ludmila ZbanțCâteva reflecții privind intensificarea calității în limbile română și francezăLRM, XIV (7-8), 1542004pdf
2Luminița ChioreanAnaliza gramaticală a construcțiilor circumstanțialeStudia UPM, 3, 462004pdf
html
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
0Alexandrina GrădinaruEste “care v(re)a să zică” copulă verbală?AOU, XIV, 105-1202003pdf
html
1Ana-Maria Barbu„Numeralele” un, o: o analiză critică în comparaţie cu nici un, nici oAspecte, II2003pdf
html
1Anatol CiobanuO deviere de la norma literară: „superlativul excesiv”LRM, XIII (1), 332003pdf
3Aurora Pețan“Feminizarea” în limba românăAOU, XIV, 245-2502003pdf
html
0Cecilia CăpățânăLocuțiunile prepoziționaleLRM, XIII (1), 482003pdf
1Constantin Ioan MladinCircumstanţialele în lingvistica românească modernă. Dinamica structurilor terminologiceAOU, XIV, 213-2242003pdf
html
1Dana NiculescuObservații privind statutul cuplului „său”/ „lui” în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
0Elena GăgeanuComplementele de cauză şi efectAOU, XIV, 93-1042003pdf
html
0Ioana Vintilă-RădulescuUnele inovații ale limbii române contemporane și ediția a II-a a DOOM-uluiAspecte, II2003pdf
html
2Isabela Nedelcu„Niscai” observații despre „niște”Aspecte, II2003pdf
html
1Izabela CelmareCliticele pronominale românești în perspectivă minimalistăAspecte, II2003pdf
html
3Marina RădulescuDespre sintagmele (cu valoare de subiect) legate prin „și cu”Aspecte, II2003pdf
html
0Mihaela GheorgheConstrângeri sintactice în dinamica propozițiilor relative. Observații privind interpretarea relativului ceea ceAspecte, II2003pdf
html
4Monica Ardeleanu CruceruComportamentul morfologic al termenilor din domeniul informaticiiAspecte, II2003pdf
html
0Nicoleta PetuhovTerminologia publicitară de origine engleză şi adaptarea sa la sistemul morfologic al limbii româneAOU, XIV, 235-2442003pdf
html
0Raluca V. CondulețSubiectul. Aspecte ale repetării şi reluării subiectului în scrierile originale româneşti din secolul al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-leaAOU, XIV, 63-682003pdf
html
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
0Silvia Krieb StoianMijloace lingvistice de exprimare a aproximării în presa scrisă actualăAspecte, II2003pdf
html
1Verginica BarbuConstrucții cu subiect dublu în limba română actuală. O perspectivă HPSGAspecte, II2003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
1Bogdan HarhătăDespre o teorie a diatezei în limba românăDR, s.n., VII-VIII, 2552002-2003pdf
html
0Doina CobeţArticolul în gramaticile româneşti din secolele al XVIII-lea şi al XIX-leaALIL, XLII-XLIII, 472002-2003pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
1Rozalia Groza-ColciarPrezentul în discursul narativ al lui Max BlecherDR, s.n., V-VI, 1652000-2001pdf
html
0Silvia KriebInterjecții regente în vorbirea popularăDR, s.n., V-VI, 1872000-2001pdf
html
0Ștefan MunteanuNote filologiceDR, s.n., V-VI, 712000-2001pdf
html
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].