“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Diversitate stilistică în româna actuală

Author:
ISBN:9735755793
Publisher:Editura Universităţii
Place:Bucureşti
Year:
Links:

Citations to this publication: 193

0Armanda Ramona Stroia
  • Izotopii generatoare de clișee jurnalistice în contextul pandemiei de Covid-19: „patologii la modă” sau „cuvinte-oglindă” ale realității psihosociale?
  • Journalistic clichés under the conceptual “umbrella” of isotopies: “linguistic pathologies in vogue” or “mirror-words” of psychosocial reality?
Diacronia, 12, A1722020pdf.ro
pdf.en
0Simona Victoria Popescu CaucăExplanation in the written didactic discourseDICE, XVII (1), 2512020pdf
html
0Ana Ene
  • Imitația și creația lexicală în limba română contemporană
  • Lexical imitation and lexical creation in contemporary Romanian
Diacronia, 10, A1432019pdf.ro
pdf.en
0Elena DumitrașcuThe abbreviation and acronyms in the travel guides, in Romanian and FrenchJRLS, 18, 514-5202019pdf
0Firdes Veli MusledinOnomasiological perspective verbal idioms with key element of Turkish originDICE, XVI (1), 159-1742019pdf
0Firdes Veli Musledin
  • „Viața cuvintelor” în locuțiunile verbale românești cu element-cheie din limba turcă
  • “The life of words” in Romanian verbal idioms with key element of Turkish origin
Diacronia, 9, A1362019pdf.ro
pdf.en
0Lavinia BudaEllypsis or lexical-semantic condensation of certain anthroponymsJRLS, 16, 717-7232019pdf
html
0Oana-Mădălina Paraschiv MărunțeluArs combinatoria în poezia lui Şerban FoarţăAUS, 32 (1), 1852019pdf
html
0Violeta ButiseacăIntensity operators in Romanian and SpanishDICE, XVI (1), 1752019pdf
0Alexandra Ioana DângăOrthographic particularities of the Orthodox catechetic language form the XXIst centuryGIDNI, 5, 2052018pdf
html
0Alexandra Sorina IliescuPersonality traits and politics – A case studyJRLS, 15, 7752018pdf
html
0Alina PartenieStrategii de evaluare în titlurile cronicilor de filmClas. mod., 211-2202018pdf
html
0Corina CristoreanuThe characteristics of wordplay in pupils’ chat communication. A sociolinguistic approachLDMD, 6, 202-2122018pdf
html
0Mădălina Ruxandra Dan-PopA study of personal advertisements in RomaniaJRLS, 13, 834-8472018pdf
0Oana-Mădălina Paraschiv MărunțeluLiteratura – sub specie ludiAUS, 30 (1), 2632018pdf
0Ozana Cioca ChakarianObservations on title typology in the current Romanian and Italian maritime publishing discourseLDMD, 6, 168-1732018pdf
html
1Adrian ChircuDespre valoarea peiorativă a sufixului neologic „-oid” în limba română actualăStoichițoiu Ichim, 63-722017pdf
0Anca Mihaela SapoviciVerbul sinchisi: câteva consideraţiiLR, LXVI (1), 292017pdf
0Armanda StroiaThe linguistic behavior of clichés in the television discourse. A study case on TV crawlersGIDNI, 4, 347-3572017pdf
html
0Aurelia Nicoleta Pavel Dicu, Luminița Mihaela NeaguLogic errors in Romanian legal texts and difficulties posed in translationLDMD, 5, 378-3882017pdf
html
0Corina CristoreanuThe characteristics of slang in pupils’ language. A sociolinguistic approachGIDNI, 4, 358-3672017pdf
html
0Corina Mihaela GeanăThe English slang terminology related to birds and insectsJRLS, 12, 411-4172017pdf
html
0Cornelia Pavel NichiforProblemele limbajelor de specialitate în lingvistica română şi italianăAUS, 28 (1), 223-2282017pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăParticularităţi ale limbajului bisericesc (actual)LR, LXVI (4), 5272017pdf
0Diana-Maria RomanDefinite determinative article or other morphemic status?!JRLS, 10, 640-6502017pdf
html
1Ileana Alexandrescu VoicuRelaţia dintre discursul repetat şi intertext în literatura postmodernistăALIL, LVII, 772017pdf
html
0Inga DruțăLexical and stylistic features of the contemporary preachLDMD, 5, 306-3112017pdf
html
2Margareta Manu MagdaGramatică și pragmatică. Un studiu de caz: interjecția Doamne! în limba românăDindelegan, 2632017
1Margareta Manu MagdaElemente de oralitate în texte româneşti vechiSIL6, 715-7262017pdf
1Oliviu FelecanO familie lexicală prolifică: „baron”Stoichițoiu Ichim, 138-1592017pdf
1Simona ConstantinoviciLimbajul comentariului sportiv. Pattern și creativitateQR, V, 229-2392017pdf
1Sorin Cristian SemeniucStil publicistic şi limbaj politic în limba română literarăALIL, LVII, 3372017pdf
html
0Viorica MoleaO privire de ansamblu asupra tratării limbajului oral în textul publicistic (I)LRM, XXVII (1), 103-1112017pdf
html
0Viorica MoleaO privire de ansamblu asupra tratării limbajului oral în textul publicistic (II)LRM, XXVII (2), 612017pdf
1Adrian ChircuOptativul în sfera conjunctivului, în scrisori românești din veacurile al XVI-lea și al XVII-leaDR, s.n., XXI (2), 2412016pdf
html
1Adrian ChircuA central word in the virtual world, the Romanian forumGIDNI, 3, 193-2002016pdf
html
0Angelica HobjilăInterpersonal / relational deixis in online communicationCCI, 4, 383-3902016pdf
html
0Armanda Ramona StroiaClişeul lingvistic: profilul unui concept transdisciplinarAUS, 26 (1), 193-2052016pdf
html
0Claudia LeahTo be – from lexical meanings to syntactical functionsGIDNI, 3, 815-8312016pdf
html
0Cornelia Pavel Nichifor„Discursul repetat” în titlurile de articole din presa feminină românească şi italianăAUS, 26 (1), 161-1712016pdf
html
0Cristina-Eugenia Burtea-CioroianuHomonymy, forms of receiving it by foreigns speakersLDMD, 4, 165-1692016pdf
html
0Dragoș ȘtefănicăBiblia catolică (2013). Scurtă analiză a folosirii neologismelor pentru înnoirea limbajului biblic, din perspectiva epistolei către GalateniExplorări, IV, 2312016pdf
3Liliana HoinărescuFuncţia persuasivă a presupoziţiilor în discursul mediatic românescSCL, LXVII (1), 97-1192016pdf
1Margareta Manu MagdaIncidentele în graiurile munteneştiLR, LXV (4), 475-4862016pdf
2Margareta Manu MagdaNoi aspecte ale titrării în media românească actualăPerspective, 1452016pdf
1Margareta Manu MagdaElemente de lingvistică subiectivă în spațiul public românescFelecan, 2732016
1Rodica NagyPreliminarii teoretice la o analiză a clișeului/stereotipului din discursul artisticAUS, 26 (1), 71-772016pdf
html
0Roxana LupuParticularităţi terminologice în discursul religios adventistExplorări, IV, 1412016pdf
0Sonia BerbinskiAspects de l’approximation categorielle en roumain, en passant par d’autres langues romanesCCI, 4, 32-402016pdf
html
3Adrian ChircuDiminutive latineşti „cum valachica interpretatione” în dicţionarul lui Teodor CorbeaCSP, I, 372015pdf
1Adrian ChircuObservaţii asupra locuţiunilor adverbiale de tipul: la nimereală, din greşeală, la repezealăSIL5, 4462015pdf
1Costel Siserman, Mihaela Munteanu SisermanConsiderații privind denominația medicalăICONN 3, 8192015pdf
2Daiana Felecan
  • Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)
  • Conventional vs unconventional linguistic means of address. (Old and new greetings in Romanian)
Diacronia, 1, A42015pdf.ro
pdf.en
2Felicia DumasLe traducteur des textes religieux orthodoxes et son autoritéAtel. Trad., 24, 792015pdf
0Ioan MilicăRecursul la argou în presa românească (1860-1945)AUI, LXI, 1812015pdf
2Ioana-Crina CoroiIdentité et subjectivité dans le discours scientifiqueANADISS, 19, 942015pdf
0Ionela Matilda BreazuPrepoziția în argoul românescCIL2015/L, 892015pdf
1Ionela Silvia GrangureRecent compounds in current RomanianSCOL, VIII (1-2), 3532015html
0Iulia DrăghiciThe terminology of cosmetics in Romanian dictionariesSCOL, VIII (1-2), 1592015html
3Margareta Manu MagdaUn caz de eterogenitate lingvistică: enunţul incident în limba română vecheSIL5, 2832015pdf
0Marius Daniel CiobotăThe stylistics of sermonTDR, VII, 191-2012015pdf
html
23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
11Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
1Adriana DănilăIpostaze ale oralităţii în construcţia titlului jurnalisticDiacronie–sincronie, II, 592014pdf
0Adriana-Maria RobuInterferences between languages of journalism, politics and advertisingLDMD, 2, 522-5292014pdf
html
1Andrei A. AvramName Truncation in English and RomanianRRL, LIX (1), 3-212014pdf
html
0Daniela DoboșVulgar Slang in English and Romanian. A Few Notes on Romanian Hip Hop Lyrics Translated into EnglishArgotica, III, 57-722014pdf
0Elena PitiuThe language – form of secondary adaptation for persons deprived of libertyLDMD, 2, 231-2392014pdf
html
0Erika-Mária TódorDiscourse of space. Language landscape from a bilingual translation perspectiveLDMD, 2, 322-3272014pdf
html
2Margareta Manu MagdaIndices of linguistic presentation in Romanian texts of the sixteenth centuryLA, 33 (2), 123-1432014pdf
html
1Melania RoibuTendinţe reperabile în textele unor melodii româneşti din epoca postcomunistăDiacronie–sincronie, II, 1752014pdf
1Mihaela Munteanu SisermanOnomastic markers in Romanian fixed structures. Sociolinguistic and cultural perspectivesCCI, 3, 67-772014pdf
html
0Natalia-Alina CopăcelAspecte ale ironiei în discursul publicistic românesc actual din perspectiva rolului pragmatic al titlurilorCIL2014/SS, 1562014pdf
0Viorica MoleaConsideraţii privind conceptul de oralitateLRM, XXIV (2), 1472014pdf
41Daiana FelecanPragmatica numelui și a numirii neconvenționale
De la paradigme teoretice la practici discursive
Editura Mega, Editura Argonaut2014
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
0Ana-Cristina Chirilă ŞerbanContextual relevance in translating drama. The case of tenor varieties in Romanian versions of Tennessee Williams’ playsLDMD, 1, 123-1302013pdf
html
0Anca TitiAnimal Idioms. Types of Formal Changes in Romanian NewspapersELI, 12, 732013pdf
html
1Cristina Radu-GoleaLimbajul anunţurilor de la mica publicitateEITM, 5, 857-8612013pdf
html
2Cristinel MunteanuDiscursul repetat şi titlurile jurnalistice atipiceLRM, XXIII (9-12), 112013pdf
1Daniela ButnaruTradiţie şi inovaţie în toponimie. HodonimeleTradiție/inovație2013pdf
html
0Gabriela SaftaElements of a Journalistic Style in the Romanian Religious Press of the 19th CenturyELI, 12, 3102013pdf
html
2Georgeta CornițăStilistica numelui şi a numirii. Un punct de vedereICONN 2, 352013pdf
html
1Ioan MilicăRecursul la argou în discursul parlamentar românesc contemporanArgotica, II2013pdf
0Laura IonicăLexicon Dynamics in the Mass-Media LanguageSGC, 19, 54-612013pdf
html
1Laura ManeaTerminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic. Anul al III-lea (2011–2013). Realizări (partea I)Phil. Jass., IX (2), 167-1742013pdf
html
1Luisa Valmarin„Vămile văzduhului” de la mitologie folclorică la fragment narativRITL, VII (1-4), 592013pdf
2Marcu Mihail DeleanuLimbaj bisericesc sau stil religios?Phil. Ban., VII (2), 185-1892013pdf
html
1Mariana TociaRhetorical Practice in Media, Influences and Political Strategies in the Architecture of Journalistic DiscourseAOU, XXIV (2), 138-1492013pdf
html
1Petronela SavinTradiţie şi inovaţie în terminologia alimentară românească. Clasa preparatelor din cerealeTradiție/inovație2013pdf
html
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Alina BugheșiuCurrent Orientations in Onomastic Research: User NamesDirecții, II, 312012pdf
1Doina ButiurcăLocuţiuni / expresii şi tipare cognitiveLRM, XXII (3-4), 412012pdf
0Florina-Elena PîrjolArgou, mâncare şi amor sau cum vorbeşte, mănâncă şi iubeşte mahalaua în literatura românăArgotica, I2012pdf
0Laura IonicăThe Semantic Field of Quantity in the Language of the Press – The Psychological Impact of the Written WordELI, 11, 892012pdf
html
0Luminița Chiorean‘The Political Bestiary’. The Level of Discursive Practices in the Opinion EditorialJRLS, 2, 97-1122012pdf
html
0Mariana CoancăDistinctive Prefixes for the E-Trading’s TerminologySCOL, V (1-2), 1092012pdf
html
1Mariana VârlanCâteva aspecte privind limbajul internetului şi influenţa acestuia asupra comunicăriiDirecții, II, 3252012pdf
2Mihaela OanăCâteva aspecte ale creaţiei metaforice din argoul adolescenţilor de aziDirecții, II, 1512012pdf
1Mirela BădoiLivresque Lexemes in Romanian (the Adjective)SCOL, V (1-2), 2782012pdf
html
1Oana-Corina TroneciTitlul în presa feminină româneascăDirecții, II, 3172012pdf
1Victoria BușmachiuStratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii românePhilM, LIV (3-4), 159-1662012pdf
html
0Victoria BușmachiuStilurile funcţionale ale limbii românePhilM, LIV (5-6), 127-1342012pdf
html
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
7Adelina Emilia MihaliAntroponime în denumirea firmelor din Sighetu MarmaţieiICONN 1, 5552011pdf
html
0Cristian BocanceaDemocratizarea opiniei publice în presa postcomunistăMass-media..., 35-432011pdf
0Dana Camelia DiaconuSemantic loan translation in informatics languageAUV, IX (1)2011pdf
3Daniela Obreja RăducănescuDiscursul religios - discurs specializatTDR, III, 335-3442011pdf
html
2Dragoș Vlad TopalăCompuse familiare în limba română actualăStudia UPM, 10, 632011pdf
html
0Duduță IonelaHöflichkeitsstrategien zur Reduzierung von GesichtsbedrohungAOU, XXII (1), 139-1462011pdf
html
0Georgeta Colăcel(Re)Metaphorisation and Demetaphorisation in the Romanian Informatics LanguagePhil. Jass., VII (2), 177-1902011pdf
html
1Georgeta ColăcelThe Verisimilitude of the Romanian Informatics LanguageANADISS, 11, 482011pdf
3Ioan MilicăAgresarea numelui în discursul publicMass-media..., 183-2042011pdf
0Mariana VârlanFormatii adjectivale recente derivate cu sufixele -izat, -at, -itAUG/XXIV, IV (1), 1962011pdf
1Oana Badea, Raluca FariseuMedical Terms in Mass-MediaSCOL, IV (1-2), 1352011pdf
html
0Ramona-Olga PohoațăThe Creative Manipulation of Fixed Word Combinations in Romanian Media DiscourseANADISS, 12, 1402011pdf
0Sorin Cristian SemeniucJournalistic Style and Political Language in RomanianBSUMK, 202011pdf
html
0Sorin Cristian SemeniucLexical interferences between journalistic and political language in post-1989 RomaniaELI, 8, 127-1342011pdf
html
0Sorin Cristian SemeniucClişeul în politica şi în presa românească posttotalitarăMass-media..., 205-2172011pdf
0Valerica SporișAdjectivul în presa contemporană româneascăStudia UPM, 10, 842011pdf
html
0Andreea SăndoiForeign Influences in Footwear Terminology in RomanianSCOL, III (1-2), 2842010pdf
html
1Constantin-Ioan MladinGlose pragmastilistice în jurul unui termen: gripă porcinăControverse, II, 1652010pdf
5Daniela RăuțuDespre cuvintele telescopate din presa actuală. Teorii, procedee şi valoriControverse, II, 2872010pdf
0Didona FeteaThe French Influence on Clothing Terminology in Contemporary RomanianSCOL, III (1-2), 2472010pdf
html
0Elena UngureanuText, e-text, intertext şi internetPhilM, LII (1-2), 862010pdf
html
1Georgiana Monica TudoracheTipologia metaforei în limbajul politic postdecembristControverse, II, 3332010pdf
1Ileana Alexandrescu VoicuRelaţia dintre discursul repetat şi intertext în literatura postmodernistăControverse, II, 152010pdf
0Ileana Silvia CiorneiEnglish Loanwords in the Romanian Language of DrugsELI, 6, 432010pdf
html
3Ioan MilicăMetafore animaliere în presa sportivă actualăLRM, XX (5-6), 522010pdf
0Ioan MilicăInternet Communication and Name ‘Aggression’SCOL, III (1-2), 1682010pdf
html
0Ioan MilicăArgoul în discursul parlamentarControverse, II, 1552010pdf
1Irina CondreaSintagma stereotipă/ clişeul în traducereBLM, 11, 472010pdf
html
0Laura IonicăApproaches in the Semantic Field of QuantityELI, 6, 652010pdf
html
0Luminița ChioreanEditorialul de opinie. Nivelul practicilor discursiveCCI, 1, 280-2942010pdf
html
1Margareta Manu Magda„Bârfe, zvonuri, mondenéle” (aspecte privind sursele cunoaşterii şi mărcile lor lingvistice în talk-show-ul românesc)Controverse, II, 1092010pdf
0Maria Laura RusPreferinţe lexicale actualeCCI, 1, 364-3682010pdf
html
1Mihaela OanăCâteva consideraţii asupra derivatelor sufixale din argoul tinerilorControverse, II, 1952010pdf
0Monica RizeaAspecte ale dezvoltării polisemiei la contactul termenilor informatici cu limba comunăControverse, I, 2892010pdf
10Oana MurărușNume, porecle, semnături ironice în paginile „Academiei Caţavencu”Controverse, II, 1752010pdf
0Petronela SavinPhraseology as an Autonomous Linguistic DisciplineLiBRI, 1 (1), 60-732010pdf
html
0Raluca FariseuLe titre de journal – aspects de la manipulation linguistiqueELI, 6, 386-3902010pdf
html
0Adrian ChircuUn suffixe branché: le roum. -ism / le fr. -ismeDICE, VI, 922009pdf
html
2Cristian MoroianuValorificarea lexicologică şi lexicografică a relaţiilor semanticeAUG/XXIV, II, 842009pdf
2Cristinel MunteanuAcuitate auditivă în expresii idiomatice româneștiLRM, XIX (5-6), 942009pdf
1Didona FeteaAdjectives in Sports TerminologySCOL, II (1-2), 2212009pdf
html
2Gina NeculaUtilizări aberante ale semnelor de punctuaţie şi ortografie în comunicarea pe internetDistorsionări, 249-2582009pdf
html
0Laurențiu BălăArgoul în lexicografia româneascăAUG/XXIV, II, 132009pdf
0Liliana AlicLe langage des médias : unité dans la diversitéEITM, 3, 789-7992009pdf
html
2Luminiţa Drugă, Petronela SavinThe Cocktail of “Integrated” Menus. Ethnic Identity and Alterity in the Discourse of MenusPhil. Jass., V (2), 111-1172009pdf
html
3Margareta Manu MagdaUn alocutiv pragmatizat în limba română: „Mamă!”LR, LVIII (2), 230-2372009pdf
html
0Mariana VârlanForms of the Absolute Superlative in Contemporary Spoken RomanianSCOL, II (1-2), 2142009pdf
html
0Otilia PaceaNew Worlds, New Words: On Language Change and Word Formation in Internet English and RomanianAOU, XX, 87-1022009pdf
html
0Stanca Măda, Răzvan SăftoiuInfluenţe ale culturii corporatiste (a corporaţiilor) asupra comunicării în cadrul profesionalDistorsionări, 311-3202009pdf
html
0Valerica SporișValoarea expresivă a etimologiei populare şi a jocurilor de cuvinteEITM, 3, 526-5342009pdf
html
0Valerica SporișRolul stilistic al articolului în limba românăStudia UPM, 8, 1092009pdf
html
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
1Adina Matrozi MarinA Semantic Description of the PrepositionSCOL, I (1-2), 1522008pdf
html
0Anca HendeaDerivation – A Linguistic Means of Word-Formation Present-Day Romanian Youth’s SlangSCOL, I (1-2), 1192008pdf
html
0Dana Camelia DiaconuAbbreviations’ formation in Romanian computers languageAUV, VI2008pdf
0Dana Camelia DiaconuRomanian Informatics Language between past and presentDICE, V, 2502008pdf
html
0Diana Elena FulgerExpression du vague et de l’approximation en roumain et françaisDICE, V, 2602008pdf
html
0Esther QuickerNeue Tendenzen in der rumänischen Jugendsprache als Spiegel gesellschaftlicher UmbrüchePhil. Jass., IV (2), 135-1572008pdf
html
1Gina Necula„Subversiunea” ca strategie de discreditare a clișeului ideologic în discursul literarLRM, XVIII (5-6), 132008pdf
1Laura IonicăThe Lexis of Quantitative Structures in the Written Press: Figures of SpeechSCOL, I (1-2), 1332008pdf
html
0Lăcrămioara CocîrlaArgumentation et persuasion dans le discours éditorialANADISS, 5, 162008pdf
0Maria PașcaLexical Strategies of the Discourse of AdvertisingSCOL, I (1-2), 2092008pdf
html
1Monica BilaucaQuelques observations concernant les manifestations discursives de l’énoncé religieux dans le discours public et dans le texte journalistique contemporainANADISS, 6, 1182008pdf
0Olga BălănescuInnovation – A Sign Of Modernity in Romanian AdvertisingSCOL, I (1-2), 262008pdf
html
5Cristian MoroianuDicționar etimologic de antonime neologiceEditura Universității din București2008
0Adina Matrozi MarinThe present-day prepositions used in the romanian languageELI, 3 (1), 1962007pdf
html
0Anamaria BotaIpostaze feminine în argou - câteva observațiiEITM, 2, 211-2142007pdf
html
0Constantin Manea, Camelia ManeaSemantic mutations of technical –scientific terms : metonymy, simile, oxymoron and antonomasiaELI, 3 (1), 1762007pdf
html
0Constantin-Ioan MladinO perspectivă sociolingvistică asupra primului nostru dicţionar urban. Reflecții lexicologice și aprecieri lexicograficeEITM, 2, 201-2102007pdf
html
0Gina NeculaDiscursul politic actual – între stilul solemn şi cel familiar-argoticCAPS, I (2), 255-2632007pdf
2Irina CondreaArgoul basarabean în stradă și în presăLRM, XVII (1-3), 332007pdf
0Tatiana VerdeșFuncția decodificatoare a deicticelor în limbajul politic actualLRM, XVII (1-3), 442007pdf
1Constantin-Ioan MladinAchiziţia limbii române de către locutorii francofoni. Panorama resurselor disponibile – de la o abordare fragmentară spre o învăţare metodicăComun. intercult.2006pdf
html
1Sanda-Maria ArdeleanuProducțiile mediatice și o gramatică a greșelilorAUS, XII (1), 292006
2Adina ChirilăArgument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba românăFrățilă, 157-1682005pdf
3Anamaria BotaNeologismele în argouEITM, 1, 189-1942005pdf
html
0Sabina CorniciucImplicarea destinatarului în textul publicitarLRM, XV (11), 182005pdf
1Nadia ObroceaÎncercare de definire a stilului religiosAUT, XLII-XLIII, 241-2482004-2005pdf
html
0Ariadna ȘtefănescuModificări, condiționate pragmatic, ale frazeo-logismelorAspecte, II2003pdf
html
3Gabriela Pană DindeleganAspecte ale substantivizării în româna actuală. Forme de manifestare a substantivizării adjectivuluiAspecte, II2003pdf
html
3Liviu GrozaTendințe ale frazeologiei românești actualeAspecte, II2003pdf
html
2Maria Cvasnîi CătănescuRetorica textului jurnalistic – cu referire la editorialAspecte, II2003pdf
html
6Mioara AvramConsiderații asupra dinamicii limbii și asupra studierii ei în româna actualăAspecte, II2003pdf
html
0Nicoleta PetuhovTerminologia publicitară de origine engleză şi adaptarea sa la sistemul morfologic al limbii româneAOU, XIV, 235-2442003pdf
html
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
0Silvia Krieb StoianMijloace lingvistice de exprimare a aproximării în presa scrisă actualăAspecte, II2003pdf
html

References in this publication: 69

7Valeriu BălteanuTerminologia magică populară româneascăPaideia2002
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
1Doina Bogdan-DascăluAnunțul sentimental în perspectivă pragmaticăSCL, XLVIII (1-4), 591997
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
20Nina Croitoru BobârnicheDicționar de argou al limbii româneEditura Arnina1996; 2003
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
12Gheorghe ChivuO variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericescLR, XLIV (9-12), 4451995
43Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
34Françoise ThomLimba de lemnHumanitas1993; 2005
9Dorin UrițescuDe la chioşcari la vesternizare
Mic dicţionar de termeni actuali
Humanitas1993
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
2Vladimir DrimbaÎmprumuturi românești din limba țigănească (I)SCL, XLIII (2), 1731992
2Vladimir DrimbaÎmprumuturi românești din limba țigănească (II)SCL, XLIII (3), 2531992
2Mioara AvramReacții ortograficeLR, XXXIX (3), 1861990
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
1Hortensia PârlogAnaliza anunțurilor publicitare la nivelul vocabularuluiLR, XXXVI (6), 5051987
1Mariana NețCitatul literar – normă lingvistică și uzSCL, XXXVIII (1), 151987
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
6Gabriela Pană DindeleganFormule modalizatoare de certitudineSCL, XXXVI (3), 2371985
1Victoria PopoviciMica publicitate – un „cod restrîns”?LR, XXXIV (6), 4971985
8Marica PietreanuSalutul în limba română
Studiu sociolingvistic
Editura Științifică și Enciclopedică1984
1Valeria Guțu RomaloParticularități ale organizării sintactice a comentariului sportivLR, XXXII (5), 4711983
4Ion MoiseNote de argou militarLR, XXXI (1), 331982
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Alphonse JuillandSur l’expression roumaine argotique: șucăriRRL, XXV (1), 171980
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
27Alexandru AndriescuLimba presei româneşti în secolul al XIX-leaEditura Junimea1979
3Mihai PetreNoi contribuții la studiul argoului studențescLR, XXVII (5), 4891978
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
9Paula DiaconescuStructura stilistică a limbii. Stilurile funcționale ale limbii române literare moderneSCL, XXV (3), 2291974
80Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
2Ion MoiseFenomene gramaticale noi în limba română vorbităLR, XXI (5), 4451972
2Alexandru IndreaUnele caracteristici ale limbii preseiCL, XV (1), 1151970
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
1Maria VulișiciCu privire la particularitățile sintactice ale stilurilor beletristic, științific și administrativCL, XI (1), 911966
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
3Alexandru GraurTautologia în limbăSCL, XIII (4), 4431962
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
5Gheorghe BolocanUnele caracteristici ale stilului publicistic al limbii romîne literareSCL, XII (1), 351961
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
3Mircea SecheDespre stilul sportivLR, VIII (2), 801959
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
1George-Mihail DragoșNote de argot romînescBIFR, IX, 871942
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
1C. ArmeanuArgot ieșeanBIFR, V, 1851938
3D. Florea-RarișteDin limbajul școlarilor (studenți și elevi)BIFR, V, 1941938
1George-Mihail DragoșArgot basarabeanBIFR, V, 2371938
8Al. VasiliuDin argoul nostruGS, VII, 951937
2C. ArmeanuArgot ieșeanBIFR, IV, 1311937
2Iorgu IordanNote și observații la articolele precedenteBIFR, IV, 1501937
7Valentin Gr. ChelaruDin limbajul mahalalelorBIFR, IV, 1021937
1Ștefan PașcaDin « argot »-ul românescDR, VII, 163-1671931-1933pdf
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].