“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Corectitudine și greșeală. Limba română de azi

Author:
Publisher:Editura Științifică; Humanitas Educațional
Place:București
Year:

Citations to this publication: 75

0Adina Boarescu BeciuThe controversial grammatical category of determinationJRLS, 18, 891-8972019pdf
0Ana Ene
  • Imitația și creația lexicală în limba română contemporană
  • Lexical imitation and lexical creation in contemporary Romanian
Diacronia, 10, A1432019pdf.ro
pdf.en
0Mihaela HribanSporting language – a professional oneJRLS, 17, 385-3892019pdf
html
0Ioana-Steliana TătulescuThe abuse of neologisms in the current Romanian languageJRLS, 14, 594-6022018pdf
1Iulia Mihaela TămașRaporturile dintre limba scrisă și limba vorbită, respectiv faptul literar și cel dialectalBSLR, XXVII, 1492018pdf
1Maria-Laura RusSintaxa frazei: erori în segmentareStudia UPM, 24, 1082018pdf
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
1Iolanda SterpuL’hypercorrection dans l’apprentissage du roumain langue étrangèrePhil. Jass., XIII (1), 2432017pdf
html
0Larisa GurăuFonetisme hipercorecte în mass-mediaLRM, XXVII (2), 702017pdf
1Luminița ChioreanPrepoziţia. Adnotări la practica analizei gramaticale (II)Studia UPM, 22, 27-332017pdf
0Adina DumitruAspecte ale acordului în grupul nominalGăitănaru, 1672016
0Armanda Ramona StroiaClişeul lingvistic: profilul unui concept transdisciplinarAUS, 26 (1), 193-2052016pdf
html
0Cornelia Pavel Nichifor„Discursul repetat” în titlurile de articole din presa feminină românească şi italianăAUS, 26 (1), 161-1712016pdf
html
0Dumitru DraicaOn some linguistic phenomena in the present Romanian languageJRLS, 8, 108-1132016pdf
html
2Luminița ChioreanPrepoziţia. Precizări preliminarii la demersul teoretic (I)Studia UPM, 21, 282016pdf
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
0Cristina-Eva Sauciuc HolcaValues of prefixes / prefixoids in the novel “Orbitor” by Mircea CărtărescuGIDNI, 2, 612-6202015pdf
html
0Flavia-Elena OșanElemente convenționale și neconvenționale în categoria numelor comercialeICONN 3, 7632015pdf
1Florina-Maria BăcilăProbleme ale omonimiei gramaticale: verbulAUT, LIII, 612015pdf
0Ioan MilicăRecursul la argou în presa românească (1860-1945)AUI, LXI, 1812015pdf
0Iustina BurciThe internationalisation of language in trade. Names of firmsGIDNI, 2, 459-4672015pdf
html
1Maria-Laura RusErori în analiza sintactică a frazeiStudia UPM, 18, 832015pdf
html
0Marius Daniel CiobotăThe stylistics of sermonTDR, VII, 191-2012015pdf
html
0Carmen RărișAccentul secundar al cuvintelor compuse – o analiză optimalistăDiacronie–sincronie, I, 2432014pdf
0Eugenia DodonAcordul articolului posesiv: normă şi uzLRM, XXIV (2), 452014pdf
1Melania RoibuTendinţe reperabile în textele unor melodii româneşti din epoca postcomunistăDiacronie–sincronie, II, 1752014pdf
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
0Adina DumitruAspects of Agreement in the Noun GroupELI, 12, 292013pdf
html
0Laura IonicăLexicon Dynamics in the Mass-Media LanguageSGC, 19, 54-612013pdf
html
0Monica BorșDin limba română de azi: despre un lexic şi o structură gramaticală... animateEITM, 5, 343-3492013pdf
html
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Aida TodiO problemă de fonetică actuală: greșeli de accentuare în mass-media româneascăFD, XXXI, 2272012pdf
2Anca Sevcenco, Larisa AvramRomanian-speaking children’s comprehension of relativesRRL, LVII (2), 219-2392012pdf
html
0Gheorghe BănicăL’évolution sémantique des motsELI, 11, 252012pdf
html
0Ioana-Crina CoroiConsidérations sur la dynamique de la langue littéraire roumaineANADISS, 13, 922012pdf
0Svetlana Stanțieru, Aurelia CodreanuStatutul xenismelor în limba română actualăBLM, 12, 812011pdf
html
1Valerica SporișHipercorectitudinea în limba românăStudia UPM, 11, 742011pdf
html
2Adrian ChircuConstrucţii complexe cu EPS şi construcţii derivate de la sintagme cu EPSControverse, I, 212010pdf
0Constantin Manea, Maria-Camelia ManeaSources of Errors in Using Romanian Technical and Scientific TermsPhil. Jass., VI (2), 109-1192010pdf
html
1Constantin-Ioan MladinGlose pragmastilistice în jurul unui termen: gripă porcinăControverse, II, 1652010pdf
0Didona FeteaThe French Influence on Clothing Terminology in Contemporary RomanianSCOL, III (1-2), 2472010pdf
html
0Gheorghe BănicăLes accidents phonétiques et leur rôle dans la langue. L’assimilation et la dissimilationELI, 6, 342010pdf
html
3Ioan MilicăMetafore animaliere în presa sportivă actualăLRM, XX (5-6), 522010pdf
3Valerica SporișAbateri frecvente în exprimarea actuală. SolecismulCCI, 1, 350-3552010pdf
html
0Adrian ChircuUn suffixe branché: le roum. -ism / le fr. -ismeDICE, VI, 922009pdf
html
1Bianca DabuAnglicisme recente în terminologia economică actualăAUG/XXIV, II, 3372009pdf
1Didona FeteaAdjectives in Sports TerminologySCOL, II (1-2), 2212009pdf
html
0Gabriela BirișThe Adverb undeva in Contemporary Romanian LanguageSCOL, II (1-2), 1022009pdf
html
0Ioana Cristina PîrvuAspecte ale derivării jurnalisticeDistorsionări, 283-2962009pdf
html
2Ioana-Cristina PîrvuNeologisme jurnalisticePhil. Jass., V (2), 63-712009pdf
html
2Maria OsiacAspecte ale receptării unor xenisme în limba română actualăDistorsionări, 275-2822009pdf
html
0Simion RăchișanIntegratorii sintagmatici supraordonatori/subordonatoriDR, s.n., XIV (2), 151-1652009pdf
html
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
0Diana PîrlogeaAnglicism in the Romanian Political LanguageSCOL, I (1-2), 2312008pdf
html
0Gina NeculaAsumarea clișeului ideologic în discursul literarLRM, XVIII (1-2), 1252008pdf
1Nicu StejereanValori morfosintactice ale lui “ca” al calităţii. Extensiuni normativeAUI, LIV, 163-1682008pdf
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
1Silvia PitiriciuPrepoziția – aspecte de morfologie funcționalăAUT, XLVI, 196-2012008pdf
html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Emina CăpălnășanJuxtapunerea incongruentă a unor morfeme – dezacord… cu şi fără acordAUT, XLV, 932007pdf
html
0Maria Laura RusO eroare de exprimare ce face „carieră”: pleonasmulStudia UPM, 5, 1052006pdf
html
0Ioana Vintilă-RădulescuNormă şi norme în tradiţia filologică româneascăPhil. Jass., I (1-2), 87-982005pdf
html
0Maria Laura RusUn fapt lingvistic de actualitate: influența engleză asupra limbii româneEITM, 1, 266-2722005pdf
html
2Ovidiu DrăghiciFonologia bilineară și accentul secundar românescAUC, XXVII (1-2), 992005pdf
html
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
3Adriana Stoichițoiu-IchimInfluența engleză în terminologia politică a românei actualeAspecte, II2003pdf
html
0Elena SoareRelative non-standard în franceză și în română: elemente pentru o gramatică comparată a „greșelilor”Aspecte, II2003pdf
html
0Ioana Vintilă-RădulescuUnele inovații ale limbii române contemporane și ediția a II-a a DOOM-uluiAspecte, II2003pdf
html
4Monica Ardeleanu CruceruComportamentul morfologic al termenilor din domeniul informaticiiAspecte, II2003pdf
html
0Veronica IonescuObservaţii asupra dubletelor substantivale din limba română actualăAOU, XIV, 149-1662003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].