“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

 • Imitația și creația lexicală în limba română contemporană
 • Lexical imitation and lexical creation in contemporary Romanian

Author:
Publication: Diacronia, 10, A143
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
 • Lucrarea investighează imitația și creația lexicală în limba română contemporană ca fiind importante procedee de dezvoltare a lexicului individual și colectiv, alături de diversele forme de împrumut propriu-zis și de procedeele interne lexico-gramaticale de îmbogățire a vocabularului.
  Configurarea perimetrului investigației presupune 1) clarificarea celor două concepte, urmată de o încercare tipologică, dată fiind complexitatea fenomenului și diversitatea ocurențelor sale, atît în limbajele de specialitate, în limbajul comun, cît și în cel familiar și argotic. Acestui prim obiectiv i se subordonează 2) identificarea și descrierea mecanismelor lexico-semantice implicate de imitația și creația lexicală. Cum imitația și creația lexicală sînt și o substanțială sursă de expresivitate, demersul nostru își propune și 3) studierea rolului aparte pe care îl dețin în dinamica argoului, în funcție de gradul de complicitate comunicațională determinat de astfel de elemente lexicale speciale.
  Realizarea acestor obiective reclamă o metodologie general lingvistică, instrumentele aparținînd preponderent analizelor de tip semantic, lexical-paradigmatice. Dată fiind necesitatea luării în calcul a contextului, a parametrilor situației de enunțare și a cuantificării expresivității termenilor argotici, investigația de față va implica și instrumente ale analizei de tip pragmastilistic și sociolingvistic.
 • The present paper analyses lexical imitation and creation in contemporary Romanian, as two important processes of developing the individual and collective lexis, along with the various forms of borrowing and the internal lexical-grammatical techniques of vocabulary enrichment.
  Setting the perimeter of the investigation entails: 1) clarifying the two concepts and, due to the complexity of the phenomena and the diversity of occurrences both in the specialised language, in the non-specialized language, as well as in the colloquial and argotic language, a typological approach will follow. The subsequent objective 2) consists in the identification and description of the lexical-semantic mechanisms involved in lexical imitation and creation. Furthermore, as lexical imitation and lexical creation are substantial sources of expressiveness, my endeavour also involves 3) studying their special role in the dynamics of the slang, depending on the degree of communicational complicity determined by such special lexical items.
  The accomplishment of these objectives requires a chiefly linguistic methodology and the instruments used pertain mainly to the semantic and lexical-paradigmatic patterns of analysis. Given the necessity of considering the context, the discursive parameters and the quantification of the expressiveness of the argotic terms, the present investigation will require instruments of pragma-stylistics and sociolinguistics analysis.
Key words:
 • semantică, sociolingvistică, stilistică
 • semantics, sociolinguistics, stylistics
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 12

41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
42Gligor GruițăModa lingvistică
Norma, uzul și abuzul
Paralela 452006; 2011
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN