“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dialectologie română. Studii și corpus de texte

Author:
Publisher:Vasiliana ’98
Place:Iași
Year:

Table of contents:

Preliminarii
I. Probleme de metodă în cercetarea dialectală
II. Normă și variație în pronunțarea românească
III. Aspecte fonetice în dacoromâna actuală
IV. Modificările fonetice în limba română
V. Corpus de texte dialectale

Citations to this publication: 17

0Maria Cornelia RusMethodological aspects used to realize a dialectal survey in Bârgău area, Bistrița-NăsăudCCI, 6, 253-2592020pdf
0Sorin GuiaPalatalizarea consoanelor labiale în româna vorbită dialectalăCCI, 6, 329-3392020pdf
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuLinguistic geography – sampling method of the linguistic materialJRLS, 16, 877-8852019pdf
html
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuMethodological issues in dialectical and sociolinguistic researchGIDNI, 6, 560-5662019pdf
html
1Rozalia ColciarApoziția ecuativă și valorile ei semantico-pragmatice în textul dialectalDR, s.n., XXIV (2), 1472019pdf
html
1Rozalia ColciarComentarii metalingvistice în textul dialectalDragoș, 119-1262019pdf
0Sorin GuiaPhonetic changes explained through semantic causesJRLS, 16, 264-2672019pdf
html
0Violeta-Cristina Grefellian PitișciucDialectal inquiry and the difficulties metGIDNI, 6, 309-3152019pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 60, 2017). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2017LR, LXVII (2), 127-2542018pdf
1Rozalia ColciarValori pragmatice ale repetiţiei în textul dialectalFD, XXXVII, 17-272018pdf
html
0Ioan MilicăRegistrul culinar: variație textuală și particularități stilisticeChivu, 341-3652017
2Ioan Milică, Sorin Guia
  • Rețetele culinare: oralitate și scripturalitate (I)
  • Culinary recipes: orality and scripturality (I)
Diacronia, 5, A712017pdf.ro
pdf.en
1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
1Sorin GuiaCâteva aspecte privind tratamentul labiodentalelor f, v în dacoromâna actualăPerspective, 332016pdf
1Sorin GuiaCâteva aspecte privitoare la tratamentul dentalelor în dacoromâna actualăCSP, II, 190-1962015pdf
1Sorin GuiaTratamentul africatelor prepalatale ĉ-ĝ în dacoromâna actualăAUI, LXI, 1312015pdf
1Sorin GuiaFonetisme arhaice în dacoromâna actualăVariația, 1, 1912015pdf

References in this publication: 77

3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
7Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 55-642010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
16Luminița BotoșineanuGraiul de pe valea superioară a Someșului MareAlfa2007
2Sorin GuiaAspecte sociolingvistice și tipuri de texte în Arhiva de limbă vorbită a Seminarului de Dialectologie și SociolingvisticăAUI, XLIX-L, 2572003-2004
12Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
14Adrian TurculețDialectologie românăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
3Ion-Horia BîrleanuCurs de dialectologie românească
I. Probleme teoretice
Editura Universităţii2000
15Adrian TurculețIntroducere în fonetica generală și româneascăCasa Editorială „Demiurg”1999
10Ion-Horia BîrleanuEmigrări ardelenești la est de Carpați
Consecințe lingvistice
Sedcom Libris1998
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
45Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
4Adrian TurculețVariantele regionale ale românei standardFD, XII, 1791993
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
2Victor IancuPentru un atlas lingvistic al românei standardLR, XXIX (3), 2211980
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
14Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
7Doina HreapcăAnchetele pentru culegerea textelor dialectale. Aspecte metodologiceLR, XXIV (2), 1371975
4Nicolae SaramanduArii fonologice și zone dialectale de tranziție (pe baza N.A.L.R.–Oltenia, vol. I–II)SCL, XXVI (2), 1191975
6Paul LăzărescuArii lexicale în nord-estul MuntenieiFD, IX, 1211975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
4Boris CazacuUn aspect al cercetării interdisciplinare: sociolingvisticaFD, VIII, 111973
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
11Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
1Lidia SfîrleaVariante stilistice ale pronunțării romînești actualeLR, XII (6), 5961963
4Petru NeiescuSchiță a sistemului fonologic al unui grai din sudul BanatuluiCL, VIII (2), 2071963
3Teofil TeahaDespre chestionarul Noului Atlas lingvistic romîn (NALR)FD, V, 1091963
2Andrei AvramTrecerea lui [u̯o] la [u̯ă] în graiul crișeanSCL, XIII (3), 3251962
6Gr. RusuEvoluția în limba romînă a lui iod precedat de consoanele labiale și consecințele pe plan fonologicFD, IV, 751962
14Grigore BrâncușGraiul din OlteniaLR, XI (3), 2481962
8Marin PetrișorGraiuri mixte și graiuri de tranziție. Cu privire la un grai mixt din nord–nord-vestul OltenieiLR, XI (1), 871962
5Teofil TeahaGraiul din Vama Buzăului. Considerații asupra unei zone de interferență a graiurilorLR, XI (1), 951962
4Emil PetroviciUnele tendințe fonetice ale limbii romîne actualeCL, VI (2), 3291961
8Gr. RusuGraiuri de tranziție. În legătură cu poziția graiului vrîncean în cadrul dacoromîneiCL, VI (1), 831961
7Andrei AvramCercetări asupra sonorității în limba romînăEditura Academiei1961
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
3V. RusuÎn legătură cu -u în limba romînă (originea ariei din sud-estul teritoriului lingvistic dacoromînesc)SCL, XI (2), 2591960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
6Gr. RusuSchiță a sistemului fonologic al graiului bistrițeanCL, IV (1-2), 611959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Alexandru GraurCu privire la ă > a în romîneșteSCL, IX (2), 2631958
3Emil Petrovici, I. StanSchiță a sistemului fonologic al graiului tecuceanCL, III, 1191958
7Ioan PătruțContribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîneCL, III, 631958
13Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967
3Emil PetroviciFonemele limbii romîneLR, V (2), 26-371956pdf
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
3Alexandru RosettiDespre consoanele palatalizate și consoanele muiateSCL, VI (3-4), 1991955
8Romulus TodoranDespre un fenomen fonetic romînesc dialectal: ă protonic trecut la aSCL, V (1-2), 631954
10Ioan PătruțInfluențe maghiare în limba românăSCL, IV, 2131953
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
2André MartinetDescription phonologique du parler franco-provençal d’Hauteville, SavoieRLiR, XV, 1-861939pdf
8Ion PătruțVelarele, labialele și dentalele palatalizateDR, X (2), 298-3081938-1941pdf
9Sextil PușcariuDin perspectiva Dicționarului. III. Despre legile fonologiceDR, II, 19-841921-1922pdf
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].