“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Istoria limbii române

Author:
Publisher:Editura Junimea
Place:Iaşi
Year:

Cover:

Citations to this publication: 228

0Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu
 • Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă
 • Culture language and foreign names adaptation during the pre-modern Romanian
Diacronia, 12, A1712020pdf.ro
pdf.en
0Cătălin Nicolau
 • Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu
 • The modernization of the Romanian standard language according to G. Ivănescu
Diacronia, 11, A1622020pdf.ro
pdf.en
0Dorin UrițescuOn the subjunctive morpheme ȘI in northwestern and other marginal areas of Daco-Romanian. Stylistic differences in Latin and the romanization of DaciaDR, s.n., XXV (1), 7-152020pdf
html
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Constantin-Ioan MladinConsidérations sur la modernisation et la redéfinition de la physionomie néolatine du roumain. Deux siècles d’influence françaiseSJRS, 2, 124-1812019pdf
0Eugen MunteanuO revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (II)LRM, XXIX (4)2019pdf
html
0Iosif Camară«Blachii ac pastores romanorum»: de nouveau sur le destin du latin à l’estSJRS, 2, 109-1232019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
0George Bogdan Țâra
 • O perspectivă asupra lexicului comun latinei clasice și latinei vulgare
 • A perspective on the vocabulary common to Classical and Vulgar Latin
Diacronia, 7, A982018pdf.ro
pdf.en
0Gheorghe Chivu
 • Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt
 • Considerations to some forms of the verb a fi: sum and sunt
Diacronia, 8, A1132018pdf.ro
pdf.en
0Mariana FlaișerStudiile de terminologie în istoria Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din IaşiClas. mod., 183-1922018pdf
html
1Mihaela-Mariana MorcovObservaţii privind poziţia neutrului în dialectele limbii româneFD, XXXVII, 83-982018pdf
html
2Roberto MerloSulle glosse parententiche nel Reglement organicesc a Moldovei (1831)Dimitrescu – Niculescu, II, 657-6932018pdf
0Camelia Stan
 • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
 • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania: à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II)Phil. Jass., XIII (1), 1372017pdf
html
1Daniela RăuțuParticularităţi ale morfologiei verbului în graiurile dacoromâne vorbite în Ungaria şi Serbia (I)SIL6, 156-1652017pdf
0Doina HreapcăRaţiunile unei cercetări dialectale: Soveja, Caşin, Borşani-Coţofăneşti – enclave de grai muntenesc în sud-vestul MoldoveiALIL, LVII, 2332017pdf
html
0Manuela NevaciConcordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii româneFD, XXXVI, 91-1052017pdf
html
1Nistor BarduMeteorologisme aromâneşti referitoare la temperatura atmosfericăALIL, LVII, 892017pdf
html
1Nistor BarduElemente de transdisciplinaritate în operele scriitorilor aromâni din secolul al XVIII-leaChivu, 93-1032017
1Petronela SavinRevenind la expresia imaginară a făgădui marea cu sarea. Universalitate şi specificitate culturalăALIL, LVII, 3172017pdf
html
0Rodica Zafiu
 • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
 • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
1Rodica ZafiuDin terminologia împrumutului lexical: „vorbe radicale”Chivu, 570-5832017
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
1Carmen-Gabriela Pamfil, Elena TambaOriginea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru PhilippideALIL, LVI, 232016pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)Phil. Jass., XII (1), 1172016pdf
0Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin avec une aire de diffusion restreinte dans le contexte romanCILPR2013/2, 205-2152016pdf
html
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
0Enikő Pál, Alexandru Gafton
 • Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)
 • Considerations on the theory of the basis of articulation (I)
Diacronia, 4, A502016pdf.ro
pdf.en
1Ioan Milică, Gabriela-Iuliana Morcov
 • Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)
 • Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (I)
Diacronia, 3, A392016pdf.ro
pdf.en
0Ion GiurgeaLe roumain al comme tête de CasCILPR2013/4, 191-2062016pdf
html
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
1Sorin GuiaCâteva aspecte privind tratamentul labiodentalelor f, v în dacoromâna actualăPerspective, 332016pdf
1Vasile BahnaruInstitutul de Filologie şi aniversarea a LXX-a a Academiei de Ştiinţe a MoldoveiPhilM, LVIII (3-4), 32016pdf
0Vasile BahnaruFilologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopoliticAkademos, 41, 135-1432016pdf
html
5Adina Dragomirescu
 • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
 • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
0Adrian PoruciucNumele vechi al Moldovei (Moldua) explicat prin apelativul protogermanic *moldwaPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html
2Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
0Cătălina VătășescuPăstrarea în română şi în albaneză a substantivelor neutre din latinăCSP, II, 481-4892015pdf
0Elena Andreea PopaRomanian language in the first half of the 9th centuryJRLS, 6, 981-9852015pdf
html
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
0Livia Căruntu-CaramanFile din evoluţia limbii românePhilM, LVII (5-6), 822015pdf
2Luminița FasselGheorghe Ivănescu, reformator al lingvisticii româneştiALIL, LV, 1132015pdf
html
1Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
0Nistor BarduAspecte ale lexicului din Abecedarul lui Constantin Ucuta (1797)SIL5, 3792015pdf
1Sorin GuiaCâteva aspecte privitoare la tratamentul dentalelor în dacoromâna actualăCSP, II, 190-1962015pdf
1Sorin GuiaFonetisme arhaice în dacoromâna actualăVariația, 1, 1912015pdf
0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
2Anatol EremiaL’hydronymie du bassin hydrographique du Prut. Les affluents gauches de la rivièreSCOL, VII (1-2), 642014pdf
html
1Andrei AvramEvoluţie fonetică sau substituire de sunete? În legătură cu unele împrumuturi româneşti din maghiarăCoteanu, 65-722014pdf
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
0Cătălin NicolauLimba română literară veche în concepţia lui G. IvănescuAUI, LX, 2392014pdf
2Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin à diffusion restreinte dans la RomaniaRRL, LIX (2), 189-2022014pdf
html
1Daniela ButnaruCâmpul toponimic al hidronimului BahluiALIL, LIV, 1352014pdf
html
0Elena-Lavinia DiaconescuOdobescu’s Fairy Tales. Linguistic and Stylistic AspectsELI, 14, 63-692014pdf
1Fernando Sánchez MiretCe ştim despre cauzele fonetice ale diftongării româneşti e > ea, o > oaDiacronie–sincronie, I, 272014pdf
1Laurențiu NistorescuContribuţii la reevaluarea etimologiei toponimului CaracalPhil. Ban., VIII (2), 202014pdf
1Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
1Nicolae FelecanNoi precizări cu privire la subdialectul maramureşeanSID15, 1192014pdf
1Oana Uță BărbulescuCu mila lu Dumnezeu, domniia-lui este sănătos și vesel. Lungul drum al pronominalizării onorificelorDiacronie–sincronie, I, 3172014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări (II): mireLR, LXIII (3), 3052014pdf
html
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
1Tamara Anton-MocancaL’importance de la recherche des parlers populaires de la vallée supérieure de Putna, Département de VranceaANADISS, 17, 382014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
2Dumitru IrimiaStudii eminescieneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Raluca Arianna VîlceanuScurtă privire asupra infinitivului în limba română actualăAUT, LI-LII, 192013-2014pdf
html
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
1Cătălin NicolauNoțiunea de limbă română literară în concepția lui G. IvănescuMunteanu, 478-4852013pdf
0Dorina Chiș-ToiaÎnsemnări filologice în „Foaia Diecesană” (1886-1918)Phil. Ban., VII (2), 175-1842013pdf
html
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
2Gheorghe Chivu„Dialectele literare”, o „problemă capitală” a vechii române literare, în concepţia lui G. Ivănescu şi Ion GheţieALIL, LIII, 75-832013pdf
html
2Ioana Moldovanu-CenușăInfluenţa franceză în cadrul arhitecturii limbii române. Teoria „relatinizării” sau a „reromanizării”Phil. Jass., IX (1), 183-1942013pdf
html
1Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
1Laura ManeaCâteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫPhil. Jass., IX (2), 151-1662013pdf
html
1Luminița BotoșineanuFonetica generală în concepţia lui G. Ivănescu. Pagini inediteALIL, LIII, 59-642013pdf
html
1Mădălina UngureanuValoarea fonetică a slovelor chirilice în cartea Parimiile preste an a Mitropolitului Dosoftei. Despre Ѣ, ѧ, ꙗ în poziție єMunteanu, 564-5712013pdf
2Nistor BarduConceptul de limbă literară a unui dialect, cu aplicare la aromână, în viziunea lui G. IvănescuALIL, LIII, 49-572013pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)Phil. Jass., IX (1), 89-972013pdf
html
0Roxana VieruFenomene fonetice în Evanghelia (1697) lui Antim IvireanulEITM, 5, 373-3812013pdf
html
1Sergiu DrincuTipăriturile blăjene din secolul al XVIII-lea (1750–1760) şi unificarea limbii române literarePhil. Ban., VII (2), 190-1962013pdf
html
3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
0Vasile D. ȚâraCărţile româneşti vechi, o componentă esenţială a patrimoniului culturalRITL, VII (1-4), 372013pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
1Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
1Anatol EremiaHidronimia bazinului hidrografic al DunăriiBLM, 13, 662012pdf
html
1Carmen-Gabriela Pamfil, Luminița BotoșineanuGheorghe Ivănescu – repere biograficeAUT, L, 132012pdf
html
7Dana-Luminița TeleoacăMorfosintaxa textului biblic actual: Evanghelia după MateiLR, LXI (1), 91-1082012pdf
html
1Ileana OanceaProfesorul Gheorghe Ivănescu: încercare de portret spiritualPhil. Ban., VI (2), 5-92012pdf
html
3Ileana OanceaImportanța principiilor directoare în cercetarea lingvistică: Profesorul G. IvănescuAUT, L, 512012pdf
html
1Ioana Loredana BanaducNote despre fondul vechi al limbajului pedagogic românescPhil. Ban., VI (2), 44-542012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
1Ion MăriiDe la latinescul aula la bănăţeanul avlie. Notiţă lexicologicăLR, LXI (3), 354-3622012pdf
html
1Marcu Mihail DeleanuPalia de la Orăştie şi subdialectul bănăţeanPhil. Ban., VI (1), 5-132012pdf
html
0Marcu Mihail DeleanuEtimologia cuvântului sânziene din perspectivă dialectalăSID14, 1242012pdf
2Maria MarinParticularităţi lingvistice comune unor zone submontane din TransilvaniaLR, LXI (3), 337-3442012pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)Phil. Jass., VIII (2), 167-1772012pdf
html
1Roxana VieruSlavic Lexical Elements in Antim Ivireanu’s Evanghelia (1697)TDR, IV, 81-892012pdf
html
1Rozalia ColciarGraiul din Feleacu (jud. Cluj)SID14, 722012pdf
2Sergiu DrincuAspectul verbal în concepţia lui G. Ivănescu. Problema terminologieiPhil. Ban., VI (2), 14-182012pdf
html
3Sorin GuiaAspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul SuceavaAUI, LVIII, 179-1882012pdf
0Sorin GuiaAspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul AlbaCCI, 2, 1074-10782012pdf
html
0Vasile D. ȚâraUn magistral eveniment ştiinţific: Colocviul internaţional G. Ivănescu – 100 de ani de la naşterePhil. Ban., VI (2), 10-132012pdf
html
1Vasile D. ȚâraUn miscelaneu de cronici moldovenești de la sfîrșitul secolului al XVIII-leaAUI, LVIII, 239-2562012pdf
1Vasile D. ȚâraG. Ivănescu, întemeietor de școală lingvistică la TimișoaraAUT, L, 552012pdf
html
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
0Viorica RăileanuFormarea antroponimelor: sufixul grecesc -ache (-achi)PhilM, LIV (3-4), 106-1132012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
1Anuța-Rodica CiorneiAnaliza semică a cîmpului lexico-semantic al numelor de arbori în BiblieExplorări, I, 1092011pdf
0Gabriel BărdășanLexicul istroromân moștenit din latină. Suprapuneri și diferențieri interdialectaleȚâra, 1032011pdf
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
3Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
0Iulia MărgăritObservaţii asupra unor nume de familie din BasarabiaICONN 1, 1712011pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelurile fonetic şi morfologic (I)Phil. Jass., VII (2), 245-2532011pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)AUI, LVII, 49-752011pdf
0Roxana VieruLexical characteristics of Coresi’s text “Apostolul”ELI, 8, 148-1552011pdf
html
0Sorin Cristian SemeniucLexical interferences between journalistic and political language in post-1989 RomaniaELI, 8, 127-1342011pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
2Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. (II) ConsonantismulAUT, XLVIII, 1182010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
0Oana Badea, Raluca FariseuThe Evolution of Romanian Medical TerminologySCOL, III (1-2), 922010pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelul fonetic şi morfologic (I)AUI, LVI, 59-672010pdf
7Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 55-642010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
0Carmen-Gabriela Pamfil, Elena DănilăOriginea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 69-772009pdf
html
1Cristina Florescu, Elena Dănilă, Laura Manea, Marius-Radu Clim, Marius RăschipDerivate în DTLR. Bază lexicală informatizatăDistorsionări, 161-1692009pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
2George Bogdan ȚâraViitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacreTDR, I, 147-1542009pdf
html
1Ioana Loredana BanaducDiscuţii în presa românească bănăţeană din perioada 1886-1918 cu privire la terminologia pedagogicăPhil. Ban., III (2), 60-692009pdf
html
0Laurențiu BălăArgoul în lexicografia româneascăAUG/XXIV, II, 132009pdf
0Luminița BotoșineanuProblema velarizării vocalelor palatale româneşti în concepţia lui A. PhilippidePhil. Jass., V (1), 7-152009pdf
html
0Mioara DragomirLocul limbii literare în doctrina lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 17-252009pdf
html
0Silvia Madincea-PașcuInfinitivul scurt în limba română (privire diacronică)Phil. Ban., III (1), 7-192009pdf
html
3Vasile D. ȚâraDiscursul religios, model și normă de exprimare îngrijită în epoca vecheTDR, I, 57-642009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Carmen-Gabriela PamfilTimotei Cipariu, primul filolog românLRM, XVIII (1-2), 1852008pdf
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Esther QuickerNeue Tendenzen in der rumänischen Jugendsprache als Spiegel gesellschaftlicher UmbrüchePhil. Jass., IV (2), 135-1572008pdf
html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
1Mihaela ParaschivElemente lexicale alogene in latina documentelor de cancelarie din MoldovaAUI, LIV, 107-1192008pdf
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
1Pârvu BoerescuCodex Comanicus: corespondenţe lexicale româno-cumane LR, LVII (4), 434-4582008pdf
html
0Rudolf WindischEin Beitrag zur Geschichte der Faust-Übersetzungen: Dan Mănucă Phil. Jass., IV (1), 275-2832008pdf
html
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
3Dragoș MoldovanuPsaltirea în versuri a lui Ştefan din Făgăraş (Fogarasi). Comentarii filologiceALIL, XLVII-XLVIII, 272007-2008pdf
html
1Adina ChirilăContribuție la delimitarea ariei sudice a lui striin în secolul al XVIII-leaAUT, XLV, 992007pdf
html
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
0Anton Patriciu GotiaPrincipes et cohérence dans la phonétique historique roumaineStudia UBB, LII (2), 2432007
1Carmen-Gabriela PamfilDoctrina lingvistică a lui A. Philippide reflectată în opera lui G. IvănescuRom. major.2007pdf
html
0Cristinel MunteanuA vărsa apă în mare – simplă traducere sau calc frazeologic?Rom. major.2007pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
2Mirela Zamilia DanciuToponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager)AUT, XLV, 107-1382007pdf
html
0Oana Magdalena CenacPrezenţe ale elementului slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
2Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
1Adrian PoruciucLingvistica istorică ieşeană: între realizări şi promisiuni de onoratPhil. Jass., II (2), 283-2942006pdf
html
0Hans DamaAustriazismen im RumänischenTBG, 5, 4432006pdf
html
0Hans DamaLexikale Einflüsse im Rumänischen aus dem österreichischen DeutschPhil. Jass., II (1), 105-1102006pdf
html
1Lucian MiclăușTeorii cu privire la originea istroromânilorAUT, XLIV, 1512006pdf
html
0Mariana FlaișerElemente de etnoiatrie în operele medicilor români din secolul al XIX-leaIdent. cult.2006pdf
html
0Nicolae SaramanduLimba română în context european (pe baza Atlasului limbilor Europei)Comun. intercult.2006pdf
html
0Nistor Bardu, Mara Ioana GrădinaruObservaţii asupra aromânei scrise azi în România, Bulgaria, Albania, Grecia şi MacedoniaComun. intercult.2006pdf
html
1Oana PanaiteLexicul operei lui Varlaam. Sinonimia. Formarea cuvintelorAUI, LII, 103-1112006pdf
6Alexandru Niculescu„Romania hungarica” - contacte lingvistice şi culturale româno-maghiareStudia UPM, 4, 18-342005pdf
html
0Constantin DominteNume de populaţii şi de triburi germanice în antichitate într-un viitor lexicon românesc de etnonimeAUI, LI, 117-1522005pdf
0Ioan LobiucÎn contra neo-roeslerianismului străin şi autohton actualAUI, LI, 245-2582005pdf
1Ioana VidExistă un stil publicistic?Frățilă, 545-5512005pdf
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
3Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf
2Teresa FerroLe concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studioPhil. Jass., I (1-2), 37-512005pdf
html
1Vasile UrsanTratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea SibiuluiFrățilă, 529-5432005pdf
1Victor IancuIon Creangă şi graiul moldovenescFrățilă, 307-3112005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
0Cristiana PapahagiUne description sémantique des prépositions roumaines de, pe, pânăDR, s.n., IX-X, 2452004-2005pdf
html
1Diana MaciuFixarea unei unități frazelogice în stilul juridic al românei literare: putere executivăAUT, XLII-XLIII, 209-2242004-2005pdf
html
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
0Lucia CepragaDespre terminologia economică în limba română (1830–1918)LRM, XIV (12), 1052004pdf
0Viorica PopaFenomenul analogiei în lingvistica româneascăLRM, XIV (12), 1002004pdf
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
0Ioana Vintilă-RădulescuLimba moldovenească și limba românăLRM, XIII (6-10), 1132003pdf
1Manuela NevaciSchimbări de conjugare la verbele moştenite de aromână din latinăAOU, XIV, 225-2342003pdf
html
0Simona ConstantinoviciEvoluția unei figuri de stil în poezia eminescianăAUT, XLI, 572003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
0Cristina CroitoruDespre elementele vechi greceşti din limbile balcanice până în secolul al VII-leaAOU, XIII, 93-1002002pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
2Nicolae SaramanduTorna, torna, fratreFD, XX-XXI, 2332001-2002pdf
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
2Georgiana Lungu-BadeaNecesitatea unei critici a traduceriiAUT, XXXVI-XXXVII, 199-2221998-1999pdf
0Sorin PaligaHidronimia și dialectele trace ca precursoare ale dialectelor limbii româneDR, s.n., III-IV, 671998-1999pdf
html
0Ioan LobiucAu putut „crea” influențele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”)?LRM, IV (3), 901994pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].