“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

 • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
 • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies

Author:
Publication: Diacronia, 1, A3
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
 • În cercetarea de față este discutată problema influenței slavone asupra sintaxei limbii române (vechi). Se pornește de la ipoteza că multe dintre trăsăturile sintactice ale românei puse pe seama influenței slavone (mai ales în studii puternic influențate ideologic, apărute în perioada comunistă) sînt, de fapt, fie dezvoltări firești în trecerea de la latină la română, comune cu celelalte limbi romanice, fie rezultatul unor tendințe mai generale, manifestate în istoria limbilor indo-europene. Se propune un algoritm de lucru pentru a verifica rolul influenței slavone în existența anumitor trăsături sintactice ale limbii române, care este aplicat la două cazuri concrete din limba română veche: topica adjectivelor relaționale și dislocarea formelor verbale compuse, corelată cu inversiunea auxiliarelor.
 • The present paper discusses the issue of the Old Church Slavonic influence on the syntax of (old) Romanian. The starting point is the hypothesis that many of the syntactic features of Romanian previously explained by postulating the influence of (Old Church) Slavonic (especially in studies strongly influenced by ideological issues, published during the Communist period) are actually either regular transformations which occurred in the transition from Latin to Romanian, common to the other Romance languages as well, or the output of more general tendencies manifested in the history of Indo-European languages. In order to check the role of the Slavonic influence in the syntax of Romanian, we have established a working algorithm, which is applied to two phenomena from old Romanian: (i) the position of relative adjectives, and (ii) scrambling in compound verbal forms in correlation with auxiliary inversion.
Key words:
 • română veche, contact româno-slav, adjectiv relațional, dislocarea formelor verbale, inversiunea auxiliarelor
 • old Romanian, Romanian-Slavonic contact, relative adjectives, scrambling, auxiliary inversion
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 5

4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
1Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeO trăsătură sintactică a românei vechi păstrată în istroromână: interpolareaLR, LXV (4), 454-4642016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015

References in this publication: 30

5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
9Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 27-472014pdf
html
8Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
52Adam Ledgeway
 • From Latin to Romance
  Morphosyntactic Typology and Change
 • De la latină la limbile romanice
  Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
30Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
7Adina DragomirescuConcordanța negației în limba română vecheDinamica, 2192008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
34Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
9Ion Gheție, Florentina ZgraonDespre așa-numitele formații premorfologice din limba română vecheSCL, XXXII (2), 1791981
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
12Dragoș MoldovanuFormaţiile premorfologice din limba română vecheALIL, XXVI, 451977-1978pdf
html
44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
13Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
7I. RizescuCu privire la dubla negație în limba romînăSCL, XIV (4), 4711963
11Eugen SeidelElemente sintactice slave în limba românăEditura Academiei1958
3P. BeneșÎncrucișarea latino-slavă în forma infinitivului romînescSCL, VI (3-4), 2551955
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN