“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Palia de la Orăştie (1581-1582). Text, facsimile, indice

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 196

0Dinu Moscal, Ana-Maria Gînsac
 • Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473
 • Translating and adapting the lexicographic definitions in the Slavonic–Romanian Lexicon from the Ms no 3473
Diacronia, 15, A2082022pdf.ro
pdf.en
0Adnana Boioc Apintei, Adina DragomirescuGrammatical Values of the Verb a sta ‘stay’ in Romanian. A Comparative Romance PerspectiveRRL, LXVI (1), 37-482021pdf
html
0Alice BodocEterogenitatea formantului cum în limba română vechePhil. Jass., XVII (1), 43-562021pdf
html
0Alexandru NicolaeGrammaticalization as Pattern Formation: Romanian Auxiliaries from a Diachronic Romance PerspectiveRRL, LXV (4), 395-4222020pdf
html
0Isabela NedelcuLa structure formée du verbe a vrea ‘vouloir’ et de l’infinitif en roumainStudia UBB, LXV (4), 301-3162020
0Mădălina Botez Stănescu, Adina DragomirescuThe Romanian verbs a rămâne ‘remain’ and a se afla ‘be situated’ on the grammaticalization scaleRRL, LXV (2)2020pdf
html
0Raluca Brăescu, Irina Nicula ParaschivUn processus de copularisation : a trece « passer » du verbe de mouvement au verbe attributifRRL, LXV (1)2020pdf
html
0Giuseppe StabileThe Translation of “High Priest” in the Slavo-Romanian Tetraevangelion of Sibiu. Does it Reveal a Western Influence?Bibl. Jass., 7, 83-1022019-2020pdf
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
1Florica DimitrescuCuvinte din limba română veche absente din DELR, vol. I, literele A–BDR, s.n., XXIV (1), 92019pdf
html
0Gheorghe ChivuNames of Gods and Goddesses in Old Romanian CultureOnom. Sacr. Prof., 332019
0Ilona BădescuNoțiunea „gură” de la latină la română – cu privire specială la rōstrumQR, VII (1), 382019pdf
0Luiza MarinescuRomanian printing houses: highlights and monuments of the religious culture and literary language – Towards a more comprehensive and comparative approach in the study of Romanian literatureJRLS, 18, 353-3642019pdf
1Veronica Ana VlasinIpostaze ale unui genitiv al „timpului”Dragoș, 332-3402019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
3Adina DragomirescuA (se) ţine – de la verb lexical la verb copulativ şi aspectualLR, LXVII (3-4), 2592018pdf
1Adina DragomirescuProductivitatea vs frecvența claselor de conjugare din română în diacronieChivu, 197-2012017
1Andra Vasilescu
 • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
 • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
1Andreea Dinică
 • Ipostaze morfologice ale formei veri în (daco)româna veche
 • Morphological instances of veri in old (Daco-)Romanian
Diacronia, 6, A862017pdf.ro
pdf.en
1Andreea DinicăAspecte privind compunerea în secolul al XVI-leaDindelegan, 1852017
0Camelia Stan
 • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
 • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Camelia StanAspecte ale gramaticalizării articolului definit în limba românăChivu, 514-5212017
0Camelia Ușurelu, Mihaela Tănase-DogaruOn the Possessive Dative in Old RomanianDindelegan, 4292017
1Dana ManeaObservaţii asupra intensificatorilor negativi în limba română vecheSIL6, 591-5992017pdf
1Dana-Mihaela Zamfir, Andreea DinicăObservaţii privind originea şi istoria folosirii adjectivului obraznic în limba românăLR, LXVI (4), 5412017pdf
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
1Florentina NicolaeConsiderații lexicologice asupra substantivului „chit”, în traducerile biblice româneștiStoichițoiu Ichim, 224-2322017pdf
1Gabriela Alboiu, Virginia HillIstoria se repetă: înlocuirea ciclică a propozițiilor completiveDindelegan, 92017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
0Irina Nicula Paraschiv
 • Note asupra unor realizări ale obiectului direct în limba veche
 • Some notes on the realizations of the direct object in the old language
Diacronia, 6, A902017pdf.ro
pdf.en
0Isabela Nedelcu
 • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
 • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
2Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
0Margareta Manu Magda
 • Interjecția în texte vechi românești
 • The interjection in old Romanian texts
Diacronia, 6, A932017pdf.ro
pdf.en
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
1Mihaela Gheorghe
 • Construcții (pseudo)scindate în româna veche
 • (Pseudo)cleft constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A912017pdf.ro
pdf.en
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn Adnominal Datives in Old RomanianRRL, LXII (2), 143-1552017pdf
html
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn binominal qualitative constructions in Old RomanianBWPL, XIX (1)2017pdf
html
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluStrategies of approximation with cardinal numerals in old RomanianSIL6, 636-6462017pdf
0Mădălina Botez, Adina Dragomirescu
 • Auxiliarul de perfect compus O din graiul moldovenesc. Diacronie și sincronie
 • The perfective auxiliary O in the Moldavian variety. Diachrony and synchrony
Diacronia, 6, A892017pdf.ro
pdf.en
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
1Raluca Brăescu, Adina Dragomirescu(Non)configuraţionalitate în sintaxa adjectivului din româna vecheSIL6, 564-5722017pdf
1Virginia HillAcord alocutiv în propoziţiile imperativeSIL6, 36-492017pdf
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeO trăsătură sintactică a românei vechi păstrată în istroromână: interpolareaLR, LXV (4), 454-4642016pdf
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Adrian ChircuPerechi sinonimice adverbiale intraenunţiale în limba română vechePerspective, 3732016pdf
1Alice-Magdalena Preda BodocVariația diacronică a structurilor sintactice complexe construite cu jonctivul când în limba română vechePerspective, 592016pdf
1Ana-Maria Gînsac
 • Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)
 • On the graphic adaptation of proper names in the first Romanian translation of the Septuagint (Ms. 45)
Diacronia, 3, A402016pdf.ro
pdf.en
1Dana ManeaStructuri negative în variantele teritoriale daco-româneLR, LXV (4), 465-4742016pdf
0Floarea VîrbanDespre aşa-zisele grafii duble în româna veche. Cazul grafiilor de tipul: н, нн, нрMareș, 2982016
0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
0Georgiana PîrvulețO tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română vechePerspective, 512016pdf
1Irina Nicula ParaschivNote asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandardLR, LXV (4), 487-4962016pdf
0Isabela NedelcuLa relation de l’infinitif avec le sujet en ancien roumainCILPR2013/4, 335-3462016pdf
html
0Mihaela MarinDespre terminologia vinicolă în textele vechi româneştiExplorări, IV, 1532016pdf
0Oana Uță Bărbulescu, Dana-Mihaela ZamfirLat. ad ipsum si urmaşii lui în romanitate. Cu privire specială asupra v. dr. adins din structurile pronominaleMareș, 2582016
0Radu DrăgulescuContribuția tiparului din Ţările Române, în secolul al XVI-lea, la constituirea normei literareTransilvania, XLII (1)2016pdf
html
5Adina Dragomirescu
 • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
 • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
4Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
0Adina DragomirescuTwo DP Configurations for Supine-Based NounsDPs, 2462015
0Adina DragomirescuObservații despre supinul nominal și relația cu infinitivul nominal în texte din secolul al XVI-leaSIL5, 2522015pdf
0Adina DragomirescuNotă lexico-sintactică: exprimarea vârstei în limba română vecheNeamțu, 2152015pdf
1Adrian ChircuRemarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old RomanianDVR, 99-1212015
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
1Adrian ChircuObservaţii asupra locuţiunilor adverbiale de tipul: la nimereală, din greşeală, la repezealăSIL5, 4462015pdf
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
3Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
2Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
3Blanca CroitorConectorii transfrastici în limba română vecheSIL5, 2352015pdf
0Camelia UșureluConstrucţii cauzative perifrastice în limba română veche: moduri şi timpuriAUB, LXIV, 83-912015pdf
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
1Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
2Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
1Emanuela TimotinInfluenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologiceSIL5, 3992015pdf
4Emanuela Timotin, Isabela NedelcuStability and Innovation in the Use of the Infinitive in an 18th Century Translation from Italian into RomanianDVR, 251-2732015
0Floarea VîrbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (II)LR, LXIV (3), 401-4162015pdf
1Florentina NicolaePerspectivă diacronică asupra unor cuvinte rare din limbajul biblic românescSIL5, 370-3782015pdf
4Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
2Gabriela Pană DindeleganGramatica formelor omonime „a”Neamțu, 4972015pdf
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
0Ioana Moldovanu-CenușăSurse interne ale traducerii Vechiului Testament din Biblia de la București (1688). I. Palia de la Orăștie (1582)Phil. Jass., XI (2), 1032015pdf
4Ion GiurgeaOn the Reanalysis of the Article al into a Genitive Marker and the Emergence of the Adnominal Dative in RomanianDVR, 69-982015
6Isabela NedelcuTwo Types of Infinitival Complex Predicates: A Diachronic PerspectiveDVR, 223-2492015
2Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
0Liliana HoinărescuPragmatica reformulării în limba română. Funcţii discursive ale marcatorului adicăSCL, LXVI (1), 3-332015pdf
html
2Mihaela Mariana Morcov, Daniela Răuțu, Dana-Mihaela ZamfirAlternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)CSP, II, 262-2932015pdf
1Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluDiachronic Variation with Romanian (pseudo)-partitivesRRL, LX (2-3), 243-2552015pdf
html
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
5Raluca BrăescuDiachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized MarkerDVR, 151-1672015
4Raluca BrăescuO analiză diacronică a construcţiilor apozitiveSIL5, 199-2112015pdf
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
1Roxana VieruStatutul lui foarteAUI, LXI, 2412015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
3Adina DragomirescuL’accord du participe passé en ancien roumainLA, 33 (2), 38-512014pdf
html
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
3Constantin FrâncuDespre unele forme supracompuseCoteanu, 145-1562014pdf
1Dana NiculescuThe evolution of Romanian gerundial periphrases with a sta/a se afla/a umblaLA, 33 (2), 87-1092014pdf
html
3Dana-Mihaela ZamfirÎn legătură cu istoria amuţirii lui -u final. Despre rezistenţa în timp şi despre difuziunea dialectală a tipurilor fonetice puiu, ochiu şi ariciuSID15, 3132014pdf
4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
1Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
1Florentina NicolaeBiblical Lexicology Regarding some Names of Skins in ExodusSCOL, VII (1-2), 2142014pdf
html
1Gabriela Adam, Veronica Ana VlasinStructuri restrictive în dialectul dacoromânSID15, 72014pdf
2Ion GiurgeaConstrucţia cu dublă definitudine în limba de azi şi în limba vecheDiacronie–sincronie, I, 1092014pdf
0Lucia-Gabriela MunteanuCâteva aspecte privitoare la sintaxa propoziției în ms. 45, cea dintâi versiune românească a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, III, 3192014pdf
2Lucia-Gabriela MunteanuDespre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (ms. 45)Diacronie–sincronie, I, 2732014pdf
1Mihaela GheorgheFree relative clauses with quantificational reading in Old RomanianGIDNI, 1, 17-222014pdf
html
1Mihaela MarinTermeni autohtoni utilizaţi în traducerile textelor bibliceLR, LXIII (3), 3572014pdf
html
0Mihaela MarinTermeni de substrat utilizați în traducerile textelor bibliceExplorări, III, 2712014pdf
1Mădălina NaidinoaiaAspecte ale simetriei / asimetriei în raportul disjunctivDiacronie–sincronie, I, 1392014pdf
9Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 27-472014pdf
html
1Ramona CorbeanuRepetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-leaLR, LXIII (3), 3332014pdf
html
2Ramona Cătălina CorbeanuSubiectul formelor nonfinite în texte din secolul al XVI-leaDiacronie–sincronie, I, 692014pdf
8Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
1Roxana-Magdalena DincăUtilizări modale ale verbelor a fi și a avea (în limba română veche)Diacronie–sincronie, I, 972014pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
5Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’objet interne en roumain: description, évolution et comparaison entre les langues romanesLFR26, II, 1472013
2Alexandru GaftonValorile conceptului biblic ‘chemare’ în vechile traduceri româneşti LR, LXII (4), 512-5222013pdf
html
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
1Dana NiculescuRomanian Passive Participles as Complements of Perception VerbsRRL, LVIII (1), 55-712013pdf
html
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
3Florentina NicolaeJewel terminology in Romanian biblical translationsRRL, LVIII (2), 137-1512013pdf
html
1Ioana RepciucTerminologia descântatului în limba românăMunteanu, 506-5112013pdf
1Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
2Isabela NedelcuLe sujet de l’infinitif en roumainRRL, LVIII (1), 41-542013pdf
html
0Sabina RotenșteinNumele propriu în procesul traducerii biblicePhil. Jass., IX (1), 121-1312013pdf
html
0Sabina RotenșteinGender Alternations Within the Toponymic Pair Sodom and GomorrahSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
3Adrian ChircuL’adverbe roumain dans la perspective romaneRRL, LVII (1), 83-922012pdf
html
1Cristina-Ioana DimaLa première traduction de l’Ancien Testament en roumain copiée dans un manuscrit du XVIIe siècleSyn. Roum., 7, 295-3032012pdf
html
0Dana-Mihaela ZamfirTermeni pentru noţiunile «puer» şi «heres» în limba română istoria schimbărilor de sens şi difuziune dialectalăSID14, 4502012pdf
2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
4Isabela NedelcuStructuri de tematizare cu infinitivul în limba românăDirecții, I, 1792012pdf
1Marcu Mihail DeleanuPalia de la Orăştie şi subdialectul bănăţeanPhil. Ban., VI (1), 5-132012pdf
html
0Mădălina NaidinoaiaAspecte ale gramaticalizării conectorului disjunctiv fieDirecții, I, 1692012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
6Dana NiculescuThe Grammaticalization of the Future Tense Forms in 16th Century RomanianRRL, LVI (4), 421-4402011pdf
html
1Gheorghe ChivuCarte de pre ruditu lumii. Une copie originaire de Transylvanie de Palia d’OrăștieBibl. Jass., 2, 72011pdf
html
0Ilona BădescuThe expression of anteriority in the 16th century Romanian language: The indicative analytic formsELI, 8, 602011pdf
html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
3Isabela NedelcuL’infinitif introduit par de en roumainRRL, LVI (4), 403-4192011pdf
html
0Mihaela GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: The adverbial of place and the adverbial clause of placeELI, 8, 832011pdf
html
0Ștefan GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: Expression of time at the sentence and the complex sentence levelELI, 8, 882011pdf
html
5Alexandru GaftonTraducerea ca literă şi glosa ca spiritTabor, IV (4)2010pdf
html
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
0Ana-Maria MinuțDie grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im AltrumänischenAUI, LVI, 53-582010pdf
1Anton Goția, Cristina CorcheșSânt/sunt și paradigma verbului a fiDR, s.n., XV (2), 1452010pdf
html
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
1Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
2Gabriela StoicaLexicul socio-afectiv în româna veche. Studiu de caz − ruşineControverse, I, 3552010pdf
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
2Alexandru NiculescuAspecte ale latinei creștine româneștiDR, s.n., XIV (1), 252009pdf
html
4Andreea DincăCurând – adverb independent sau formă a verbului a cureLR, LVIII (2), 202-2072009pdf
html
6Florica DimitrescuDin semantica elementelor lexicale gastronomice de origine italiană în româna actualăDR, s.n., XIV (2), 107-1272009pdf
html
3Roxana VieruPalia de la Orăștie: impactul izvoarelor asupra textului românesc. Cîteva aspecteTDR, I, 229-2372009pdf
html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
0Tomasz KlimkowskiGod, the Angel and the Devil – A Few Terms of the Christian ReligionSCOL, I (1-2), 1402008pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
2Roxana VieruDerivarea cu sufixe în Palia de la OrăștieAUI, LIII, 932007
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
2Adrian ChircuAdverbul românesc şi sufixele diminutivaleIdent. cult.2006pdf
html
3Adrian ChircuAdverbul românesc în diatopie (dialectul dacoromân)SND12, 4212006pdf
2Daniele PantaleoniNote sulla prima traduzione romena del Dies IraeAUT, XLIV, 187-2002006pdf
html
0Maria AldeaSubiectivitatea traducerii: Un punct de vedereIanua, 6, 141-1522006pdf
html
2Roxana VieruConsideraţii privitoare la clasa substantivului în Palia de la OrăştieAUI, LII, 91-1022006pdf
1Alexandru GaftonAspecte ale traducerii Paliei de la OrăştieFrățilă, 255-2722005pdf
1Daniele PantaleoniInterferenţe lingvistice româno-maghiare în secolul al XVII-leaFrățilă, 437-4452005pdf
0Elena Tamba Dănilă«Vechi» şi «nou» în problema unităţilor sintactice româneşti (cu privire specială asupra substitutului)AUI, LI, 73-882005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Alexandru NiculescuAvatarurile protestantismului românesc. Reforma, reformeleDR, s.n., IX-X, 45-592004-2005pdf
html
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
2Adina ChirilăÎmprumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim IvireanulAOU, XV, 57-662004pdf
html
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
0Florica-Elisabeta NuțiuPalia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneştiLibraria, II2003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Reviews of this publication: 2

Alexandru MareșSCL, XIX (6), 6491968
Ion GhețieLR, XVII (6), 5291968

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].