“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Alternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)

Authors:
Publication: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 262-293
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Publisher:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 10

13Dorin UrițescuSincronie și diacronie
Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului
Editura Clusium2007
16Luminița BotoșineanuGraiul de pe valea superioară a Someșului MareAlfa2007
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: