“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Particularităţi ale morfologiei verbului în graiurile dacoromâne vorbite în Ungaria şi Serbia (I)

Author:
Publication: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Section Dialectologie. Geolingvistică. Onomastică. Fonetică, p. 156-165
Editors:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Publisher:Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:București
Year:
Abstract:[Features regarding the verb morphology in the Dacoromanian varieties spoken in Hungary and Serbia]
The article discusses some morphological features regarding the verb from dialectal Romanian varieties spoken in Hungary and Serbia, based on some recent research (after 1990) in the areas. The approach of the dialectal facts is, on the one hand, diachronic – the author being interested in analyzing both archaic and innovative features – and, on the the other hand, synchronic – by frequently referring to the verbal characteristics from Banat and Crisana.
Key words:verb, archaic features, innovative features, dialectal variety spoken in Hungary, dialectal variety spoken in Serbia
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 8

2Mihaela Mariana Morcov, Daniela Răuțu, Dana-Mihaela ZamfirAlternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)CSP, II, 262-2932015pdf
13Dorin UrițescuSincronie și diacronie
Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului
Editura Clusium2007
4Maria MarinEvoluţia velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] în graiurile româneşti din UngariaFrățilă, 351-3622005pdf
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: