“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dictiones latinae cum valachica interpretatione

Author:
ISBN:9735553317
Publisher:Clusium
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 81

0Alin-Mihai Gherman
  • Lexicografia și istoria culturii (Cazul Dicționarului român-latin al lui Teodor Corbea)
  • Lexicography and the history of culture (The case of Teodor Corbea’s Romanian–Latin Dictionary)
Diacronia, 14, A1892021pdf.ro
pdf.en
1Ana-Maria Gînsac, Mihai-Alex Moruz, Mădălina Ungureanu
  • Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex
  • Slavonic–Romanian lexicons of the 17th century and their comparative digital edition (the eRomLex project)
Diacronia, 14, A1922021pdf.ro
pdf.en
0Adina ChirilăBiblical hermeneutics through anthroponyms. Its chances “after Babel”Bel.Inf., 9 (3), 11-242020pdf
html
0Gabriela Pană DindeleganUn exerciţiu de dezambuizare gramaticală: DE A / DE-ASCL, LXXI (2), 179-1882020pdf
1Adrian ChircuEchivalarea derivatelor latinești în -mentum în limba română veche. Observaţii asupra Dictiones latinæ cum valachica interpretationSCOL, XII (1-2), 165-1762019pdf
1Adrian ChircuEchivalare şi variaţie afixală în limba română veche. Corespondentele româneşti ale sufixului latinesc -tio, -tionis, în Dictiones Latinae cum Valachica InterpretationeLR, LXVIII (2), 185-1992019pdf
1Adrian Chircu, Claudia ChircuDin cele patru zări. Seminţiile Antichităţii în tâlcuirile lui Teodor Corbea (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione) din perspectivă lexico-gramaticalăDragoș, 94-1072019pdf
0Gheorghe ChivuNames of Gods and Goddesses in Old Romanian CultureOnom. Sacr. Prof., 332019
1Iulia MărgăritNote etimologiceFD, XXXVIII, 127-1452019pdf
1Adrian ChircuVeche terminologie religioasă latinească tălmăcită în limba românească. Observaţii asupra dicţionarului lui Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)TDR, IX, 39-532018pdf
html
1Alin-Mihai GhermanTrei note etimologiceDR, s.n., XXIII (2), 152-1552018pdf
html
0Gheorghe ChivuNéologismes d’origine latine dans les écrits de Dimitrie Cantemir. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilorDICE, XV (2), 111-1202018pdf
html
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
1Adrian ChircuProbabil, orice este posibil. Observaţii asupra sufixului -bil în limba română actualăSIL6, 292-3032017pdf
1Dana-Mihaela Zamfir, Andreea DinicăObservaţii privind originea şi istoria folosirii adjectivului obraznic în limba românăLR, LXVI (4), 5412017pdf
1Gabriela Pană Dindelegan
  • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
  • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns
Diacronia, 6, A822017pdf.ro
pdf.en
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
1Gheorghe ChivuÎnsuşire (‘propriété’) «proprietate, alsăuire, alsău». Quelques considérations étymologiquesDR, s.n., XXII (2), 972017pdf
html
5Gheorghe ChivuTerminologie lingvistică într-un lexicon de la sfârșitul veacului al XVII-leaDindelegan, 1032017
1Gheorghe ChivuNume de zei și de zeiţe în cultura româneasca vecheICONN 4, 11702017pdf
html
0Isabela Nedelcu
  • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
  • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
2Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
0Adina Chirilă
  • Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR), pe baza CL 1699?
  • Considering CL 1699, is there enough evidence to correct the attestation of copt, –ă (1887, DLR)?
Diacronia, 3, A412016pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
0Adrian ChircuFrom the history of preserving words, the Romanian term arhivă ‘archive’CCI, 4, 21-262016pdf
html
1Adrian ChircuLe mot praxis dans la langue roumaine. Parcours lexicographiqueTDR, VIII, 31-382016pdf
html
1Adrian ChircuA central word in the virtual world, the Romanian forumGIDNI, 3, 193-2002016pdf
html
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
2Gheorghe Chivu„Dumnezei” şi „Dumnezeoaie” în literatura română vecheAOU, XXVII (2), 1792016pdf
2Gheorghe ChivuÎnsuşire „proprietate, alsăuire, alsău”. Câteva consideraţii etimologiceFelecan, 982016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
0Adina DragomirescuTwo DP Configurations for Supine-Based NounsDPs, 2462015
3Adrian ChircuDiminutive latineşti „cum valachica interpretatione” în dicţionarul lui Teodor CorbeaCSP, I, 372015pdf
1Adrian ChircuUn crâmpei latinesc în structura unui verb din graiul oltenesc (a borborî). Sugestii etimologice şi lexico-semanticeCSP, II, 126-1322015pdf
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
4Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
1Gheorghe ChivuThe Latin Model in early Romanian linguistic writingDICE, XII (2), 72015pdf
html
2Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
2Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
2Mihaela Mariana Morcov, Daniela Răuțu, Dana-Mihaela ZamfirAlternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)CSP, II, 262-2932015pdf
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
1Adrian ChircuMeserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românescCIL2014/L, 952014pdf
3Adrian ChircuFrench town names in Old Romanian writings: Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 1, 23-322014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
0Cătălina Iuliana PînzariuIstoria elementelor lexicale cu etimologie multiplă Phil. Jass., X (1 supl.), 41-502014pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
1Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
1Iulia MărgăritCaltaboş, cartaboş – propunere etimologicăLR, LXIII (1), 132014pdf
html
7Mihai Alin GhermanRepères culturels et linguistiques en marge du dictionnaire latin-roumain de Teodor CorbeaDR, s.n., XIX (1), 48-592014pdf
html
1Adina ChirilăUn hapax legomenon în textele lui Antim Ivireanul: corhor LR, LXII (4), 506-5112013pdf
html
4Adrian ChircuToponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea’s dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretationLDMD, 1, 27-382013pdf
html
11Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 159-1732013pdf
html
4Gheorghe ChivuNume de plante în texte vechi româneştiICONN 2, 10002013pdf
html
2Liliana SoareDin istoria terminologiei zoologice în limba română: Gramatica fiziciiAUI, LIX, 133-1432013pdf
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
3Adina ChirilăOpţiuni de redare a numelor proprii în traducerile biblice. Studiu de caz: numele fiicelor lui Iov (Iov 42: 14)AUI, LVIII, 33-432012pdf
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
1Adrian ChircuUn vechi sufix adverbial regional: -ulSID14, 642012pdf
0Carmen Mîrzea VasileLes adverbiaux roum. în chip ..., în mod ... ‘d’une manière’. Notes synchroniques et diachroniquesRRL, LVII (3), 263-2892012pdf
html
0Dana-Mihaela ZamfirTermeni pentru noţiunile «puer» şi «heres» în limba română istoria schimbărilor de sens şi difuziune dialectalăSID14, 4502012pdf
4Gabriela Pană DindeleganFeminine Singular Pronouns with Neutral ValueRRL, LVII (3), 249-2612012pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganSintagma partitivă în limba vecheDirecții, I, 1892012pdf
5Gheorghe ChivuLexiconul de la Buda, primul dicţionar modern al limbii româneAUI, LVIII, 45-562012pdf
0Adina ChirilăAn Aspect of the Greek Influence on Antim Ivireanul’s Early Activity in WallachiaAUG/XXIV, IV (1), 1182011pdf
6Adina DragomirescuThe Subject of the Supine Clause in Romanian and A-ChainsRRL, LVI (4), 371-3922011pdf
html
0Oana Uță BărbulescuObservaţii asupra grafiei din Divanul... (I)Controverse, I, 3672010pdf
1Emanuela TimotinFriguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologicLR, LVIII (1), 48-642009pdf
html
0Eugen MunteanuDas choronymische Mikrosystem des Rumänischen. Eine historische DarstellungProc. 23. ICOS2009pdf
html
0Gheorghe ChivuLexicul neologic din limba română veche, între vocabularul de cultură generală şi terminologiile de specialitateAUG/XXIV, II, 2372009pdf
0Eugen MunteanuEtno-horonimia românească (EHR). Dicţionar istoric al numelor de ţări şi de popoare în română. Prezentarea unui proiectAUI, LI, 299-3212005pdf
1Levente NagyConfluențe lexicografice româno-maghiare din secolul al XVII-lea (Lexicon Marsilianum și contele Miklós Bethlen)DR, s.n., V-VI, 2512000-2001pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].