“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Marcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)

Author:
Publication: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 678
ISBN:978-973-109-519-6
Editors:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:L’article présente les utilisations concessives de l’adverbe roumain măcar. Avant d’être abandonné par le registre standard de la langue moderne (où il est resté comme particule restrictive, signifiant « au moins »), măcar avait été, pendant presque trois siècles, le marqueur par excellence de la valeur concessive (grammaticalisé dans la locution măcar că « bien que »). La stabilité et la capacité associative de măcar semblent l’indiquer comme élément ancien et confirment donc l’hypothèse étymologique d’un *makarie latin et proto-roman.
Key words:
  • construcţii concesive, conectori, sintaxă diacronică, gramaticalizare
  • concession, connecteurs, syntaxe diachronique, grammaticalisation
  • concession, connectives, diachronic syntax, grammaticalization
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 18

3Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
1Ștefan Házy, G. G. NeamțuAdverbele modale. Distribuție și funcții (II)CL, XXVIII (1), 251983
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
16Joannis AlexiGrammatica daco-romana sive valachicaJ. Geistinger1826
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: