“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Stadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-lea

Author:
Publication: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 211
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:The association of a conditional conjunction with a focus particle is one of the most productive patterns for the grammaticalization of concessive connectives from a cross-linguistic perspective. In Romanian, this pattern produced a totally obsolete connector să (...) şi 'even if'; 'although', a fully grammaticalized (factual) concessive marker ‒ deşi 'although' ‒, and eventually many other conditional concessive markers (şi de, chiar de, chiar dacă 'even if, even though', etc.). The diachronic variation process is characterized by important changes in the word order (postposition vs. preposition of the focalizer, in relation to the conditional marker: de şi vs şi de). Corpus data confirm the productivity of this pattern in Romanian, and indicate the recurrence of the concessive conditional > proper concessive cycle.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 20

2Mariana BaraComportamentul discursiv al adverbului chiar în limba română actualăVariație S/D, II, 92013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
18Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
7Constantin FrâncuFormarea și evoluția complementului concesiv în limba românăSCL, XXVIII (1), 151977
26Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: