“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Meglenoromânii. III. Dicționar meglenoromân

Author:
Publisher:Cultura Națională
Place:București
Year:

Citations to this publication: 57

0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciLe dialecte méglénoroumain. Une synthèseFD, XXXIX, 149-1712020pdf
0Cătălina VătășescuUtilizarea în lexicul religios românesc a familiei cuvântului deşertLR, LXVIII (2), 267-2752019pdf
1Ion GiurgeaOn the Origin of the Romanian Conjunction/Complementizer deRRL, LXIV (1), 3-282019pdf
html
1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
0Ecaterina PleșcaRomânescul mătură: abordare comparativ-istoricăPhilM, LX (3-4), 272018pdf
1Emanuela I. DimaDenumiri ale noţiunii de mâncare. Raporturi semantice între termenii mâncare şi bucate în textele culinare româneştiLR, LXVII (1), 23-362018pdf
1Mihaela-Mariana MorcovObservaţii privind poziţia neutrului în dialectele limbii româneFD, XXXVII, 83-982018pdf
html
1Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Carmen-Irina Floarea, Alina BojogaDicţionarul dialectului meglenoromân. Litera GFD, XXXVII, 183-2062018pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuInterjectional Lexemes in the Pastoral UseSCOL, X (1-2), 1812017pdf
html
0Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân. Literele Ḑ –FFD, XXXVI, 1392017pdf
html
1Nistor BarduMeteorologisme aromâneşti referitoare la temperatura atmosfericăALIL, LVII, 892017pdf
html
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
1Alina CelacTermeni pentru instrumente păstoreştiAOU, XXVII (2), 1452016pdf
0Ion Popescu-SireteanuPastoral FestivalsSCOL, IX (1-2), 752016pdf
1Iulia Barbu-ComaromiVerba dicendi latine circumscrise limbajului religios, moştenite în limbile romaniceFelecan, 660-6682016
1Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân. Du–Dv.FD, XXXV, 1632016pdf
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. Gâtul şi trunchiul cu organele interne (III)FD, XXXV, 732016pdf
1Vasile FrățilăNote de etimologie istroromână (II)Felecan, 106-1142016
1Eugen PavelSextil Puşcariu şi Iorgu Iordan: afinităţi electiveCSP, II, 327-3842015pdf
1Ion Popescu-SireteanuLe mot nămaie «mouton» et sa familleSCOL, VIII (1-2), 2432015html
2Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân, literele Č, D–DrFD, XXXIV, 1342015pdf
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciAspectul verbal în dialectul meglenoromânFD, XXXIII, 1232014pdf
0Tomasz KlimkowskiVerba dicendi a cuvânta, a grăi and a vorbi. Etymological aspectsAUB, LXIII, 51-592014pdf
html
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Lucian MiclăușTerminologia religioasă în dialectul istroromân. Timpurile liturgiceAUT, LI-LII, 412013-2014pdf
html
0Alina CelacCâteva observații asupra variantelor din Dicționarul dialectului meglenoromânFD, XXXII, 552013pdf
1Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
1Ion MăriiDe la latinescul aula la bănăţeanul avlie. Notiţă lexicologicăLR, LXI (3), 354-3622012pdf
html
0Mihaela-Mariana MorcovMărturii lingvistice ale credinţelor legate de animale şi boli în limbile romaniceSID14, 2762012pdf
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 321-3282012pdf
html
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
5Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 205-2262012pdf
0Gabriel BărdășanLexicul istroromân moștenit din latină. Suprapuneri și diferențieri interdialectaleȚâra, 1032011pdf
0Lucia AfloroaeiReprezentarea sacrului în folclorul religios românesc: influenţa discutabilă a dualismului orientalTDR, III, 393-4022011pdf
html
5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
1Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (X)FD, XXX, 1172011pdf
1Vasile FrățilăCâmpul semantic al lui gură în dialectul meglenoromânLR, LX (1), 59-682011pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Elena Camelia ZăbavăLingvişti români şi dialectele sud-dunărene în reeditări actualeIdent. cult.2006pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuCuvântul nămaie și familia luiLRM, XVI (11-12), 762006pdf
3Lucian MiclăușCriterii de delimitare a elementelor slave vechi de cele croate şi slovene din istroromânăAUT, XLII-XLIII, 2252004-2005pdf
html
0Ana-Maria PopTheodor Capidan (1879-1953)AUT, XLI, 2212003pdf
html
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].