“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

De la latinescul aula la bănăţeanul avlie. Notiţă lexicologică

Author:
Publication: Limba română, LXI (3), p. 354-362
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:The author presents briefly the meanings, forms (phonematic variants), circulation area and the etymological solutions given so far to the dialectal word avlie, which, analyzed from the point of view of the indirect etymology, is related to the neologism aulă.
Key words:
  • lexicologie, lexicografie, etimologie, dialectologie, aulă, avlie
  • lexicology, lexicography, etymology, dialectology, aulă, avlie
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 14

7Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Literele A, ĂFD, XXIX, 522010
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Ion MăriiPseudoturcismele graiurilor bănățene în lumina geografiei lingvistice și a principiului etimologiei directeCL, XIII (1), 951968
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
3Ion MăriiStudiind elementul sîrbesc în lexicul graiului din Toager. Note (II)CL, XI (2), 3371966
53Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: