“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Schiță de istorie a lexicografiei române. I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi

Author:
Publisher:Editura Științifică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 80

0Dinu Moscal, Ana-Maria Gînsac
  • Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473
  • Translating and adapting the lexicographic definitions in the Slavonic–Romanian Lexicon from the Ms no 3473
Diacronia, 15, A2082022pdf.ro
pdf.en
1Ana-Maria Gînsac, Mihai-Alex Moruz, Mădălina Ungureanu
  • Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex
  • Slavonic–Romanian lexicons of the 17th century and their comparative digital edition (the eRomLex project)
Diacronia, 14, A1922021pdf.ro
pdf.en
0Ana-Maria MinuțBeobachtungen zu zwei- und mehrsprachigen Wörterbüchern die das Deutsche beinhalten und in der Zeitspanne 1918-1933 erschienenDICE, XVIII (2), 77-862021pdf
html
1Gheorghe Chivu
  • Dictionarium Valachico-Latinum, primul lexicon bilingv original din scrisul românesc
  • Dictionarium Valachico-Latinum, the first original bilingual lexicon in Romanian
Diacronia, 14, A1882021pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuDe nominum populorum diversitate. Tâlcuirea limbilor ‘popoarelor’ antichităţii în vechi dicţionare româneşti (Dictiones Latinæ cum Valachica interpretatione)DR, s.n., XXV (1), 36-472020pdf
html
0Claudia Mihaela Ianc OprișeContribuția lui Frederic Damé la dezvoltarea lexicografiei româneștiBSLR, XXIX, 31-352020pdf
1Adrian ChircuEchivalarea derivatelor latinești în -mentum în limba română veche. Observaţii asupra Dictiones latinæ cum valachica interpretationSCOL, XII (1-2), 165-1762019pdf
1Adrian ChircuEchivalare şi variaţie afixală în limba română veche. Corespondentele româneşti ale sufixului latinesc -tio, -tionis, în Dictiones Latinae cum Valachica InterpretationeLR, LXVIII (2), 185-1992019pdf
1Adrian Chircu, Claudia ChircuDin cele patru zări. Seminţiile Antichităţii în tâlcuirile lui Teodor Corbea (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione) din perspectivă lexico-gramaticalăDragoș, 94-1072019pdf
0Alina-Mihaela Pricop, Mihaela MocanuLa construction du dictionnaire multilingue en fonction des besoins des utilisateursPhil. Jass., XV (1), 119-1352019pdf
html
0Constantin-Ioan MladinConsidérations sur la modernisation et la redéfinition de la physionomie néolatine du roumain. Deux siècles d’influence françaiseSJRS, 2, 124-1812019pdf
1Eugen PavelReflections on the centennial anniversary of the Romanian Language Museum (1919–2019)DR, s.n., XXIV (2), 1112019pdf
html
1Ion MăriiNote lexicograficeDragoș, 176-1892019pdf
1Maria AldeaTermeni de retorică în Vocabularu romano-francesu, de Ion Costinescu (București, 1870)Dragoș, 29-392019pdf
3Mădălina Ungureanu, Ana-Maria GînsacLexiconul de la Moscova în raport cu celelalte lexicoane slavo-române din secolul al XVII-leaPhil. Jass., XV (2), 2452019pdf
html
0Alina Mihaela PricopDespre componenta multilingvă din Dicţionarul limbii române al lui A. PhilippideClas. mod., 221-2272018pdf
html
0Cosmina Maria BerindeiMuzeul Limbii Române şi anchetele lingvistice indirecteClas. mod., 91-1012018pdf
html
0Gheorghe ChivuNorme réelle – norme idéale. Dans le lexique littéraire roumain au milieu du XIXème siècle. Le premier Dictionnaire AcadémiqueDICE, XV (1), 172018pdf
0Gheorghe ChivuNéologismes d’origine latine dans les écrits de Dimitrie Cantemir. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilorDICE, XV (2), 111-1202018pdf
html
0Ion MăriiNote lexicograficeDR, s.n., XXIII (2), 134-1512018pdf
html
0Livius Petru BerceaContribuții la istoria lexicografiei românePhil. Ban., XII (1), 83-912018pdf
1Maria AldeaDiscours identitaire au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Une approche lexicographiqueSCOL, XI (1-2), 122-1292018pdf
html
0Maria AldeaCercetarea lexicografică ieşeană. Un punct de vedereClas. mod., 59-652018pdf
html
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
1Alina-Mihaela PricopDicţionarele terminologice multilingve. Clasificare şi tip dominantLR, LXVI (4), 518-5262017pdf
2Alina-Mihaela PricopNume proprii în dicționarele multilingve româneștiICONN 4, 9802017pdf
html
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina UngureanuLes premiers enregistrements lexicographiques des noms propres dans la langue roumaine : les dictionnaires slavons-roumains du XVIIe sièclePhil. Jass., XIII (2), 532017pdf
1Cristian MoroianuVariantele accentuale libere – precizări și actualizăriStoichițoiu Ichim, 181-2002017pdf
1Eugen MunteanuLes débuts de la lexicographie plurilingue en RoumanieALIL, LVII, 291-3102017pdf
html
0Georgiana I. Badea, Simona ConstantinoviciTraducerea de la rescriere și editare la retraducere. Câteva observații cu privire la trei traduceri (secolele al XIX-lea – al XXI-lea) ale romanului Les trois Mousquetaires / Cei trei mușchetari de Alexandre DumasAUT, LV, 152017pdf
html
5Gheorghe ChivuTerminologie lingvistică într-un lexicon de la sfârșitul veacului al XVII-leaDindelegan, 1032017
1Maria AldeaDenumiri de pești în Lexiconul de la Buda (1825)Chivu, 85-922017
1Oana Zamfirescu
  • Nomenclatura botanică populară – între lexic structurat și lexic nestructurat
  • Folk botanical nomenclature – between structured and non-structured lexis
Diacronia, 5, A702017pdf.ro
pdf.en
1Rodica ZafiuDin terminologia împrumutului lexical: „vorbe radicale”Chivu, 570-5832017
4Alina-Mihaela PricopPreliminaries to a Typology of Romanian Multilingual DictionariesPhil. Jass., XII (2), 159-1652016pdf
html
1Mioara DragomirUn dicţionar bilingv eleno-român din secolul al XX-lea (prea) puţin cunoscutPhil. Jass., XII (1), 332016pdf
0Petronela SavinThe cultural and linguistic history of B.P. Hasdeu’s Etymologicum Magnum Romaniae – EMR (1887–1898)GIDNI, 3, 218-2242016pdf
html
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
3Alina-Mihaela BursucObservații privind dicționarele poliglote de termeni lingvisticiVariația, 2, 1672015pdf
1Bogdan HarhătăDefiniția lexicografică. Tipuri recurente în dicționarele românești din secolul al XIX-leaDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
2Bogdan HarhătăInformaţie enciclopedică în dicţionarele româneşti din secolul al XIX-leaDR, s.n., XX (2), 1352015pdf
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
1Adrian ChircuMeserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românescCIL2014/L, 952014pdf
3Adrian ChircuFrench town names in Old Romanian writings: Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 1, 23-322014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
0Cătălina Iuliana PînzariuIstoria elementelor lexicale cu etimologie multiplă Phil. Jass., X (1 supl.), 41-502014pdf
html
0Cătălina MărănducDerivarea – o modalitate de organizare a vocabularului în cuiburi lexicale (II)LR, LXIII (3), 3682014pdf
html
0Maria ȘtefănescuDicţionarul Academiei şi Oxford English Dictionary: premise, principii, paraleleLR, LXIII (3), 3922014pdf
html
4Adrian ChircuToponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea’s dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretationLDMD, 1, 27-382013pdf
html
0Coralia TeleaLes dictionnaires transylvains du XIXeme siècle – voies d’acces vers l’Europe OccidentaleEITM, 5, 762-7732013pdf
html
0Elena ComșuleaNeologismul în dezbateri la Academia RomânăDR, s.n., XVIII (2), 106-1122013pdf
html
1Maria Aldea, Bogdan Harhătă, Daniel-Corneliu Leucuţa, Lilla-Marta VremirPrimii paşi în realizarea ediţiei electronice a Lexiconului de la Buda (1825)Phil. Jass., IX (1), 9-162013pdf
html
1Silvia BaltăDespre culori în câteva dicţionare româneşti. Perspectivă istorică şi comparativăCult. ident.2013pdf
html
1Cristian MoroianuFamilia lexicală: o abordare lexicograficăDirecții, II, 1332012pdf
5Gheorghe ChivuLexiconul de la Buda, primul dicţionar modern al limbii româneAUI, LVIII, 45-562012pdf
1Ion MăriiDe la latinescul aula la bănăţeanul avlie. Notiţă lexicologicăLR, LXI (3), 354-3622012pdf
html
1Victor CelacDin problemele lexicului moştenit în limba română (1) festucăLR, LXI (2), 163-1702012pdf
html
1Elena ComșuleaDin istoria Dicționarului limbii româneDR, s.n., XVI (2), 1322011pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
0Oana Aurelia Gencărău, Ștefan GencărăuLe préfixe re- en roumain et en français à partir du dictionnaire bilingue d’Alexandre VaillantStudia UBB, LV (4), 152010
0Oana Badea, Raluca FariseuThe Evolution of Romanian Medical TerminologySCOL, III (1-2), 922010pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăÎmprumutul neologic românesc bursă din perspectiva limbilor funcţionaleAUG/XXIV, III (1), 512010pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Doina Marta BejanDin istoria dicţionarului academic român: problema neologismelorAUG/XXIV, II, 242009pdf
1Emanuela TimotinFriguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologicLR, LVIII (1), 48-642009pdf
html
0Monica BusuiocSectorul de lexicologie şi lexicografie din Institutul de Lingvistică LR, LVIII (4), 457-4652009pdf
html
0Vasile BahnaruOn lexicographic terminologySCOL, II (1-2), 622009pdf
html
0Florin VasilescuDicționarul limbii române, între tradiție și modernitateLRM, XVIII (11-12), 1652008pdf
0Oana Aurelia Gencărău, Ștefan GencărăuOn the 19th C. Bilingual French-Romanian, Romanian-French DictionariesStudia UBB, LIII (1), 2672008
0Doina Marta BejanContribuţia lingviştilor evrei la dezvoltarea lexicografiei şi etimologiei româneştiRom. major.2007pdf
html
1Verginica Barbu Mititelu, Eduard BarbuFrom Dictionaries to Knowledge Representation FormalismsRRL, LII (1-2), 135-1592007pdf
html
0Aida TodiO traducere românească din secolul al XIX-lea: Hamlet, principele Danemarcei (1855)Comun. intercult.2006pdf
html
0Florina-Maria BăcilăObservații privind tratarea omonimelor în dicționareAUT, XLIV, 452006pdf
html
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
0G. MihăilăLocul lui H. Tiktin în lingvistica româneascăDR, s.n., IX-X, 172004-2005pdf
html
2Carmen MunteanCărţile Şcolii Ardelene în colecţiile fondului Teleki-Bolyai al Bibliotecii Judeţene MureşLibraria, III2004pdf
html
1Florica-Elisabeta NuțiuContribuţia Şcolii Ardelene la dezvoltarea limbii române literareLibraria, III2004pdf
html
0Gheorghe MihăilăSpecificul și unitatea limbii române în cercetările lui B. CazacuLRM, XIII (6-10), 1482003pdf
2Mioara AvramO lexicografă de neuitat: Lia Pușcariu Manoilescu (1907–1965)DR, s.n., III-IV, 1891998-1999pdf
html
0Sabina TeiușDA și DLR – permanențe și mutații în lexicografia româneascăDR, s.n., III-IV, 1751998-1999pdf
html

Reviews of this publication: 3

Alexandru GraurSCL, XIX (6), 6411968
I. DănăilăSCL, XVIII (2), 2471967
I. MăriiLR, XVI (2), 1971967

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].