“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Meserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românesc

Author:
Publication: Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”, p. 95
ISBN:978-606-562-464-1
Editors:Sorina Sorescu, Melitta Szathmary, Nicu Panea
Publisher:Aius PrintEd
Place:Craiova
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 12

3Dana DinuDerivate substantivale latinești. Nomina agentisAUC, XXX (1-2), 1772008html
79Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
13Mihai GhermanLexicografie și gramatică în Dicționarul lui Teodor CorbeaDR, s.n., V-VI, 161-1642000-2001pdf
html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
63Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
54I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
209Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
62Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
76Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
128Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: