“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dicţionarul limbii române literare vechi. (1640-1780) Termeni regionali

Authors:
Publisher:Editura Științifică și Enciclopedică
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 64

0Alexandru MareșCine a tradus Varlaam și Ioasaf: Udriște Năsturel sau Daniil Panoneanul?LR, LXIX (3-4), 443-4592020pdf
0Sergiu DrincuPrefixul ne- în limba română vechePhil. Ban., XIV (1), 211-2272020pdf
0Sergiu DrincuPrefixul nă- în limba românăPhil. Ban., XIII (2), 5-522019pdf
0Sergiu DrincuPrefixul ză- / za- în limba românăTohăneanu, 124-1322019
2Cristinel SavaO nouă versiune a Celor douăsprezece vise în tâlcuirea lui MamerLR, LXVII (3-4), 3412018pdf
2Andrei TimotinÎnvăţătură pentru sfânta lăturghie. O cazanie necunoscută din secolul al XVII-leaLR, LXVI (1), 862017pdf
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
1Victor CelacEtimologia multiplă în limba română: cadru metodologic şi criteriiALIL, LVII, 1012017pdf
html
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
1Alexandru MareșO precizare privind traducerea Pânii pruncilorLR, LXV (3), 421-4242016pdf
0Liliana AgacheAspecte ale viabilității unor termeni din limba română veche, cu circulație actualăGăitănaru, 562016
1Raluca Elisabeta IftimeElemente de origine polonă în texte vechi româneștiPerspective, 3832016pdf
0Dora VăetușThe Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary LanguageTDR, VII, 69-792015pdf
html
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
2Enikő PálStratul elementelor de origine maghiară în Catehismul Calvinesc din 1648AUT, LIII, 272015pdf
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
0Floarea VârbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (I)LR, LXIV (1), 992015pdf
0Floarea VîrbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (II)LR, LXIV (3), 401-4162015pdf
1Raluca Elisabeta IftimeModelul ortografic polonez în scrieri ale unor cărturari moldoveni din secolele al XVI-lea și al XVII-lea (Luca Stroici și Miron Costin)Variația, 1, 1992015pdf
1Adrian ChircuMeserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românescCIL2014/L, 952014pdf
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
0Ana-Maria DudăuA Linguistic Perspective on the Press in OlteniaSCOL, VII (1-2), 1662014pdf
html
2Cristina-Ioana DimaCanonizarea în spațiul catolic – un spectacol filologic oferit de Vlad Boțulescu „iubitului cetitor”DR, s.n., XIX (1), 152014pdf
html
0Dorina Chiș-ToiaVarianta dialectală a stilului juridic-administrativ în BanatSID15, 652014pdf
4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
1Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
0Marin ButucTermeni militari medievali în unități polilexicale stabileLRM, XXIV (2), 2582014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)Phil. Jass., IX (1), 89-972013pdf
html
2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
1Liliana AgacheConsideraţii asupra unor termeni vechi referitori la unităţi de capacitateLR, LXI (3), 291-2972012pdf
html
1Maria Stanciu IstrateDenumiri ale miraculosului în vechea română literarăLR, LXI (3), 393-4012012pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)Phil. Jass., VIII (2), 167-1772012pdf
html
0Stela SpânuGraiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu foneticPhilM, LIV (3-4), 133-1462012pdf
html
5Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 205-2262012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
1Gheorghe ChivuCarte de pre ruditu lumii. Une copie originaire de Transylvanie de Palia d’OrăștieBibl. Jass., 2, 72011pdf
html
1Inga DruțăNume de familie provenite de la denumiri de funcţii și grade militare: interconexiuni și interferenţeICONN 1, 1552011pdf
html
0Nicoleta PetuhovSens pierdut, sens regăsit: despre trecerea cuvintelor și permanența expresiilorAUG/XXIV, IV (1), 1252011pdf
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)AUI, LVII, 49-752011pdf
0Stela SpînuTerminologia vaselor de conservat vinulBLM, 12, 862011pdf
html
2Sergiu DrincuPrefixul ne- în Codicele VoroneţeanPhil. Ban., IV (1), 161-1682010pdf
html
0Florentina ZgraonIstoriia Ţări Româneşti şi a Bucureştilor, săracii. O nouă versiuneLR, LVIII (1), 107-1212009pdf
html
1Gheorghe ChivuSectorul de limbă literară şi filologie şi cercetarea limbii noastre de culturăLR, LVIII (1), 5-112009pdf
html
1Liliana AgacheNote privind circulaţia unor termini în epoca vecheLR, LVIII (1), 71-742009pdf
html
0Mihaela ButnaruPrime atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului DosofteiAUG/XXIV, II, 2192009pdf
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
1Oana PanaitePrime & unice atestări în Leastvița, traducerea lui Varlaam în limba românăAUI, LIII, 852007
2Adrian ChircuAdverbul românesc şi sufixele diminutivaleIdent. cult.2006pdf
html
0Adrian PoruciucAspecte arhaice implicate de rom. „dolf” şi de corespondentele sale etimologiceComun. intercult.2006pdf
html
1Maria MicleInventarul termenilor militari din Cronica Banatului de Nicolae Stoica de HațegAUT, XLIV, 1612006pdf
html
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
2Maria MicleTerminologie militară în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de HaţegFrățilă, 381-3942005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
0Florica-Elisabeta NuțiuPalia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneştiLibraria, II2003pdf
html
0Florica-Elisabeta NuțiuContribuţii la istoria cărţii religioase româneştiLibraria, I2002pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].