“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cine a tradus Varlaam și Ioasaf: Udriște Năsturel sau Daniil Panoneanul?

Author:
Publication: Limba română, LXIX (3-4), Section Filologie, p. 443-459
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 7

6Alexandru MareșNote filologice despre Staico GrămăticulCoteanu, 249-2592014pdf
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
40N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
19Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: