“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea

Authors:
Publisher:Editura Academiei
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 86

0Alexandru MareșO mărturie din 1628 despre graiul din nordul HunedoareiLR, LXIX (1), 111-1182020pdf
0Alexandru MareșCine a tradus Varlaam și Ioasaf: Udriște Năsturel sau Daniil Panoneanul?LR, LXIX (3-4), 443-4592020pdf
2Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)PhilM, LXII (5-6), 222020pdf
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
1Alexandru MareșPorunca episcopului Gherasie şi întreprinderea caraşoveană de plastografiiLR, LXVIII (2), 307-3212019
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Martin MaidenRomanian Iotacization and the Morphology of Second Person Singular Present Verb-Forms. The Type (tu) vii, (tu) rămâiRRL, LXIII (4), 325-3402018pdf
html
0Oana Magdalena CenacRepere lingvistice în proza lui Vasile VoiculescuClas. mod., 125-1322018pdf
html
1Adrian TurculețContribuţii prozodice la descrierea şi delimitarea varietăţilor regionale ale românei literare vorbiteALIL, LVII, 3652017pdf
html
0Alexandru MareșDin nou despre grafia ḑдин ꙽сєрє din Tetraevanghelul coresianLR, LXVI (3), 3472017pdf
0Ana-Maria Minuț
  • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
  • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)
Diacronia, 5, A662017pdf.ro
pdf.en
1Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
0Camelia Stan
  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
2Iulia MărgăritLatinitate „ascunsă” în lexicul graiurilor munteneştiSIL6, 123-1352017pdf
2Alexandru MareșObservaţii pe marginea a două scurte texte româneştiLR, LXV (1), 1132016pdf
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
0Floarea VîrbanDespre aşa-zisele grafii duble în româna veche. Cazul grafiilor de tipul: н, нн, нрMareș, 2982016
2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
0Ion GiurgeaLe roumain al comme tête de CasCILPR2013/4, 191-2062016pdf
html
0Liliana AgacheAspecte ale viabilității unor termeni din limba română veche, cu circulație actualăGăitănaru, 562016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare „Alexandria”. Morfologia (3)PhilM, LVII (1-2), 802015pdf
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
1Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
1Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
4Martin MaidenMorfologia flexionară a pluralului românesc şi aşa-zisul „neutru” în limba română şi în graiurile româneştiSIL5, 322015pdf
1Victorela NeagoePrepoziţia în graiurile moldoveneşti insulare din sud-estul UcraineiFD, XXXIV, 772015pdf
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
2Emanuela TimotinTradiţia românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Prima traducereLR, LXIII (4), 5332014pdf
4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare „Alexandria”. Fonetică (2)PhilM, LVI (3-4), 762014pdf
html
1Ion GiurgeaRomanian AL and the syntax of case headsBWPL, XVI (2)2014pdf
html
5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
0Simona AileniiEvangheliarul slavo-român de la Sibiu. Stadiul cercetăriiAUI, LX, 332014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Aura MocanuPortretul unui filolog bucureștean: Ion Gheție (1930–2004)Munteanu, 429-4412013pdf
1Carmen-Irina Floarea(Copilul) merge de-a bușilea, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXII, 632013pdf
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)Phil. Jass., IX (1), 89-972013pdf
html
0Roxana VieruFenomene fonetice în Evanghelia (1697) lui Antim IvireanulEITM, 5, 373-3812013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Cristina-Ioana DimaLa première traduction de l’Ancien Testament en roumain copiée dans un manuscrit du XVIIe siècleSyn. Roum., 7, 295-3032012pdf
html
0Enikő PálHistorical, Social and Cultural Setting for Romanian-Hungarian Contacts in 16th-Century TransylvaniaActa Sap., 4 (2), 357−372    2012pdf
html
1Liliana AgacheConsideraţii asupra unor termeni vechi referitori la unităţi de capacitateLR, LXI (3), 291-2972012pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)Phil. Jass., VIII (2), 167-1772012pdf
html
7Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 34-622012pdf
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Alexandru MareșInterpretarea grafiilor de tipul мынѕуль din documentele slavo-române din secolul al XV-lea şi vechimea opoziţiei |ă| : |î| în dacoromână LR, LX (4), 529-5412011pdf
html
0Andrei AvramReflexele grupului consonantic [x v] în cuvinte româneşti împrumutate din vechea slavă şi din slavonăLR, LX (1), 4-92011pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelurile fonetic şi morfologic (I)Phil. Jass., VII (2), 245-2532011pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)AUI, LVII, 49-752011pdf
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelul fonetic şi morfologic (I)AUI, LVI, 59-672010pdf
1Alexandru MareșŞcoala filologică din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”LR, LVIII (1), 65-702009pdf
html
1Gheorghe ChivuSectorul de limbă literară şi filologie şi cercetarea limbii noastre de culturăLR, LVIII (1), 5-112009pdf
html
1Liliana AgacheA FI şi A AVEA în vechi documente moldoveneştiAUG/XXIV, II, 2032009pdf
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
0Keith Andrew MasseyA Latin etymology for Romanian da = yesIanua, 8, 932008pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
1Adina ChirilăContribuție la delimitarea ariei sudice a lui striin în secolul al XVIII-leaAUT, XLV, 992007pdf
html
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
2Daniele PantaleoniNote sulla prima traduzione romena del Dies IraeAUT, XLIV, 187-2002006pdf
html
0Mircea FărcașConsiderații morfologice asupra articolului în subdialectul maramureșeanLRM, XV (11), 682005pdf
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
1Teresa FerroLa palatalizzazione delle labiali in alcuni testi romeni manoscritti degli inizi del sec. XIXFrățilă, 245-2532005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Marian AntofiEvoluţia consoanelor africate în subdialectul moldovenescAOU, XIV, 15-222003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Ioan LobiucAu putut „crea” influențele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”)?LRM, IV (3), 901994pdf
5Dragoș MoldovanuEtimologia hidronimului MoldovaALIL, XXVIII, 51981-1982pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].