“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Note sulla prima traduzione romena del Dies Irae

Author:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLIV, p. 187-200
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Abstract:Prima traducere în limba română a imnului religios Dies Irae, atribuit monahului franciscan Tommaso din Celano, este păstrată într-un manuscris redactat în 1696 de Janos Viski, folosind ortografia maghiară. Textul român a fost tradus din varianta maghiară a imnului latinesc. Din punct de vedere lingvistic, traducerea consemnează diferite fenomene destul de comune în limba veche şi mai ales în graiul din zona Banat-Hunedoara. Textul copiat de Viski, dincolo de unele stângăcii, reproduce structura metrică cu versuri octosilabice în rima originalului latin şi reprezintă unul dintre primele contacte ale literaturii române cu poezia medievală din Occident.
Language: Italian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 10

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: