“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Il „Lexicon Marsilianum”. Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo

Author:
Publisher:Cultura Națională
Place:București
Year:

Citations to this publication: 26

1Adrian ChircuEchivalarea derivatelor latinești în -mentum în limba română veche. Observaţii asupra Dictiones latinæ cum valachica interpretationSCOL, XII (1-2), 165-1762019pdf
1Adrian ChircuEchivalare şi variaţie afixală în limba română veche. Corespondentele româneşti ale sufixului latinesc -tio, -tionis, în Dictiones Latinae cum Valachica InterpretationeLR, LXVIII (2), 185-1992019pdf
1Adrian Chircu, Claudia ChircuDin cele patru zări. Seminţiile Antichităţii în tâlcuirile lui Teodor Corbea (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione) din perspectivă lexico-gramaticalăDragoș, 94-1072019pdf
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
1Eugen MunteanuLes débuts de la lexicographie plurilingue en RoumanieALIL, LVII, 291-3102017pdf
html
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
3Adrian ChircuFrench town names in Old Romanian writings: Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 1, 23-322014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
1Alin-Mihai GhermanUn caz de autodefinire prin intermediul limbii: textele calvino-româneALIL, LIV, 1012014pdf
html
2Levente NagyO predică a lui Péter Juhász Melius tradusă în română şi rutenă. (Date noi despre sursele Cazaniei I a lui Coresi)Diacronie–sincronie, I, 2792014pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
4Adrian ChircuToponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea’s dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretationLDMD, 1, 27-382013pdf
html
2Levente Nagy, Florin CiobanBrief History of the Romanian Philology Department of the Eötvös Loránd University in BudapestPhil. Jass., VIII (2), 299-3112012pdf
html
2Gheorghe ChivuTexte scrise cu litere latine în epoca veche a culturii româneștiExplorări, I, 852011pdf
2Gheorghe ChivuPrimul lexicon geografic italo-român şi interpretarea grafemelor din textele vechi româneştiLR, LX (1), 26-322011pdf
html
1Emanuela TimotinFriguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologicLR, LVIII (1), 48-642009pdf
html
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
2Daniele PantaleoniNote sulla prima traduzione romena del Dies IraeAUT, XLIV, 187-2002006pdf
html
1Daniele PantaleoniInterferenţe lingvistice româno-maghiare în secolul al XVII-leaFrățilă, 437-4452005pdf
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
1Levente NagyConfluențe lexicografice româno-maghiare din secolul al XVII-lea (Lexicon Marsilianum și contele Miklós Bethlen)DR, s.n., V-VI, 2512000-2001pdf
html
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].