“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Friguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologic

Author:
Publication: Limba română, LVIII (1), Section Limba literară, p. 48-64
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:L’auteure étudie la dynamique des termes roumains désignant la fièvre en roumain ancien (XVIe–XVIIIe siècles) à partir des données des textes religieux, des ouvrages lexicographiques et des charmes manuscrits. L’examen montre qu’au XVIe siècle l’usage fréquent du mot foc (< lat. focus) est culturellement déterminé, mais qu’à partir de 1648 friguri (< lat. frigora) devient le terme le plus utilisé dans la langue littéraire pour dénommer la « fièvre ». L’analyse porte également sur la concurrence entre friguri et d’autres termes comme lângoare et fierbinţeală, et traite d’autres mots à usage occasionnel, comme arsură, căldură, iezer, (în)focariţă, miaţă, ogniţă.
Key words:
  • onomasiologie, sinonimie, secolele al XVI-lea–al XVIII-lea, patologie, febră, texte religioase, dicţionare, descântece
  • onomasiologie, synonymie, XVIe–XVIIIe siècles, pathologie, fièvre, textes religieux, dictionnaires, charmes
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 24

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
5N. A. UrsuMeşteşugul doftoriii, primul tratat de medicină în limba română tradus din greceşte de doctorul muntean Ştefan Vasile Episcopescu, între anii 1805 şi 1817 LR, LV (5-6), 4032006html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
1Maria Purdela SitaruNote asupra sensurilor și etimologiei cuvîntului rom. miațăSCL, XXXIV (4), 3521983
12Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). IV. Stilul textelor medicaleLR, XXX (3), 2211981
7Gheorghe MihăilăStudii de lingvistică și filologieEditura Facla1981
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
3Pandele OlteanuContribuții la studiul slavonismelor lexicale din textele rotacizante. I. SubstantiveleSCL, XI (3), 6031960
3Valeriu RusuTermeni pentru denumirea tifosului (pe baza ALR)FD, II, 2091960
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: