“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dictionarium valachico-latinum. Primul dicționar al limbii române

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 89

1Ana-Maria Gînsac, Mihai-Alex Moruz, Mădălina Ungureanu
  • Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex
  • Slavonic–Romanian lexicons of the 17th century and their comparative digital edition (the eRomLex project)
Diacronia, 14, A1922021pdf.ro
pdf.en
1Gheorghe Chivu
  • Dictionarium Valachico-Latinum, primul lexicon bilingv original din scrisul românesc
  • Dictionarium Valachico-Latinum, the first original bilingual lexicon in Romanian
Diacronia, 14, A1882021pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuDe nominum populorum diversitate. Tâlcuirea limbilor ‘popoarelor’ antichităţii în vechi dicţionare româneşti (Dictiones Latinæ cum Valachica interpretatione)DR, s.n., XXV (1), 36-472020pdf
html
0Rodica ZafiuVariante adverbiale cu formantul enclitic -a în româna actuală: normă și uzLR, LXIX (3-4), 399-4252020pdf
1Adrian ChircuEchivalarea derivatelor latinești în -mentum în limba română veche. Observaţii asupra Dictiones latinæ cum valachica interpretationSCOL, XII (1-2), 165-1762019pdf
1Adrian ChircuEchivalare şi variaţie afixală în limba română veche. Corespondentele româneşti ale sufixului latinesc -tio, -tionis, în Dictiones Latinae cum Valachica InterpretationeLR, LXVIII (2), 185-1992019pdf
1Adrian Chircu, Claudia ChircuDin cele patru zări. Seminţiile Antichităţii în tâlcuirile lui Teodor Corbea (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione) din perspectivă lexico-gramaticalăDragoș, 94-1072019pdf
1Alexandru MareșPorunca episcopului Gherasie şi întreprinderea caraşoveană de plastografiiLR, LXVIII (2), 307-3212019
0Cătălina VătășescuUtilizarea în lexicul religios românesc a familiei cuvântului deşertLR, LXVIII (2), 267-2752019pdf
1Marcela CiorteaOcurențe ale gerunziului în versiunea românească a lui Dimitrie Cantemir la Stimuli virtutum, fraena peccatorum, de Andreas WissowatiusDragoș, 108-1182019pdf
0Ștefan Găitănaru
  • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
  • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive
Diacronia, 9, A1312019pdf.ro
pdf.en
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Gheorghe Chivu
  • Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt
  • Considerations to some forms of the verb a fi: sum and sunt
Diacronia, 8, A1132018pdf.ro
pdf.en
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
0Alexandru MareșNote etimologiceLR, LXVI (4), 4772017pdf
0Camelia Stan
  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
0Lucian ChișuElogiu unui om de știință care trăiește în lumea realității și a conceptelor: Acad. Gheorghe ChivuChivu DHC Târgoviște, 70-812017pdf
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
1Mihaela Popescu„Angel radios”. O istorie lexicală, stilistică și pragmaticăSIL6, 348-3582017pdf
0Petre Gheorghe BârleaLaudatio. Gheorghe Chivu şi filologia ca mod de viaţăChivu DHC Târgoviște, 36-652017pdf
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the term ”Dragon” (balaur) as it appears in the Romanian phytonymyJRLS, 10, 104-1102017pdf
html
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the Romanian term “zmeu” (dragon) as it appears in the Romanian phytonymyJRLS, 11, 85-952017pdf
html
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the term „arici” (hedgehog) as it appears in the Romanian phytonymyGIDNI, 4, 51-582017pdf
html
0Raluca Felicia TomaGheorghe Chivu. Un impresionant parcurs profesionalChivu DHC Târgoviște, 82-862017pdf
0Vasile D. ȚâraO distinsă personalitate a filologiei românești: Profesorul univ. dr. Gheorghe Chivu, m.c. al Academiei RomâneChivu, 542-5452017
1Adrian ChircuA central word in the virtual world, the Romanian forumGIDNI, 3, 193-2002016pdf
html
1Cătălina VătășescuIstoria urmaşilor lat. secretus în română şi albanezăMareș, 2772016
1Ion MăriiNote lexicograficeMareș, 1242016
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms related to the (Holy) CrossCCI, 4, 311-3332016pdf
html
0Radu DrăgulescuRepresentations of the fire in Romanian phytonymyLDMD, 4, 8-192016pdf
html
1Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
0Cătălina VătășescuPăstrarea în română şi în albaneză a substantivelor neutre din latinăCSP, II, 481-4892015pdf
5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
1Gheorghe ChivuThe Latin Model in early Romanian linguistic writingDICE, XII (2), 72015pdf
html
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
0Radu DrăgulescuConsideraţii lingvistice cu privire la fitonimele româneşti create cu ajutorul termenului „urs”EITM, 6, 234-2472015pdf
html
3Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the term „drac” (devil)LDMD, 3, 375-3892015pdf
html
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
2Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuLucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”ALIL, LV, 192015pdf
html
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
3Adrian ChircuFrench town names in Old Romanian writings: Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 1, 23-322014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
1Alin-Mihai GhermanUn caz de autodefinire prin intermediul limbii: textele calvino-româneALIL, LIV, 1012014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
0Cătălina VătășescuEvoluţia lat. pomus, pomum în română şi albanezăFD, XXXIII, 1312014pdf
3Dana-Mihaela ZamfirÎn legătură cu istoria amuţirii lui -u final. Despre rezistenţa în timp şi despre difuziunea dialectală a tipurilor fonetice puiu, ochiu şi ariciuSID15, 3132014pdf
4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
0Imola Katalin NagyThe semantics of Romanian phytonimsGIDNI, 1, 826-8342014pdf
html
3Ioan MilicăImaginarul creștin în denumirile populare româneşti de plante (III)LRM, XXIV (5), 1242014pdf
2Ioan MilicăImaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (I)LRM, XXIV (1), 682014pdf
2Levente NagyO predică a lui Péter Juhász Melius tradusă în română şi rutenă. (Date noi despre sursele Cazaniei I a lui Coresi)Diacronie–sincronie, I, 2792014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări (II): mireLR, LXIII (3), 3052014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
4Adrian ChircuToponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea’s dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretationLDMD, 1, 27-382013pdf
html
4Gheorghe ChivuNume de plante în texte vechi româneştiICONN 2, 10002013pdf
html
2Liliana SoareDin istoria terminologiei zoologice în limba română: Gramatica fiziciiAUI, LIX, 133-1432013pdf
1Maria Aldea, Bogdan Harhătă, Daniel-Corneliu Leucuţa, Lilla-Marta VremirPrimii paşi în realizarea ediţiei electronice a Lexiconului de la Buda (1825)Phil. Jass., IX (1), 9-162013pdf
html
1Mădălina UngureanuValoarea fonetică a slovelor chirilice în cartea Parimiile preste an a Mitropolitului Dosoftei. Despre Ѣ, ѧ, ꙗ în poziție єMunteanu, 564-5712013pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
1Liliana SoareDin începuturile terminologiei științifice românești
I. Medicină; științe ale naturii (botanică, zoologie, geologie)
Editura Paralela 452013
1Adrian ChircuUn vechi sufix adverbial regional: -ulSID14, 642012pdf
0Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Mădălina UngureanuInterdisciplinaritate în cercetarea filologică. Proiectul „Monumenta Linguae Dacoromanorum”CCI, 2, 1021-10312012pdf
html
0Dana-Mihaela ZamfirTermeni pentru noţiunile «puer» şi «heres» în limba română istoria schimbărilor de sens şi difuziune dialectalăSID14, 4502012pdf
2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
5Gheorghe ChivuLexiconul de la Buda, primul dicţionar modern al limbii româneAUI, LVIII, 45-562012pdf
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
2Gheorghe ChivuTexte scrise cu litere latine în epoca veche a culturii româneștiExplorări, I, 852011pdf
2Gheorghe ChivuPrimul lexicon geografic italo-român şi interpretarea grafemelor din textele vechi româneştiLR, LX (1), 26-322011pdf
html
1Gheorghe ChivuMascara, măscări, măscărici. Câteva date de istorie culturalăȚâra, 1712011pdf
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
15Gheorghe ChivuNume de plante în Dictionarium valachico-latinumControverse, I, 3332010pdf
9Ioan MilicăModele naive și modele savante în reprezentarea lingvistică a realității: denumirile de planteLRM, XX (11-12), 77-872010pdf
0Ioan MilicăNaive and Expert Models in the Linguistic Representation of Reality: the Names of PlantsELI, 6, 702010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
1Alexandru MareșŞcoala filologică din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”LR, LVIII (1), 65-702009pdf
html
4Andreea DincăCurând – adverb independent sau formă a verbului a cureLR, LVIII (2), 202-2072009pdf
html
1Emanuela TimotinFriguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologicLR, LVIII (1), 48-642009pdf
html
0Gheorghe ChivuLexicul neologic din limba română veche, între vocabularul de cultură generală şi terminologiile de specialitateAUG/XXIV, II, 2372009pdf
1Liliana AgacheNote privind circulaţia unor termini în epoca vecheLR, LVIII (1), 71-742009pdf
html

Reviews of this publication: 3

Levente NagyDR, s.n., XV (2), 182-1852010pdf
html
Doina Marta BejanAUG/XXIV, II, 528-5292009pdf
Sorin GuiaAUI, LIV, 249-2502008pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].