“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nume de plante în texte vechi româneşti

Author:
Publication: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 1000
ISBN:978-606-543-343-4
Editors:Oliviu Felecan
Publisher:Editura Mega, Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[Names of plants in old Romanian texts]
The study of the two lexicons compiled in the second half of the seventeenth century, Dictionarium Valachico-Latinum and Dictiones Latinae cum Valachica interpretatione, is extremely useful in getting to know those times and the variety of names of plants used in Romanian space. These names were only accidentally included in (mostly religious) translations preserved from that age.
Key words:terminology, names of plants, lexicons, old Romanian texts
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 4

References in this publication: 11

15Gheorghe ChivuNume de plante în Dictionarium valachico-latinumControverse, I, 3332010pdf
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
9Al. BorzaNumiri romînești de plante în vocabulare și dicționare din secolele al XVII-lea – al XVIII-leaCL, III, 1991958

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: