“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Istoria urmaşilor lat. secretus în română şi albaneză

Author:
Publication: Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani, p. 277
ISBN:978‐606‐704‐314‐3
Editors:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin
Publisher:Univers Enciclopedic Gold
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 1

0Cătălina VătășescuUtilizarea în lexicul religios românesc a familiei cuvântului deşertLR, LXVIII (2), 267-2752019pdf

References in this publication: 9

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
14Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: