“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Dictionarium Valachico-Latinum, primul lexicon bilingv original din scrisul românesc
  • Dictionarium Valachico-Latinum, the first original bilingual lexicon in Romanian

Author:
Publication: Diacronia, 14, Section Lexicografia în epoca veche și premodernă: surse, A188
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Dictionarium Valachico-Latinum, text scris în zona Banat-Hunedoara la mijlocul veacului al XVII-lea, ocupă o poziție aparte în rîndul vechilor scrieri lexicografice românești. Acest prim dicționar original al limbii române, realizat foarte probabil pentru prezentarea unui corpus reprezentativ din vocabularul limbii române prin intermediul echivalentelor din limba latină, utilizează pentru prima dată modelul latinesc de organizare și de prezentare a cuvintelor selectate. Autorul textului, foarte bun cunoscător al limbii române, deopotrivă în varianta sa literară și în cea vorbită, urmînd același model latinesc, creează grafeme pentru redarea unor sunete specifice limbii române și recomandă forme și grafii, ca formă incipientă de normare literară și ca modalitate de organizare lexicografică.
  • Dictionarium Valachico-Latinum, a text written in the Banat–Hunedoara area in the mid-17th century, holds a special place among the old Romanian lexicographic works. This first original dictionary of the Romanian language, most probably conceived for the presentation of a representative corpus of the Romanian language vocabulary through Latin equivalents, was the first such work to use the Latin model of organization and presentation of selected words. Following the same Latin model, the author of the text, who proved to have a very good command of the Romanian language, both in its literary and spoken version, created graphemes for rendering sounds specific to the Romanian language and recommended forms and spellings, as an incipient form of establishing literary norms and as a way of lexicographic organization.
Key words:
  • filologie, editarea textelor, documente vechi
  • philology, text editing, old documents
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 2

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN