“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Curând – adverb independent sau formă a verbului a cure

Author:
Publication: Limba română, LVIII (2), Section Gramatică, p. 202-207
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:In this article, I investigate the occurrence of rom. curând (engl. soon) in the oldest Romanian texts in order to find arguments to sustain one of the two different hypotheses concerning the morphological status of the word in this stage. The morphological and syntactical hypostases of curând prove that it was already an adverb in the 16th century. The process of changing the lexical-grammatical category from gerund to adverb is previous to this stage.
Key words:
  • adverb, conversiune, gramaticalizare, mod, timp
  • adverbial, conversion, grammaticalization, manner, time
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 4

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Iulia MărgăritLimba română din Basarabia interbelică. Note lexical-etimologiceFD, XXXIV, 2422015pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 52, 2009). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2009LR, LIX (3), 307-4432010pdf

References in this publication: 8

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: