“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

The Syntax of Old Romanian

Author:
ISBN:9780198712350
Publisher:Oxford University Press
Place:Oxford
Year:
DOI:

Table of contents:

• Detailed contents and author attributions
Series preface (Adam Ledgeway, Ian Roberts)
Preface (Gabriela Pană Dindelegan)
Abbreviations and conventions
The contributors
1. Introduction
2. The verb and its arguments: the root clause
3. Non-finite verb forms and non-finite constructions
4. The nominal phrase
5. Adjectives and adjectival phrases
6. Adverbs and adverbial phrases
7. Prepositions and prepositional phrases
8. Coordination and coordinating conjunctions
9. The complex clause
10. Word order and configurationality
11. Clausal organization and discourse phenomena
12. Conclusions
Appendix 1: Corpus
Appendix 2: Maps. Regional distribution of the main old Romanian texts
References
Index
Online annexes (link)

Cover:

The Syntax of Old Romanian

Citations to this publication: 85

0Alice BodocEterogenitatea formantului cum în limba română vechePhil. Jass., XVII (1), 43-562021pdf
html
0Beatrice-Andreea PahonțuDynamique des périphrases aspectuelles en roumain : étude des noms de mouvement dans les périphrases a fi pe cale ‘être en voie de’ et a fi in curs ‘être en cours de’RRL, LXVI (1), 75-902021pdf
html
0Imola-Ágnes FarkasTradiţie şi inovaţie în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Biblia de la Blaj (1795): construcţii cu complement internSCL, LXXII (1), 71-962021pdf
0Raluca Brăescu, Irina Nicula ParaschivFrom Verbs of Motion to Aspectual and Copula Verbsa intra ‘enter’ and a ieși ʻexitʼRRL, LXVI (1), 49-622021pdf
html
0Valentina Cojocaru, Ramona Cătălina CorbeanuSome Aspects of the Grammaticalization of the Romanian Verb a (se) porni ‘start’RRL, LXVI (1), 63-742021pdf
html
0Adina DragomirescuPoziția subiectului în interogative directe parțiale și relative în limba română vecheSCL, LXXI (2), 189-1982020pdf
0Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeParticular Features of Istro-Romanian Pronominal CliticsStudia UBB, LXV (4), 147-1582020
0Adnana Boioc ApinteiThe Slavic-Balkan Contact: the Case of Lipovan RomanianAUB, LXIX, 15-342020pdf
html
1Adnana Boioc Apintei, Ștefania CosteaWhen a veni ‘come’ becomes a fi ‘be’. A veni ‘come’ as a copulative verb in RomaniaRRL, LXV (2)2020pdf
html
0Alexandru NicolaeGrammaticalization as Pattern Formation: Romanian Auxiliaries from a Diachronic Romance PerspectiveRRL, LXV (4), 395-4222020pdf
html
0Bianca-Daniela PopRealizarea stilistico-sintactică a subordonatei subiective în limba română vecheBSLR, XXIX, 37-452020pdf
0Blanca CroitorTwo Types of Unmarked Genitives in Contemporary RomanianLR, LXIX (3-4), 359-3682020pdf
0Enida CincoraParticularităţi sintactice ale cuantificatorilor din grupul nominal în tipăriturile coresieneSCL, LXXI (1), 89-1002020pdf
0Gabriela Pană DindeleganUn exerciţiu de dezambuizare gramaticală: DE A / DE-ASCL, LXXI (2), 179-1882020pdf
0Georgiana PirvulețTiparul N1 de N2 (nepot de soră). Observaţii morfosintactice şi semantice (cu referire specială la româna veche)SCL, LXXI (1), 137-1482020pdf
0Imola-Ágnes Farkas
 • Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară
 • The diachrony of the cognate object construction in Romanian and Hungarian
Diacronia, 12, A1702020pdf.ro
pdf.en
0Isabela NedelcuLa structure formée du verbe a vrea ‘vouloir’ et de l’infinitif en roumainStudia UBB, LXV (4), 301-3162020
0Leonardo M. Savoia, Benedetta Baldi, M. Rita ManziniPrepositions in AromanianSCL, LXXI (1), 149-1602020pdf
0Mihaela IlioaiaProductivity of the Romanian mihi est PatternRRL, LXV (1), 49-672020pdf
html
0Mădălina Botez Stănescu, Adina DragomirescuThe Romanian verbs a rămâne ‘remain’ and a se afla ‘be situated’ on the grammaticalization scaleRRL, LXV (2)2020pdf
html
0Raluca Brăescu, Irina Nicula ParaschivUn processus de copularisation : a trece « passer » du verbe de mouvement au verbe attributifRRL, LXV (1)2020pdf
html
1Adrian Chircu, Claudia ChircuDin cele patru zări. Seminţiile Antichităţii în tâlcuirile lui Teodor Corbea (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione) din perspectivă lexico-gramaticalăDragoș, 94-1072019pdf
0Adriana CostăchescuLe roumain en contexte néolatin : les cas obliques prépositionnelsSCL, LXX (2), 1912019pdf
1Ion GiurgeaOn the Origin of the Romanian Conjunction/Complementizer deRRL, LXIV (1), 3-282019pdf
html
1Liliana SoareInfinitivul în textele de popularizare a ştiinței traduse de Petru MaiorDragoș, 293-3052019pdf
0Roxana PatrașHajduk novels in the nineteenth-century Romanian fiction: notes on a sub-genreSJRS, 2, 24-332019pdf
1Teodora ToroipanObservaţii despre exprimarea cantităţii în textul reţetelor culinareSCL, LXX (2), 2732019pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
 • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive
Diacronia, 9, A1312019pdf.ro
pdf.en
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
1Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
3Adina DragomirescuA (se) ţine – de la verb lexical la verb copulativ şi aspectualLR, LXVII (3-4), 2592018pdf
0Adrian Chircu
 • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
 • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
1Estelle VariotLe texte, témoin d’une langue, en constant contact avec la société et la culture environnantesBSLR, XXVII, 2012018pdf
2Adam LedgewayThe Romanian definite article in a comparative Romance perspectiveDindelegan, 2292017
2Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeInversiunea auxiliarului în istroromână ‒ un fenomen păstrat din româna vecheDindelegan, 1972017
0Adnana Boboc, Mădălina Botez, Ștefania CosteaVerbele românești fără nominalizare în -re: inventar și clasificareDindelegan, 552017
1Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
1Andra Vasilescu
 • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
 • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
1Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
1Andreea Dinică
 • Ipostaze morfologice ale formei veri în (daco)româna veche
 • Morphological instances of veri in old (Daco-)Romanian
Diacronia, 6, A862017pdf.ro
pdf.en
0Camelia Stan
 • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
 • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
1Camelia StanScurte considerații asupra nominalizării participiului în limba română vecheDindelegan, 3732017
1Dana Niculescu, Carmen Mîrzea VasileParticipiul perfect activ cu valoare adjectivală ‒ analiză de corpus dialectal dacoromânDindelegan, 3192017
1Gabriela Alboiu, Virginia HillIstoria se repetă: înlocuirea ciclică a propozițiilor completiveDindelegan, 92017
1Gabriela Pană Dindelegan
 • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
 • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns
Diacronia, 6, A822017pdf.ro
pdf.en
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
0Irina Nicula Paraschiv
 • Note asupra unor realizări ale obiectului direct în limba veche
 • Some notes on the realizations of the direct object in the old language
Diacronia, 6, A902017pdf.ro
pdf.en
0Isabela Nedelcu
 • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
 • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
2Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
1Larisa Avram, Rodica ZafiuSemantic hierarchies in the diachronic evolution of differential object marking in RomanianDindelegan, 292017
0Margareta Manu Magda
 • Interjecția în texte vechi românești
 • The interjection in old Romanian texts
Diacronia, 6, A932017pdf.ro
pdf.en
1Margareta Manu MagdaApelative asociate antroponimelor în evocarea sensului sacru vs. profan al acestora în limba românăICONN 4, 8632017pdf
html
1Mihaela-Viorica ConstantinescuObservații asupra strategiilor epistemice și evidențiale (secolul al XVII-lea ‒ începutul secolului al XIX-lea)Dindelegan, 1092017
0Oana Uță BărbulescuScurte observații asupra delocutivelor de deferență în documentele moldovenești de la începutul secolului al XVII-lea (1600‒1640)Dindelegan, 4452017
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
1Raluca Brăescu, Adina Dragomirescu(Non)configuraţionalitate în sintaxa adjectivului din româna vecheSIL6, 564-5722017pdf
0Rodica Zafiu
 • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
 • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
1Adam LedgewayLimitele teoriei și variației lingvistice: cazul limbii româneAUB, LXV, 332016pdf
2Adina DragomirescuSupinul din istroromânăLR, LXV (3), 355-3622016pdf
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeO trăsătură sintactică a românei vechi păstrată în istroromână: interpolareaLR, LXV (4), 454-4642016pdf
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
1Adrian ChircuOptativul în sfera conjunctivului, în scrisori românești din veacurile al XVI-lea și al XVII-leaDR, s.n., XXI (2), 2412016pdf
html
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Alice-Magdalena Preda BodocVariația diacronică a structurilor sintactice complexe construite cu jonctivul când în limba română vechePerspective, 592016pdf
2Blanca CroitorUtilizări arhaice şi regionale ale genitivuluiLR, LXV (4), 505-5132016pdf
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
1Dana ManeaStructuri negative în variantele teritoriale daco-româneLR, LXV (4), 465-4742016pdf
2Dana-Mihaela Zamfir, Oana Uță BărbulescuDin nou în legătură cu pronumele adins din limba română vechePerspective, 4192016pdf
1Enida CincoraStructuri conjuncționale în tipăriturile coresienePerspective, 212016pdf
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
1Irina Nicula ParaschivNote asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandardLR, LXV (4), 487-4962016pdf
1Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
0Adina DragomirescuNotă lexico-sintactică: exprimarea vârstei în limba română vecheNeamțu, 2152015pdf
8Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
3Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
2Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
4Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
1Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
2Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
5Blanca CroitorAsymmetric Coordination in Old RomanianLA, 33 (2), 4-242014pdf
html

References in this publication: 194

13Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
5Adina Dragomirescu
 • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
 • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
4Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeThe Grammaticalization of a Constraint on Passive Reflexive Constructions in RomanianDVR, 307-3582015
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeClassified Proper Names in Old Romanian: Person and DefinitenessDPs, 1002015
8Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
4Andra VasilescuStatutul lui „însuşi” în textele româneşti din secolul al XVI-leaSIL5, 3272015pdf
3Blanca CroitorConectorii transfrastici în limba română vecheSIL5, 2352015pdf
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
4Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
3Adina DragomirescuL’accord du participe passé en ancien roumainLA, 33 (2), 38-512014pdf
html
5Blanca CroitorAsymmetric Coordination in Old RomanianLA, 33 (2), 4-242014pdf
html
3Constantin FrâncuDespre unele forme supracompuseCoteanu, 145-1562014pdf
5Gabriela Pană DindeleganDirect and secondary object ditransitive structures in Old RomanianLA, 33 (2), 25-372014pdf
html
2Margareta Manu MagdaIndices of linguistic presentation in Romanian texts of the sixteenth centuryLA, 33 (2), 123-1432014pdf
html
9Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 27-472014pdf
html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
5Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’objet interne en roumain: description, évolution et comparaison entre les langues romanesLFR26, II, 1472013
8Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeUrme ale selecţiei auxiliarului de perfect compus în românăDimitrescu – Niculescu, I, 3382013
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
3Carmen-Irina FloareaAria de răspândire și sensurile lui «frățâne»Marin, 225-2312013
5Dana-Luminița TeleoacăStructuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologiceLRM, XXIII (7-8), 1282013pdf
3Gabriela Pană DindeleganPe marginea subiectului realizat ca nominal nearticulat în româna vecheDimitrescu – Niculescu, II, 6272013
5Gabriela Pană Dindelegan, Carmen Mîrzea VasilePe marginea unei construcții vechi și populare: «(mi-)a fost dat (să ...)». Cu referire la limba vecheMarin, 377-3832013
3Martin MaidenThe Latin ‘third stem’ and its Romance descendantsDiachronica, 30 (4), 492-5302013
7Mihaela GheorgheParametrul deplasării multiple a elementului WH (interogativ/relativ). Observaţii privind structurile cu grup interogativ/relativ multiplu în limba română vecheLR, LXII (2), 240-2462013pdf
html
27Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
52Adam Ledgeway
 • From Latin to Romance
  Morphosyntactic Typology and Change
 • De la latină la limbile romanice
  Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaePasivul cu a veni – Traducere din italiană sau inovaţie românească?LR, LXI (1), 73-812012pdf
html
4Gabriela Pană DindeleganFeminine Singular Pronouns with Neutral ValueRRL, LVII (3), 249-2612012pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganSintagma partitivă în limba vecheDirecții, I, 1892012pdf
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeRomanian Possessives: Adjectives or Pronouns? A comparative perspectiveBidu-Vrănceanu, 1112011
8Camelia StanElemente de sintaxă diacronică: structurile interogative / relative multipleMancaș, 4332011
4Cristinel SavaSubstituția complementizatorilor în copii ale Letopisețului lui NeculceIpostaze, I, 1312011
15Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
3Alina TigăuTowards an account of differential object marking in romanianBWPL, XII (1)2010pdf
html
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
6Gabriela Pană DindeleganPe marginea a două norme sintactice ale Grupului prepozițional: „prezența” articolului hotărât în grupul Prepoziție + Nominal și construcția prepoziției întreBrâncuș, 1872010
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
9Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeEvoluția articolului hotărât și genitivul în româna vecheTeme actuale, 6472009
4Andreea DincăCurând – adverb independent sau formă a verbului a cureLR, LVIII (2), 202-2072009pdf
html
2Benjamin FagardGrammaticalisation et renouvellement : conjonctions de cause dans les langues romanesRRL, LIV (1-2), 21-432009pdf
html
9Cecilia-Mihaela PopescuLa grammaticalisation du présomptif en roumainRRL, LIV (1-2), 151-1602009pdf
html
10Gabriela Pană DindeleganDin nou despre dativul posesiv din grupul verbal. Observaţii asupra limbii române vechiLR, LVIII (2), 173-1822009pdf
html
2George Bogdan ȚâraViitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacreTDR, I, 147-1542009pdf
html
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
2Maria Rita Manzini, Leonardo SavoiaMesoclisis in the Imperative: Phonology, Morphology or Syntax?STiL, 3, 512009pdf
30Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
17Isabela NedelcuCategoria partitivului în limba românăEditura Universității din București2009
26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
7Adina DragomirescuConcordanța negației în limba română vecheDinamica, 2192008
14Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
3Mihaela PopescuSistemul morfo-sintactic al condiționalului în limba română veche, modernă și contemporanăAUC, XXIX (1-2), 1822007html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
12Maria IliescuRomâna din perspectivă romanică
Le roumain dans la Romania. Rumänisch: die östliche Sprache der Romania
Editura Academiei2007
19Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
6Maria M. ManoliuInnovations within Isolation. Regrammation and/or Subjectivization: Lat. de in RomanianRRL, LI (1), 143-1582006pdf
html
6Martin MaidenOn Romanian ImperativesPhil. Jass., II (1), 47-592006pdf
html
23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
28Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
4. Elemente de istorie culturală
Clusium2003
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
5Emanuela TimotinOriginea pasivului românescSCL, LIII (1-2)2002html
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
14Carmen Dobrovie-SorinSintaxa limbii române
Studii de sintaxă comparată a limbilor romanice
Editura Univers2000
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
34Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
8Alexandra CornilescuRemarks on the Syntax and the Interpretation of Romanian Middle Passive SE SentencesRRL, XLIII (5-6), 3171998
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
2Ion GhețieUn specialist român la SiegenLR, XLV (1-6), 991996
16Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
2Johannes KramerAsupra principiilor de editare a textelor vechi româneștiLR, XLIV (5-6), 2001995
2Ruxandra Pană-BoroianuElemente de oralitate în documente neliterare scrise în secolul al XVI-leaFD, XIV, 631995
2Ion GhețieFilologia românească în viziunea unui savant germanLR, XLIII (3-4), 1341994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
4Gheorghe ChivuPrepozițiile pentru și printru în secolul al XVI-leaLR, XL (1-2), 451991
10Maria MarinMorfologia verbului în graiurile munteneștiFD, X, 451991
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
11Maria MarinFormes verbales périphrastiques de l’indicatif dans les parlers dacoroumainsRRL, XXX (5), 4591985
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html
6Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea construcției partitive de tipul un prieten de-al meuLR, XXXII (1), 151983
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
9Ion Gheție, Florentina ZgraonDespre așa-numitele formații premorfologice din limba română vecheSCL, XXXII (2), 1791981
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
5Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea numeralului articulat în construcții de tipul partea întîiaSCL, XXXI (2), 2131980
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
17Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
12Dragoș MoldovanuFormaţiile premorfologice din limba română vecheALIL, XXVI, 451977-1978pdf
html
7Constantin FrâncuFormarea și evoluția complementului concesiv în limba românăSCL, XXVIII (1), 151977
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
3Ion GhețieMoldova și textele rotacizanteLR, XXV (3), 2571976
6Mioara AvramCondiționalul cu valoare de indicativ trecut în texte vechi româneștiSCL, XXVII (4), 3531976
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
26Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
5Constantin FrâncuComplementele circumstanţiale de excepţie şi cumulativ în limba română din secolul al XVI-leaALIL, XXIV, 5-161973pdf
html
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
4Elena Berea-GăgeanuObservații privind structura și evoluția viitorului în limba românăLR, XXI (6), 5031972
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
2Dan BugeanuViitorul cu HABEO în limba română, II. Etimologia lui va. Construcțiile de tipul o să cîntSCL, XXII (1), 511971
10Gavril Istrate, Adrian TurculețCercetări dialectale în județul Bistrița-NăsăudFD, VII, 1891971
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
11Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
6Dan BugeanuFormarea condiționalului în limba românăSCL, XXI (5), 5431970
2Dan BugeanuViitorul cu HABEO în limba română, ISCL, XXI (6), 6211970
13Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
2Ion GhețieÎn legătură cu localizarea Evangheliarului din PetersburgLR, XVIII (3), 2791969
6Maria RădulescuObservații asupra topicii subiectului și a predicatului în limba română din secolul al XVI-leaSCL, XX (1), 411969
10Nicolae SaramanduSistemul formelor verbale compuse în aromânăFD, VI, 1551969
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
5Valeria Guțu RomaloLe futur en roumain aux XVIe – XVIIIe sièclesRRL, XIII (5), 4271968
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
40Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
8Alexandru MareșObservații cu privire la Evangheliarul din PetersburgLR, XVI (1), 651967
3Ion GhețieUn hapax legomenon în Codicele sturdzan: și (= să)LR, XVI (2), 1911967
5Elena BereaObservații asupra diatezei pasive în limba românăSCL, XVII (5), 5671966
2Ion GhețieVocativul doamneleLR, XV (3), 3051966
4Romulus TodoranDespre și « să » în graiurile dacoromîneCL, XI (2), 1931966
4Ion GhețieDin nou despre și, semn al conjunctivului în graiul crișeanSCL, XVI (5), 6051965
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
3Alexandru RosettiȘi « să », dans le nord-ouest de la TransylvanieRRL, IX (4), 3951964
4Ion GhețieȘi, semn al conjunctivului în graiul crișeanLR, XII (3), 2471963
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
73John Austin
 • How to do Things with Words
 • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
5Elena BereaDin istoria posesivului său-lui în limba romînăSCL, XII (3), 3191961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
6Paula DiaconescuExprimarea complementului de agent în limba romînăLR, VIII (2), 31959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
3Maria ZdrengheaSlavona „Legendei Duminicii” din Codicele de la IeudCL, III, 1091958
8Sorin StatiValorile participiuluiLR, VII (5), 27-381958pdf
11Eugen SeidelElemente sintactice slave în limba românăEditura Academiei1958
3Al. ProcopoviciPe drumurile Dicționarului. Probleme de sintaxă: conjuncțiile și interjecțiile de, ca și că, dacă și decDR, XI, 11948pdf
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
16Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
12Wilhelm Meyer-LübkeRumänisch und romanischEditura Academiei1930
2Sextil PușcariuViitorul cu „vadere”DR, VI, 3871929-1930pdf
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
2Nicolae DrăganuIarăși „de” și „dacă”. (Răspuns dlui Al. Rosetti)DR, IV (2), 9161924-1926pdf
9Tache PapahagiDin epoca de formațiune a limbei româneGS, I (2), 2011924
9Nicolae DrăganuConjuncțiile de și dacă. (Un capitol de sintaxă românească)DR, III, 251-2841922-1923pdf
9Sextil PușcariuDespre pre la acuzativDR, II, 565-5811921-1922pdf
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].