“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian

Author:
Publication: Diacronia, 6, A92
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
 • În articolul de față realizăm o analiză a construcțiilor cu adjective gradate în textele vechi românești. Ne oprim asupra comparativului de superioritate, astfel că avem în vedere, în primul rînd, stadiul de gramaticalizare a operatorilor de grad implicați. Structurile înregistrate în textele vechi includ unități polifuncționale în competiție, dintre care unele intră în procese complexe de specializare (mai), iar altele dispar (camai). În al doilea rînd, prezentăm realizările complementului comparativ în corpusul analizat: grupuri prepoziționale avînd drept centru prepozițiile de, decît și ca. Ne interesează în ce măsură se pot stabili restricții de utilizare a acestor prepoziții. Vom acorda o atenție specială „anomaliilor” de topică a unităților. Configurațiile în care complementul comparativ este antepus adjectivului se pun în legătură cu existența unor urme ale sintaxei nonconfiguraționale în limba română veche.
 • In this paper, we analyse degree adjectival constructions in old Romanian texts. We focus on the comparative of superiority, taking into account in the first place the grammaticalization stage of the degree markers. The structures from the old texts contain polyfunctional units in competition; some of them enter a complex process of specialisation (mai ‘more’), while others disappear (camai). Afterwards, we focus on the realizations of the comparative complement in the corpus analysed: prepositional phrases headed by the prepositions ca, decît, de ‘than’. We want to see if we can establish any constraints in the use of these prepositions. We pay attention to the word order disharmonies encountered in the old texts. The configurations with pre-adjectival complements are related to the existence of certain relics of the non-configurational syntax in old Romanian.
Key words:
 • adjectiv, operator de grad, complement comparativ, topică, deplasare roll-up
 • adjective, degree operator, comparative complement, word order, roll-up movement
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 21

1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
52Adam Ledgeway
 • From Latin to Romance
  Morphosyntactic Typology and Change
 • De la latină la limbile romanice
  Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
18Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
34Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN