“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

The Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-Romanian

Author:
Publication: Diachronic Variation in Romanian, p. 123-150
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editors:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Publisher:Cambridge Scholars Publishing
Place:Newcastle upon Tyne
Year:
Abstract:[The present paper deals with the diachronic evolution of a particular grammatical category, the adjectival category of intensity/comparison. Our brief investigation is focused on the specific dynamics of this category (from a formal and a semantic perspective), starting with the initial Latin stage (Classical, Vulgar and Late Latin), up to the following stage, when we can speak about Romanian as an autonomous, well-defined variety―the Proto-Romanian stage (7th/8th−10th/13th centuries). Proto-Romanian is an unattested linguistic stage, reconstructed by comparing attested forms from Romanian historical dialects (Daco-Romanian, Aromanian, Megleno-Romanian and Istro-Romanian), from Proto-Daco-Romanian (attested by very little documentary evidence, 12th–15th centuries) and from old Daco-Romanian (16th–17th centuries), with constant reference to their counterparts in Latin (the source-language).]
Language: English

Citations to this publication: 6

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Raluca Brăescu
  • Construcții comparative în limba română veche
  • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf

References in this publication: 18

57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Liliana Ionescu-RuxăndoiuTradiție și modernitate. Puncte de vedere asupra volumului I din noul Tratat de istorie a limbii româneBrâncuș, 1952010
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: