“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Psaltirea Scheiană. Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte

Author:
Publisher:Librăriile SOCEC & Co.
Place:Bucureşti
Year:

Cover:

Citations to this publication: 108

0Adina Chirilă
 • Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei
 • Philippians, 3, 8 in Romanian language: a case of primacy of norm
Diacronia, 11, A1592020pdf.ro
pdf.en
0Marinușa ConstantinThe actantial structure of derived change-of-state verbs in the old Romanian language (I)DICE, XVII (1), 1212020pdf
html
1Florica DimitrescuCuvinte din limba română veche absente din DELR, vol. I, literele A–BDR, s.n., XXIV (1), 92019pdf
html
0Ilona BădescuNoțiunea „gură” de la latină la română – cu privire specială la rōstrumQR, VII (1), 382019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Adrian Chircu
 • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
 • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
0Sergiu DrincuSchiță a derivării cu prefixe latinești moștenite, în limba română vechePhil. Ban., XII (2), 99-1272018pdf
1Victor CelacDespre o emendare neavenită în ediţia Psaltirii Hurmuzaki (de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005)LR, LXVII (3-4), 3892018pdf
1Andreea Dinică
 • Ipostaze morfologice ale formei veri în (daco)româna veche
 • Morphological instances of veri in old (Daco-)Romanian
Diacronia, 6, A862017pdf.ro
pdf.en
1Andreea DinicăAspecte privind compunerea în secolul al XVI-leaDindelegan, 1852017
0Camelia StanAspecte ale gramaticalizării articolului definit în limba românăChivu, 514-5212017
2Eugen PavelTextual criticism and the editing of Romanian writings in the 19th centuryDR, s.n., XXII (2), 106-1202017pdf
html
1Eugen PavelPreliminarii la o istorie a criticii textuale românești din epoca modernăChivu, 487-4982017
1Florentina NicolaeConsiderații lexicologice asupra substantivului „chit”, în traducerile biblice româneștiStoichițoiu Ichim, 224-2322017pdf
1Gabriela Pană Dindelegan
 • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
 • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns
Diacronia, 6, A822017pdf.ro
pdf.en
0George Bogdan ȚâraDespre traducerea psalmilor din Tîlcul evangheliilorChivu, 522-5412017
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
1Alexandru NiculescuDespre numele lui Dumnezeu în limba românăDR, s.n., XXI (1), 312016pdf
html
1Andrei AvramDespre câteva grafii în aparenţă bizare din Psaltirea HurmuzakiMareș, 332016
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
0Floarea VîrbanDespre aşa-zisele grafii duble în româna veche. Cazul grafiilor de tipul: н, нн, нрMareș, 2982016
1Gheorghe ChivuAlfabetele vechilor noastre scrieri bisericeştiTDR, VIII, 9-192016pdf
html
0Ioana Moldovanu-CenușăMarginalii filologice la Psaltirea de la Bălgrad (1651)Phil. Jass., XII (2), 139-1452016pdf
html
0Mihaela MarinDespre terminologia vinicolă în textele vechi româneştiExplorări, IV, 1532016pdf
1Pârvu BoerescuDin nou despre a arăta, a areta, a arreta, arătosLR, LXV (1), 32016pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
 • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Alexandru MardaleDifferential Object Marking in the First Original Romanian TextsDPs, 2002015
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
0Enikő Pál
 • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
 • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
0Floarea VîrbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (II)LR, LXIV (3), 401-4162015pdf
1Florentina NicolaePerspectivă diacronică asupra unor cuvinte rare din limbajul biblic românescSIL5, 370-3782015pdf
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
4Ion GiurgeaOn the Reanalysis of the Article al into a Genitive Marker and the Emergence of the Adnominal Dative in RomanianDVR, 69-982015
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
2Ion GiurgeaConstrucţia cu dublă definitudine în limba de azi şi în limba vecheDiacronie–sincronie, I, 1092014pdf
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității compuselor calchiate din vechea română literarăDiacronie–sincronie, I, 3032014pdf
1Mihaela MarinTermeni autohtoni utilizaţi în traducerile textelor bibliceLR, LXIII (3), 3572014pdf
html
8Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Alexandru MareșDouă note coresiene LR, LXII (4), 481-4912013pdf
html
0Ancuța-Rodica ArdeleanTermeni fitonimici neatestați în dicționare. Inventar comentatMunteanu, 147-1592013pdf
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
1Iosif CamarăO posibilă variație dialectală în textele vechi românești: tată/părinteMunteanu, 178-1892013pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
4Alexandru GaftonReflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneştiAUI, LVIII, 127-1532012pdf
4Alexandru GaftonSources déclarées et sources réelles. Le cas des anciennes traductions roumaines de la BibleSyn. Roum., 7, 257-2842012pdf
html
1Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
5Camelia StanAspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba românăDirecții, I, 2392012pdf
1Eugen PavelLes sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648Syn. Roum., 7, 305-3242012pdf
html
1Gheorghe ChivuTraductions multiples dans un Évangéliaire manuscrit du XVIIe siècleSyn. Roum., 7, 285-2942012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Maria Stanciu IstrateDenumiri ale miraculosului în vechea română literarăLR, LXI (3), 393-4012012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
6Dana NiculescuThe Grammaticalization of the Future Tense Forms in 16th Century RomanianRRL, LVI (4), 421-4402011pdf
html
3Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra limbajului figurativ din textele vechi româneştiTDR, III, 57-662011pdf
html
0Ilona BădescuThe expression of anteriority in the 16th century Romanian language: The indicative analytic formsELI, 8, 602011pdf
html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
0Maria Stanciu IstrateCompuse inedite pentru denumirea atributelor divinităţii în vechea română literarăTDR, III, 169-1762011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
1Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
2Gabriela StoicaLexicul socio-afectiv în româna veche. Studiu de caz − ruşineControverse, I, 3552010pdf
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
0Maria Stanciu IstrateQuelques considérations sur les calques linguistiques en roumain ancien (XVIe – XVIIIe siècles)ELI, 6, 104-1132010pdf
html
3Dragoș MoldovanuFinalitatea textelor slavo-române intercalate din Evul Mediu românescTDR, I, 103-1232009pdf
html
11Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
0Maria Stanciu IstrateCâteva consideraţii asupra calcurilor lingvistice apărute în româna vecheLR, LVIII (1), 31-402009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
2Gheorghe ChivuDidahiile lui Antim Ivireanul și înnoirea limbajului predicii româneștiLRM, XVIII (9-10), 2032008pdf
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
3Dragoș MoldovanuPsaltirea în versuri a lui Ştefan din Făgăraş (Fogarasi). Comentarii filologiceALIL, XLVII-XLVIII, 272007-2008pdf
html
2Alexandru GaftonPolivalența la nivel lexical. Un caz: v. rom. a țineaAUI, LIII, 372007pdf
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
0Adina Matrozi MarinPrepoziţiile în secolul al XVI-leaELI, 2 (1), 622006pdf
html
4Maria MarinEvoluţia velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] în graiurile româneşti din UngariaFrățilă, 351-3622005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Ștefan GiosuA (se) naște „naître”DR, s.n., II (1-2), 3111996-1997pdf
html
18Constantin FrâncuCu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română vecheALIL, XX, 691969pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].