“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Observații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la Orăștie

Author:
Publication: Dacoromania. Serie nouă, XV (2), p. 107
p-ISSN:1582-4438
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:L’auteur étudie un secteur restreint du lexique – qui se refere aux domaines des tissus, des habits et des chaussures dans un important texte du XVIe siècle, la Palia de la Orăştie – , rendant ainsi un hommage au professeur Viorica Pamfil, l’éditeur du livre cité. Le nombre des vocables analysés n’est pas grand, mais permet des conclusions pertinents à propos des rapports entre les termes en circulation aujourd’hui même et ceux devenus obsolèts, la fréquence et l’étymologie desd mots, les synonymies possibles. En plus, l’étude met en evidence une série de premiers attestationset des happax legomenon.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 13

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
4Viorica PamfilLexicul Paliei de la Orăștie. Observații generaleCL, VII (1), 1311962
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
13Viorica PamfilElemente regionale în lexicul „Paliei de la Orăștie”CL, III, 2271958
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: