“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dicţionar al limbii române vechi. Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI

Author:
Publisher:Editura Enciclopedică
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 63

0Sergiu DrincuPrefixul ne- în limba română vechePhil. Ban., XIV (1), 211-2272020pdf
0Vali GaneaValea Sălăuței
Repere onomastice
Editura Mega2020
1Coman LupuMás observaciones sobre la dataciónDragoș, 167-1752019pdf
1Florica DimitrescuCuvinte din limba română veche absente din DELR, vol. I, literele A–BDR, s.n., XXIV (1), 92019pdf
html
0Sergiu DrincuPrefixul nă- în limba românăPhil. Ban., XIII (2), 5-522019pdf
0Sergiu DrincuPrefixul ză- / za- în limba românăTohăneanu, 124-1322019
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
1Alexandru MareșDespre un pasaj controversat din Descrierea MoldoveiLR, LXVII (1), 65-722018pdf
0Coman LupuDatarea, o problemă mereu actuală, cu ilustrări pe română şi pe spaniolăAUS, 30 (1), 167-1712018pdf
0Ioan DănilăRecurs la adevărul ştiinţific – Giorge PascuClas. mod., 319-3262018pdf
html
1Florica DimitrescuDin istoria prenumelor multiple în limba română (sec. al XIX-lea – al XX-lea)Dindelegan, 1592017
1Florica DimitrescuDin istoria numelor duble de persoană în româna vecheChivu, 42-702017
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
1Victor CelacO etimologie complicată: ciorchinePhil. Jass., XII (1), 152016pdf
1Alina-Mihaela BursucGinere şi noră – profil lexicograficLR, LXIV (1), 352015pdf
1Mihaela MarinDin terminologia brânzeturilor româneştiSIL5, 5142015pdf
1Adrian ChircuMeserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românescCIL2014/L, 952014pdf
0Florica DimitrescuO prea scurtă istorie a prefixoidelorDiacronie–sincronie, II, 2832014pdf
0Ion Popescu-SireteanuApelativul păstoresc comarnic şi numele topice Comarnic, Comarna... Consideraţii etnografice şi etimologiceAB, XXI (1), 225-2392014pdf
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității compuselor calchiate din vechea română literarăDiacronie–sincronie, I, 3032014pdf
1Virgil NestorescuObservaţii asupra Dicţionarului etimologic al limbii române (DELR)LR, LXIII (4), 5012014pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
0Dumitru CarabașElements of Religious Vocabulary in the Language of the Aromanians of RomaniaSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
3Florentina NicolaeJewel terminology in Romanian biblical translationsRRL, LVIII (2), 137-1512013pdf
html
2Ioan DănilăPentru o nouă ediţie a Tratatului de dialectologie româneascăAUI, LVIII, 65-742012pdf
0Ion Popescu-SireteanuOn the Toponym ComarnicSCOL, V (1-2), 612012pdf
html
5Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 205-2262012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
0Alexandru MareșInterpretarea grafiilor de tipul мынѕуль din documentele slavo-române din secolul al XV-lea şi vechimea opoziţiei |ă| : |î| în dacoromână LR, LX (4), 529-5412011pdf
html
1Anca-Maria BercaruRaporturi antroponimice sârbo-române. Criterii şi metodeRSL, XLVII (1), 172011pdf
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
1Marcu GabinschiEtimologii – 2010BLM, 12, 462011pdf
html
1Petru ZugunGlose şi comentarii la „torna”, „retorna” şi „fratre”LR, LX (2), 151-1562011pdf
html
1Ruxandra LambruInscripţiile în limba română de la schitul Fedeleşoiu, jud. VâlceaRSL, XLVII (1), 532011pdf
0Anca BercaruRaporturi antroponimice sârbo-române. Cu privire specială asupra numelor feminineRSL, XLVI (1), 192010pdf
1Emanuela DimaLexicul păstoresc românesc în perspectivă romanică. Poziţia elementelor lexicale moştenite din latină în ansamblul romanic LR, LIX (1), 49-712010pdf
html
1Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
2Sergiu DrincuPrefixul ne- în Codicele VoroneţeanPhil. Ban., IV (1), 161-1682010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
2Anca BercaruNume feminine de origine laică în antroponimia româneascăRSL, XLII, 1692007pdf
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
2Anca BercaruDerivarea numelor feminine în limba românăRSL, XLI, 1752006pdf
0Nicolae RaevschiVorovi / vorbiLRM, XVI (11-12), 652006pdf
2Petru ZugunXenismeComun. intercult.2006pdf
html
1Ruxandra LambruAntroponimie subiectivă. Scurt istoric al cercetărilor privind numele de persoană din vechile documente româneştiRSL, XLI, 1472006pdf
2Cristian MoroianuLatinitatea „ascunsă” a limbii româneEditura Academiei2006html
0Constantin DominteNume de populaţii şi de triburi germanice în antichitate într-un viitor lexicon românesc de etnonimeAUI, LI, 117-1522005pdf
0Marinela MachidonManuscrise şi tipărituri slavone şi româneşti. Tipărituri româneşti existente la Biblioteca Judeţeană ConstanţaAOU, XVI, 301-3142005pdf
html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
0Diana-Loredana ArbănașiEntopicul bahnă – certitudine în MehedințiAUT, XLII-XLIII, 172004-2005pdf
html
0G. MihăilăLocul lui H. Tiktin în lingvistica româneascăDR, s.n., IX-X, 172004-2005pdf
html
0Florica-Elisabeta NuțiuPalia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneştiLibraria, II2003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].