“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Din istoria prenumelor multiple în limba română (sec. al XIX-lea – al XX-lea)

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 159
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:Studiul de față reprezintă o noutate în rândul lucrărilor pe teme onomastice având ca obiectiv cercetarea prenumelor multiple. Autoarea a luat în discuție prenumele multiple cuprinse în dicționarul Membrii Academiei Române 1866‒2010, de Doina Rusu, București, 2010. Lucrarea actuală este structurată în mai multe capitole în care s-a stabilit inventarul prenumelor multiple, s-a examinat originea acestora, s-a prezentat raportul între numărul prenumelor de sorginte religioasă și al celor de tip laic, existând tendința ca acestea din urmă să fie din ce în ce mai numeroase, cu cât ne apropiem de epoca noastră. În ultimul capitol, s-a examinat, din perspectivă sociologică, din ce localități provin posesorii prenumelor multiple, cu concluzia că acestea aparțin, în cele mai multe cazuri, mediului urban și, în general, reprezintă un fenomen relativ recent. Evident că asemenea concluzii, bazate pe un material redus, sunt parțiale și ele ar trebui să fie urmate de alte analize pentru a putea fi confirmate sau infirmate.
Key words:nume individuale, prenume multiple, prenume creștine, prenume laice, prenume masculine, prenume feminine
Language: Romanian

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936
7Sever PopCâteva capitole din terminologia CaluluiDR, V, 51-2711927-1928pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: