“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

O prea scurtă istorie a prefixoidelor

Author:
Publication: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 283
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:Dans l’article présent l’auteur discute la génèse du terme „préfixoide”, conçu par le grande linguiste italien Bruno Migliorini en 1935. Dans la linguistique roumaine le nouveau concept a été introduit par notre éminent professeur Iorgu Iordan il y a 70 ans, dans son important livre Limba română actuală.
L’auteur décèle dans cet article 4 étapes principales de l’implantation du procédé de la préfixation dans la langue roumaine; tout en insistant sur la dernière des périodes, la plus productive, et sur les tendences des prefixoïdes roumains.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 15

15Florica DimitrescuTeme lexicale actuale (începutul secolului al XXI-lea)Editura Academiei2014
2Magdalena-Elena CiohodaruComportamentul contextual al morfemelor ECO- şi BIO-Direcții, II, 492012pdf
4Adriana Stoichițoiu IchimMorfemele libere bio și eco din perspectiva terminologiei „externe”Bidu-Vrănceanu, 3072011
2Adriana Stoichițoiu-IchimDouă morfeme lexicale cu statut ambiguu în româna actuală: emo, etnoControverse, I, 3052010pdf
3Florica DimitrescuNote despre datare şi predatare . LR, LV (5-6), 3012006html
1Mioara AvramL’histoire complexe d’un élément de composition en vogue: roum. -cratRRL, XLIII (3-4), 1591998
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
1Florica DimitrescuObservații asupra prefixoidului tele-LR, XIX (2), 1411970
1Luiza SecheTele-...LR, XIV (3), 4071965
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
2Iorgu IordanUn dicționar de neologisme românești din anul 1862SCL, I (1), 571950
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: